IMG_3581

Poziv na Izbornu skupštinu HDD-a

Sve članove i članice Hrvatskog dizajnerskog društva pozivamo na Izbornu skupštinu Hrvatskog dizajnerskog društva koja će se održati u petak 10. ožujka 2017. s početkom u 19.30 sati u HDD-u, Boškovićeva 18, Zagreb.

 

Predlaže se sljedeći dnevni red:

 

 1. Potvrđivanje Radnog predsjedništva (predsjednik i 2 člana)
 2. Potvrđivanje zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
 3. Potvrđivanje članova Izbornog povjerenstva
 4. Izvješće o radu HDD-a u 2016.
 5. Izvješće o novčanom poslovanju HDD-a u 2016.
 6. Izvješće Nadzornog odbora
 7. Rasprava o izvješćima i njihovo usvajanje
 8. Financijski plan za 2016.
 1. Izbor članova upravnih tijela HDD-a

9.1. Predstavljanje izbornih listi za Upravni odbor te kandidata za članove Nadzornog odbora i Suda časti

9.2. Razrješenje članova UO, NO, SČ

9.3. Izvješće predsjednika Izborne komisije o rezultatima izbora

 1. Riječ novoizabranog predsjednika

 

Očekujemo Vaš dolazak i aktivno sudjelovanje u radu Skupštine.

____________________

Poziv za prijavu izbornih listi za Upravni odbor, te kandidata za članove Nadzornog odbora i Suda časta

 

U skladu sa Statutom i Pravilnikom o ustroju i načinu radu HDD-a pozivamo sve članove Hrvatskog dizajnerskog društva u profesionalnoj kategoriji i kategoriji emerita da dostave kandidature za PREDSJEDNIKA HDD-a* te predlože kandidate za članove NADZORNOG ODBORA i SUDA ČASTI**.

*Kandidati za predsjednika HDD-a predlažu svoju izbornu listu, koja se osim nositelja liste (kandidat za predsjednika) sastoji još od šest kandidata za članove Upravnog odbora te 2 kandidata za zamjenike članova Upravnog odbora. Nositelji liste svoje prijave u pisanom obliku moraju dostaviti u Tajništvo HDD-a najmanje 14 dana prije Izborne skupštine tj do 24. veljače 2017.

Prijava mora sadržavati:

 • popis svih članova liste i njihove potpise,
 • životopise nositelja i članova liste, te
 • prijedlog programskih smjernica rada HDD-a.

 

** Svoj prijedlog i pismenu suglasnost kandidata za članove Nadzornog odbora i Suda časti članovi moraju dostaviti u Tajništvo HDD-a najmanje 10 dana prije Izborne skupštine tj. do 28. veljače.


Podsjećamo da samo članovi profesionalci i emeriti imaju pravo predlagati kandidate, birati i biti izabrani u upravna tijela HDD-a.

Sve kandidature i prijedlozi kandidatura trebaju se u pisanom obliku dostaviti u Tajništvo HDD-a, Boškovićeva 18, Zagreb, ili na email tajnistvo@dizajn.hr zaključno do 24. veljače 2017. (kandidature za predsjednika) odnosno do 28. veljače 2017.. (kandidature za NO i SČ)

 

Poziv na izbornu skupštinu 2017

Poziv za prijavu izbornih listi

Pravilnik o ustroju i načinu rada HDD-a