Otvorenje izložbe rezultata radioničke studije “Kamo bez dizajna?” u ZgForumu

U utorak 10. rujna 2019. u 18 sati u ZgForumu, Gajeva 27, otvara se izložba “Kamo bez dizajna?” autorica Ksenije Jurinec i Mirande Herceg. Izložba se organizira u sklopu projekta Centar oblikovanja svakodnevice, a njome se predstavljaju rezultati radioničke studije zagovaranja dizajna u nesvakodnevnoj svakodnevici kojom se promišljala signalistika, urbana oprema i mobilijar u zdravstvenim ustanovama, na primjeru najveće bolnice u Hrvatskoj; KBC Zagreb – Rebro. Izložba ostaje otvorena do 30. rujna.

Radionička studija zagovaranja dizajna u nesvakodnevnoj svakodnevici pod nazivom „Kamo bez dizajna?“ jedna je od programskih cjelina projekta „Centar oblikovanja svakodnevice“, a održana je kroz dvodnevnu radionicu.

Iz teksta autorica izložbe: “Radionica je zasnovana na promišljanju ideje zagovaranja dizajna u nesvakodnev­noj svakodnevici. Jednom takvom nesva­kodnevnom svakodnevicom – boravak u zdravstvenoj ustanovi – bavili smo se u našem istraživačkom projektu. Cilj nam je bio potaknuti promišljanje signalistike, urbane opreme i mobilijara u najvećoj bolnici u Hrvatskoj kao doprinos kvalitetnoj brizi za pacijente, posjetitelje i zaposlenike. Istraživali smo kako ne­promišljeno oblikovana okolina, otežava funkcioniranje poslovanja i kako utječe na boravak pacijenata, posjetitelja i zaposle­nika u zdravstvenim ustanovama.

_DSC9697

Problem opremanja javnog prostora sagledali smo u širem društvenom kontekstu propitivanjem mogućnosti razvoja proizvodnje i očuvanja dizajner­ske baštine opremanjem javnih prostora proizvodima dizajniranim i proizvedenim u Hrvatskoj. Istraživali smo mogućnost razvoja sustava signalistike i ulogu čovje­ka u tom sustavu.

_DSC9809

Prvi dan radionice realiziran je kroz teren­sku radionicu koja je održana 5. lipnja na lokaciji KBC Zagreb – Rebro, Kišpatićeva 12, Zagreb. Sudionici radionice, predstavnici građana i partnerskih organizacija su, kroz obilazak bolničkog kompleksa, snalaženjem u prostoru prilikom traženja zadanog odjela i ispunjavanjem Ankete o zadovoljstvu ko­risnika oblikovanjem signalistike, opreme i prostora u zdravstvenim ustanovama, bi­lježili svoja opažanja i ocjenjivali postojeću signalistiku i opremu u čekaonicama, hod­nicima i eksterijeru bolničkog kompleksa.

_DSC9956

Na studijskom dijelu radionice koji je odr­žan 18. lipnja u prostorijama Hrvatskog dizajnerskog društva, Boškovićeva 18, Zagreb, prezentiran je tijek iskustvene, istraživačke terenske radionice te rezul­tati provedene ankete. U raspravi koja je uslijedila, sudionici su iznosili svoja zapažanja, te pokazali jasan i kritički stav prema postojećoj opremi i sustavu signalistike u zdravstvenim ustanovama. U raspravi se diskutiralo i o ulozi čovjeka kao integralnog čimbenika u sustavu signalistike.

_DSC0073

Anketa o zadovoljstvu korisnika obliko­vanjem signalistike, opreme i prostora u zdravstvenim ustanovama, koja je provedena među sudionicima radionice, distribuirana je članovima i zaposlenicima partnerskih organizacija, Hrvatskom strukovnom sindikatu medicinskih se­stara i medicinskih tehničara, liječnicima, studentima medicine i široj javnosti.”

Temeljem dvodnevne radioničke studije koja je obuhvaćala terensko mapiranje, iskustveno istraživanje, analitičku dis­kusiju, raspravu te provedbom Ankete o zadovoljstvu korisnika oblikovanjem signalistike, opreme i prostora u zdrav­stvenim ustanovama, građani, struka i javni sektor zajedničkim sudjelovanjem u ovom projektu kreirali su relevantne za­ključke kojima se argumentirano ukazuje na nužnost dizajnerskog promišljanja u javnom prostoru, a koji se prezentiraju putem izložbe.

Rezultati radioničke studije mogu poslu­žiti u razvoju budućih projekata signalisti­ke i opreme u sličnim javnim prostorima. Izložba je ujedno i model informiranja šire javnosti o ključnim vrijednostima di­zajna kao što su funkcionalno i kvalitetno oblikovanje životnog i radnog okoliša te o mogućnostima suradnje s dizajnerskom strukom.

 

Izložba radioničke studije zagovaranja dizajna u nesvakodnevnoj svakodnevici “Kamo bez dizajna?“ održava se u ZgForumu, Gajeva 27, Zagreb, od 10. do 30. rujna 2019.

 

Autorice i voditeljice radioničke studije, autorice teksta i izložbe: Miranda Herceg, Ksenija Jurinec
Sudionici radionice:
– predstavnici partnerskih organizacija: Zvonimir Bešlić (Bacači sjenki), Danijela Domljan (HDD), Damir Jukica (Grad Zagreb), Sanja Kirinić Jendrašinkin (HDD), Marija Perkec (ULUPUH), Matija Prica (MUO);
– predstavnici građana: Mario Aničić, Elena Cahun, Tesa Herceg, Luka Janković, Fran Jurinec, Luka Nikpalj, Nera Robek, Vanja Varga, Sara Zelić, Tajana Zver;

– gost predavač na radionici: Damir Gamulin.

Zahvala Danijeli Domljan i Vanji Vargi na pomoći u sastavljanju ankete te svim ispitanicima na odgovorima i sugestijama u anketi.

Posebna zahvala prof. dr. sc. Anti Ćorušiću, prof. Ani Kruhak, mag. med. techn. Ani Ljubas i prim. dr. Milivoju Novaku na suradnji i podršci projekta, kao i ZgForumu i Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada na suradnji i ustupanju prostora za izložbu.

 

Voditeljica projekta COS: Mia Bogovac

Otvorenje izložbe se snima i fotografira za potrebe promidžbe projekta. Dokumentacijski materijal se može koristiti neograničeno u online i tiskanim izdanjima vezanima za projekt “Centar oblikovanja svakodnevice”, te u tiskanim i e-izdanjima koje objavljuju HDD ili projektni partneri.

 

Sažete biografije autorica

 

Miranda Herceg

Profesionalno djeluje u širem umjetničkom području od dizajna do filma. U svojim dizajnerskim i filmskim radovima bavi se problemima odnosa okoline, pojedinca i društva. Kroz niz samoinicirajućih projekata osvješćuje i traži moguća rješenja za probleme kao što su otuđenje, mobbing, odnos prema javnom prostoru, okolini. Sudjeluje na brojnim domaćim i međunarodnim izložbama i festivalima. Autorica je i voditeljica dizajnerskih radionica u organizaciji HDD-a i ULUPUH-a. Za svoj rad višestruko je nagrađivana u zemlji i inozemstvu.

Ksenija Jurinec

Dizajnerica interijera i magistra produkt dizajna, razvija samoinicirane projekte, radi za privatne investitore, velike i male tvrtke, bavi se edukacijom i zagovaranjem dizajna. Isprepliće područja dizajna od interijera, dizajna proizvoda, ambalaže do grafičkog dizajna kroz cijeli proces od prve ideje do izvedbe, s ciljem podizanja kvalitete života i okruženja. Radovi su joj objavljivani, izlagani i nagrađivani u zemlji i inozemstvu, a dobitnica je i prestižne svjetske nagrade Red Dot.

COS_EU_logotipi_izlozba_tekst_900x570