Otvorenje izložbe The Renewal of Dwelling: European Housing Construction 1945 – 1975, ORIS Kuća arhitekture

U Oris Kući arhitekture, u utorak 19. studenoga 2019. u 18 sati otvara se izložba The Renewal of Dwelling: European Housing Construction 1945 – 1975. Izložba nastoji odgovoriti na pitanje koje su to zajedničke, odnosno međunarodne teme koje odražavaju stambene zgrade ovog povijesnog razdoblja te kako se specifične ili lokalne teme mogu povezati sa specifičnim gradovima i grupama arhitekata. Cilj je predstaviti tematsku različitost europske stanogradnje poslijeratnog razdoblja u komparativnom okviru. Komparacija se odvija na primjeru sedam europskih gradova, među koje je uključen i Zagreb.

Izložba razmatra razdoblje poslijeratne obnove u kojem je sagrađena većina stambenog fonda u Europi. Istraživanjem je omogućen uvid u različitost europske stanogradnje koje temelji se na povijesnoj rekonstrukciji oko sedamdeset stambenih zgrada iz sedam europskih gradova. Prikazani su projekti iz Bruxellesa, Zagreba, Kölna, Osla, Porta, Lyona i Atene. Budući da su istraživanjem obuhvaćeni gradovi čija je problematika često zasjenjena temama međunarodne razine, istraživani su projekti pragmatičniji jer nisu morali nikada usvojiti ideje međunarodnih arhitektonskih pokreta.

Osim toga, razmatrani se gradovi nalaze u državama koje su, u različitim omjerima, primile financijsku pomoć u sklopu Marshallova plana nakon Drugog svjetskog rata. Jedan dio zaprimljene pomoći bio je usmjeren upravo na građevinski sektor. Projekti stambene izgradnje europskog poslijeratnog razdoblja na izložbi su podijeljeni u šest tematskih cjelina. Fokus nije na pojedinačnim gradovima i kronološkom nizanju zgrada, već na temama koje su oblikovale europsku stanogradnju između međunarodnih rasprava i njihovih lokalnih odjeka. Nacrte, fotografije i dokumentaciju prikazanu na izložbi pripremili su studenti s Tehničkog sveučilišta u Darmstadtu u sklopu istraživačkog seminara Stanovanje u Europi.