Otvoren poziv za dizajnera na projektu Centar oblikovanja svakodnevice

Projekt pod nazivom Centar oblikovanja svakodnevice (COS), koji je Hrvatsko dizajnersko društvo zajedno s partnerima, udrugom Bacači sjenki, Hrvatskom udrugom likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH), Muzejom za umjetnost i obrt (MUO) te Gradom Zagrebom, prijavilo na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali“, odabran je za bespovratno sufinanciranje Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane dizajnere (pojedince ili timove) na dostavu prijava za uslugu izrade vizualnog identiteta projekta. Rok za prijavu je do 27. studenog 2018. godine, do 17 h (UTC+1).

 

O projektu Centar oblikovanja svakodnevice

 

Putem dvogodišnjeg projekta Centar oblikovanja svakodnevice istražit će se mogućnosti i stvoriti preduvjeti za razvoj novog modela sudioničkog upravljanja u kulturi. Fokus tog modela javno-civilnog partnerstva je na aktivnostima u području istraživanja, dokumentiranja i aktivacije povijesne i suvremene baštine dizajna i primijenjene umjetnosti, uz intenzivno strateško povezivanje institucija, strukovnih udruženja i udruga civilnog društva. U okviru projekta provodit će se niz programskih aktivnosti čija je namjera doprinijeti povećanju svijesti lokalne zajednice o važnosti i utjecaju dizajna u razvoju kulturnog, ekonomskog i društvenog života zajednice, kao i u kontekstu kulture svakodnevnog života građana. Rezultati spomenutih aktivnosti uključuju, između ostalog: umrežavanje arhivske građe partnera u zajedničko, javno dostupno web sjedište Mreža dizajnerskog sjećanja, izložbenu akciju partnera Dizajn u gradu, akcije, radionice, vodstva, gradske ture i izvedbe u javnom prostoru namijenjene aktivnom uključivanju građana u partnerske programe.

 

Opći uvjeti poziva

Trajanje projekta Centar oblikovanja svakodnevice je od 29.10.2018. do 29.10.2020. godine.


Opis posla

U okviru projekta potrebno je, prije svega, izraditi idejno i izvedbeno rješenje vizualnog identiteta projekta, koji će se primjenjivati na svim materijalima vezanim za njegovu promociju i vidljivost. Vizualni identitet primjenjivat će se i na web stranici projekta Centar oblikovanja svakodnevice putem koje će se opća i stručna javnost informirati o provedenim aktivnostima. Dizajner će, osim osmišljavanja vizualnog identiteta, biti odgovoran prema priloženim uputama koristiti i obilježja zadana od strane Europskog socijalnog fonda, u okviru čijeg operativnog programa je i ovaj projekt sufinanciran.

Dizajner će biti angažiran u okviru elementa Promidžba i vidljivost (projekta) te će odgovarati voditelju projekta, od kojeg će dobivati zadatke, rokove, upute.

Obzirom na to da je projekt već u implementaciji, rok za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta koji će izraditi odabrani dizajner je 2.1.2019. godine.

 

Honorar

Honorar za dizajn vizualnog identiteta projekta te izradu jednostavnog grafičkog priručnika za korištenje vizualnog identiteta, koji će se primjenjivati na svim materijalima vezanima uz promociju i vidljivost projekta maksimalno može iznositi 9.000,00 kn (bruto+doprinos) te će se ugovoriti putem autorskog ugovora s odabranim dizajnerom. Na žalost, zbog ograničenih resursa, predviđeni honorari ostaju isti neovisno o tome da li se radi o pojedincu ili timu dizajnera.

 

 

Zahtjevi za prijavitelje na Otvoreni poziv

Od prijavitelja se ne očekuje da prilažu gotova rješenja vizualnog identiteta već trebaju prezentirati profesionalni referentni portfolio kojim će dokazati svoj vizualni pristup, te kreativni i istraživački aspekt kojim konkuriraju među ostalim prijaviteljima, biografiju, motivacijsko pismo, ponudu te dostaviti dokaz o stručnoj sposobnosti.

Dopuna: Na poziv se ne mogu javiti članovi Povjerenstva, njihovi zamjenici, sastavljači poziva, zaposlenici HDD-a kao ni njihovi bliski srodnici i poslovni suradnici iz uže radne grupe.


Motivacijsko pismo

Od Prijavitelja se očekuje da ukratko obrazlože svoj interes i motivaciju za mjesto dizajnera na ovom projektu.


Portfolio radova

Za potrebe ovog poziva, od prijavitelja se traži da u obliku digitalne mape prezentira one radove koje smatra referentnima i relevantnima za ovaj zadatak. Pritom, misli se na oblikovanje idejnih te izvedbenih rješenja vizualnih identiteta te drugih elemenata grafičkog dizajna, kao i na dizajn publikacija, plakata te likovnih postava za javne i/ili privatne kulturne institucije, za nezavisni kulturni sektor (udruženja, umjetničke organizacije, zadruge), za lokalna i međunarodna događanja, izložbe, festivale i slično. Prijavitelj odabirom radova potvrđuje profesionalno iskustvo, vrstu angažmana te kompleksnost projekata na kojima je dosada sudjelovao.

U slučaju da se na poziv javlja više dizajnera koji rade zajedno, može se dostaviti zajednički portfolio ili portfolio za svakog člana tima.


Biografija

Prijavitelj je dužan u digitalnom obliku predati biografiju, te popis strukovnih nagrada i dostignuća, kojom dokazuje do sada stečeno iskustvo u domeni vizualnih komunikacija, odnosno grafičkog dizajna, ali i dizajna u cjelini.

U slučaju ako se prijavljuje tim, ovaj zahtjev se odnosi na sve članove tima.

 

Dokaz o stručnoj sposobnosti dizajnera

— potvrdu o članstvu u jednoj od strukovnih udruga (HDD, ULUPUH) ili

— kopiju diplome odgovarajućeg fakulteta u Hrvatskoj ili inozemstvu

U slučaju ako se prijavljuje tim, ovaj zahtjev se odnosi na sve članove tima.

Iznos ponude

Od ponuditelja se traži da definira svoju ukupnu cijenu koja bi bila dostatna za posao naveden u tekstu Projektni zadatak, a koja ne smije biti viša od 9.000,00 kn bruto iznosa.

 

Prijava se smatra cjelovitom ako sadrži:

— motivacijsko pismo (pdf ili word dokument)

— portfolio radova koji dokazuju angažman prijavitelja u području vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna u širem području kulture, koji sadržava minimalno 3 složena ili 5 jednostavnih radova iz tog područja, a koji su izvedeni (pdf dokument)

— biografija (pdf ili word dokument)

— dokaz stručne sposobnosti

— ponudu

 

Poziv je otvoren do 27. studenog 2018. godine do 17 sati (UTC+1), do kada se primaju sve prijave uz tražene dodatne materijale. Ukoliko prijave stignu nakon tog datuma ili ako ne sadrže sve tražene priloge, neće biti prihvaćene.

Prijave se šalju isključivo elektronskim putem na adresu cos@dizajn.hr. U tekstu email poruke potrebno je navesti ime i prezime prijavitelja odnosno ime i prezime predstavnika tima te broj mobitela/telefona. Sve tražene materijale potrebno je poslati u prilogu email poruke, a ako to nije moguće zbog veličine dokumenta, treba ih poslati nekim od servisa za slanje velikih dokumenata (wetransfer i sl.).

 

Kriteriji za odabir dizajnera

Povjerenstvo u sastavu: Mia Bogovac, voditeljica projekta COS, Damir Gamulin* i Marko Golub, voditelj Galerije HDD-a donijet će odluku o odabranom prijavitelju. Preduvjet za sudjelovanje u odabiru je potpuna prijava. Kriteriji za odabir prijavitelja su:

1. Kvaliteta i referentnost portfolija u odnosu na projekt te procjena iskustva dizajnera u odnosu na očekivani angažman na projektu. Udio tih stavki u odabiru iznosi 90%, odnosno 90 bodova
2. Iznos ponude. Udio iznosa ponude u odabiru iznosi 10% odnosno 10 bodova.

Prilikom ocjenjivanja autora, vrednovat će se:
— profesionalnost i iskustvo u osmišljavanju i realizaciji projekata s područja vizualnih komunikacija predstavljenih u porftoliju
— originalnost i komunikativnost radova predstavljenih u portfoliju
— razina upotrebne, tehničke i tehnološke promišljenosti predstavljenih radova u porfoliju

Povjerenstvo zadržava pravo da prijavitelje pozove na usmeni razgovor.

 


Postavljanje pitanja

Svi zainteresirani prijavitelji mogu postavljati pitanja vezana uz ovaj Poziv na adresu cos@dizajn.hr do 25.11.2018.

 

Termini i rokovi

9.11.2018. — datum objave Poziva
27.11.2018. — rok za zaprimanje prijava
do 5.12.2018. — pregled prijava i odabir prijavitelja; objava rezultata poziva na www.dizajn.hr
Predviđen period angažmana dizajnera
idejno rješenje — 6.12.2018.- 2.1.2019.
dorade / korekcije — 3.1.- 17.1.2019.
izvedbeno rješenje — 18.1.- 8.2.2019.


Projektni zadatak – vizualni identitet

Pri izradi vizualnog identiteta potrebno je voditi računa o prepoznatljivosti, čitljivosti, primjenjivosti te komunikativnosti znaka i logotipa. Tema, odnosno cilj je postići prepoznatljiv, originalan, komunikativan i suvremen vizualni identitet koji će biti temelj komunikacije prema korisnicima, partnerima i javnosti općenito. Prilikom izrade vizualnog identiteta treba računati na primjenu obaveznih aplikacija vizualnog identiteta Europskog socijalnog fonda (ESF) te predvidjeti njihovu upotrebu na svim razinama komuniciranja te prilikom izrade svih promotivnih materijala projekta.

 

Grafički i vizualni elementi (idejno i izvedbeno rješenje)

Dizajn sustava vizualnog identiteta podrazumijeva prijedlog i definiranje, odnosno idejni i izvedbeni projekt osnovnih grafičkih standarda: znaka i/ ili logotipa, karakterističnih boja i tipografije te ostalih elemenata koji čine dio sustava vizualne identifikacije. Dizajner na temelju projektnog zadatka određuje je li sustav jednostavan ili složen. Primjer složenog sustava vizualnog identiteta je arhitektura znaka / logotipa u slučaju kada postoje ekstenzije osnovnog logotipa, jezične mutacije logotipa ili slogana, definiranje slikovnog izraza te neke druge situacije u kojima projektni zadatak zahtijeva detaljniju razradu osnovnih grafičkih standarda.

— znak i logotip

— konstrukcija znaka; znak i logotip u punom koloru, pozitiv i negativ znaka i logotipa u boji i crno-bijeloj varijanti, specifikacija boja, tipografija

— vizualni kod (definiranje tretmana fotografija i vizuala)

 

Izrada knjige standarda

Izvedbeni projekt vizualnog identiteta uključuje izradu osnovnog priručnika za uporabu vizualnog identiteta (digitalni zapis i tiskani zapis) s prikazom vizualnih konstanti (znak/logotip u različitim situacijama, odnosi znaka i logotipa, smanjenja, sustav boja i tipografije) te osnovnim smjernicama za primjenu vizualnog identiteta. Definicija tipografije ne uključuje pravo korištenja pojedinog pisma.

— Izrada grafičkog priručnika korištenja vizualnog identiteta s jasno definiranim odnosima znak / logotip, načinima korištenja istih, dopuštenim umanjenjima logotipa (te eventualnim korekcijama za umanjenja), dopuštenim aplikacijama logotipa te ostalim stavkama koje osiguravaju ispravno korištenje postavljenog vizualnog identiteta. Knjiga standarda treba uključiti sve aplikacije identiteta koje su navedene u prijavi.

 

Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta (idejno i izvedbeno rješenje)

Preduvjet za dizajn aplikacija su prethodno definirani osnovni grafički standardi vizualnog identiteta.

Primjeri aplikacija:

— memorandum (idejni i izvedbeni projekt)

— pozivnica

— elektronička prezentacija (4 karakteristične stranice)

 

Informativna i promotivna sredstva

Informativna i promotivna sredstva podrazumijevaju brošure/deplijane, plakate. U cijenu dizajna nije uključen urednički posao, kreativni nadzor, nadzor fotografiranja, istraživanje i dr., kao niti troškovi fotografije, ilustracije te pisanja tekstova.

— pojedinačni plakat, do formata B0 (idejni i izvedbeni projekt)

— letak 2 stranice (idejni i izvedbeni projekt)

— Facebook i Twitter cover page (idejni i izvedbeni projekt)

— elektronički newsletter (idejni i izvedbeni projekt)

 

Projekt idejnog i izvedbenog rješenja vizualnog identiteta predavat će se prema formatu dogovorenom s dizajnerom (tiskana prezentacija i/ili digitalna prezentacija).

Projekt knjige standarda očekuje se u digitalnom (CD ili USB) i tiskanom obliku (format A3).

U tiskanom obliku dovoljno je izraditi jedan primjerak.

 

Digitalni format knjige standarda pretpostavlja knjigu u pdf. formatu te zasebne mape u kojima se nalaze svi elementi vizualnog identiteta: logotip (crno bijela varijanta, varijanta u boji…), tipografija, otvorene datoteke za sve materijale vizualnog identiteta koje klijent mora moći samostalno koristiti (npr. memorandum, ppt. prezentacija itd).

 

Prijavom na ovaj Otvoreni poziv dizajneri pristaju na Opće uvjete poziva.

Hrvatsko dizajnersko društvo odabranom dizajneru ne osigurava radni prostor te opremu za rad, ali će snositi sve produkcijske troškove u okvirima predviđenog budžeta projekta.

* u prvom raspisu poziva izvorno je kao članica povjerenstva na ovom mjestu bila imenovana Maša Milovac, no iz tehničkih razloga umjesto nje će član povjerenstva biti Damir Gamulin.

lenta_poziv-01