Poništen poziv za dizajnera postava izložbi “Dizajn u gradu”

Povjerenstvo za odabir prijavitelja na pozivu za dizajnera postava izložbi “Dizajn u gradu” u sklopu projekta Centar oblikovanja svakodnevice, u sastavu: Koraljka Vlajo, Marko Golub i Mia Bogovac, dana 15. srpnja 2019. godine donosi odluku o poništenju poziva.

Obrazloženje: Povjerenstvo za odabir prijavitelja za dizajn postava izložbi “Dizajn u gradu” je po primitku i nakon isteka roka za podnošenje prijava, utvrdilo da su ukupno pristigle 4 prijave, da su sve prijave pristigle pravodobno ali da jedna od prijava nije važeća zbog članstva prijaviteljice u Upravnom odboru društva.

Slijedom gore navedenog i na temelju odredbe članka 42. Statuta Hrvatskog dizajnerskog društva od 27.2.2015. godine, a nakon uvida u prijave i natječajnu dokumentaciju svih kandidata, Povjerenstvo za odabir prijavitelja predložilo je da se poziv poništi i da se raspiše novi poziv odnosno da se ponovi poziv za predmetni angažman, što je potvrdila voditeljica projekta, Mia Bogovac.

 

16072019 COS_logotipi_horizontala_tekst