Poziv na Izbornu skupštinu HDD-a

Sukladno Statutu HDD-a i Pravilniku o ustroju i načinu rada Hrvatskog dizajnerskog društva, Upravni odbor HDD-a, na sastanku održanom 17. prosinca 2014. donio je odluku da se Izborna skupština održi u petak 27. veljače 2015. u 18 sati u HDD-u, Boškovićeva 18, Zagreb.

Predlaže se sljedeći dnevni red

 1. Potvrđivanje Radnog predsjedništva (predsjednik i 2 člana)
 2. Potvrđivanje zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
 3. Potvrđivanje članova Izbornog povjerenstva
 4. Izvješće o radu HDD-a kroz proteklo mandatno razdoblje
 5. Izvješće o novčanom poslovanju HDD-a
 6. Prijedlog promjena Statuta HDD-a*

6.1. Rasprava i usvajanje Statuta

 1. Prijedlog Smjernica za izračun cijena dizajna

7.1. Rasprava

 1. Predstavljanje nove web stranice dizajn.hr
 2. Klasifikacija umjetničkih djelatnosti
 3. Rasprava
 4. Izbor članova upravnih tijela HDD-a**:

10.1. Predstavljanje izbornih listi za Upravni odbor te kandidata za članove Nadzornog odbora i Suda časti

10.2. Razrješenje članova UO, NO, SČ

10.3. Izvješće predsjednika Izborne komisije o rezultatima izbora

 1. Riječ novoizabranog predsjednika

 

* U skladu s čl. 55. novog Zakona o udrugama (NN 74/14) sve udruge dužne su uskladiti svoje statute s ovim Zakonom u roku od godinu dana od njegova stupanja na snagu. Prijedlog izmjena Statuta dostavit ćemo prije održavaja Skupštine svim članovima putem emaila.

 

**Prema važećem Statutu HDD-a na Izbornoj skupštini bira se:

 • predsjednik i Upravni odbor (7 članova)
 • Sud časti (3 člana)
 • Nadzorni odbor (3 člana)

 

 


Poziv za prijavu izbornih listi za Upravni odbor, te kandidata za članove Nadzornog odbora i Suda časta

 

Pozivaju se članovi profesionalci i emeriti da dostave kandidature za:

 • predsjednika,
 • člana Nadzornog odbora i
 • člana Suda časti.

 

Kandidati za predsjednika HDD-a predlažu svoju izbornu listu, koja se osim nositelja liste (kandidat za predsjednika) sastoji još od šest kandidata za članove Upravnog odbora te 2 kandidata za zamjenike članova Upravnog odbora. Nositelji liste svoje prijave u pisanom obliku moraju dostaviti u Tajništvo HDD-a najmanje 14 dana prije Izborne skupštine.

Prijava mora sadržavati: popis svih članova liste i njihove potpise, životopise nositelja i članova liste, te prijedlog programskih smjernica rada HDD-a.

Kandidate za članove Nadzornog odbora i Suda časti predlažu članovi Društva. Svoj prijedlog i pismenu suglasnost kandidata moraju dostaviti u Tajništvo HDD-a najmanje 10 dana prije Izborne skupštine.

Podsjećamo da samo članovi profesionalci i emeriti imaju pravo predlagati kandidate, birati i biti izabrani u upravna tijela HDD-a.

Sve kandidature i prijedlozi kandidatura trebaju se u pisanom obliku dostaviti u Tajništvo HDD-a, Boškovićeva 18, Zagreb, ili na email tajnistvo@dizajn.hr zaključno do 13. veljače 2015. (kandidature za predsjednika) odnosno do 17. veljače 2015.. (kandidature za NO i SČ)

Očekujući Vaš dolazak i aktivno sudjelovanje u radu Skupštine srdačno Vas pozdravljamo.

 

Zagreb, 27. siječnja 2015.

 

 

 

Za Upravni odbor

Ivana Borovnjak, v.r.

Predsjednica HDD.