Otvoren natječaj međunarodnog festivala PLAN D 2018!

PLAN D i ove godine otvara natječaj za izlaganje na Međunarodnoj izložbi mladih autora koja će se održati od 27. do 30. rujna 2018. u Hali V Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu. Natječaj je otvoren za projekte svih tema, sadržaja i formata iz svih sfera dizajnerskog djelovanja: od grafičkog, industrijskog, modnog i spekulativnog dizajna, preko dizajna digitalnih medija i interakcija do dizajn istraživanja i tipografije. Rok za prijavu radova je 7. 9. 2018.

 

ZA KORISNIKE / ZA LJUDE – etički pogledi na dizajn

Dizajn možemo opisati kao praksu oblikovanja predmeta i sustava koji nam pomažu organizirati živote. No, dok nam taj isti dizajn obećava olakšati svakodnevni život, on to često ne čini, a ponekad nam ga (namjerno ili nenamjerno) čak i otežava. Glavni razlog tome je posvemašna složenost ekosustava u kojima dizajn djeluje, a gdje se često miješaju sukobljeni ekonomski, ekološki, politički ili društveni interesi.

Postoji li dizajn koji ne dizajnira za korisnika, nego za ljude, aktivno promišljajući cjelokupni ekosustav nastanka i primjene jednog proizvoda? Na ovo pitanje pokušat ćemo odgovoriti ovogodišnjim tematskim okvirom festivala, u kojem ćemo dizajnersku praksu sagledati iz perspektive etičkog djelovanja.

Odnos dizajna i etike možemo promatrati na više načina. Primjerice, mapiranjem problema koje dizajn prepoznaje i nastoji rješiti, kao i metodologija i procesa koje pritom koristi. Također, kroz dizajn kao disidentsku i kritičku praksu, koja otvara etička pitanja vezana za načine na koje razvijamo i primjenjujemo tehnologiju. No, možda najsloženije – promišljanjem holističkih načina na koje dizajn može stvarati održive, društveno odgovorne i etički prihvatljive tehnološke proizvode, kao i njihove procese nastanka.

Putem diskurzivnog, izložbenog i edukativnog programa cilj nam je potaknuti dijalog ne samo o načinima na koje oblikujemo i koristimo svakodnevne predmete nego i razotkriti njihove slojevitosti, značenja i politike, te predstaviti različite primjere društveno odgovornih i emancipatornih procesa nastanka materijalnog svijeta.

2

NATJEČAJ: MEĐUNARODNA IZLOŽBA MLADIH AUTORA 2018.

 

Poznato je kako kolektivni moralni kompas, kao ni općeprihvaćene etičke vrijednosti, ne postoje – one moraju biti iskonstruirane zajedničkim naporima članova određenog društva. Kao dizajneri, čiji je posao rješavanje problema u svrhu unaprijeđenja kvalitete života ljudi i boljitka društva općenito, svakodnevno aktivno sudjelujemo u tim naporima, što dizajnersku praksu čini inherentno etičkom aktivnošću. Tako svaki proizvod koji dizajniramo u sebi ima ugrađene određene društvene, ekološke, ekonomske i političke vrijednosti, koje se reflektiraju u samom procesu njegove proizvodnje, ali i prilikom njegove konzumacije, odnosno korištenja.

Pri odabiru radova, selekcijski žiri će, osim kvalitete pojedinog rada, u obzir uzeti i njegovu artikulaciju u kontekstu spomenute teme festivala, zato od svakog autora u prijavi rada tražimo i odgovore na nekoliko pitanja. Tako će se posebno vrednovati prijave autora koji na otvoren i kritički način promišljanju i evaluiraju vlastiti rad u spomenutom kontekstu. Ankete će na izložbi biti izložene uz same radove, a njihov je cilj otvaranje prostora za diskusiju o mogućnostima, granicama i odgovornosti dizajnerske prakse.

Zainteresirani izlagači mogu se prijaviti putem online prijavnice.

Odabrani radovi biti će izloženi od 27. do 30. rujna 2018. u sklopu festivala Plan D, te objavljeni u festivalskom katalogu, na službenoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama.

Za dodatna pitanja te detaljnija obrazloženja zainteresirani se mogu obratiti na luka@pland.hr

—–

UPUTE ZA PRIJAVU RADOVA:

 • Rok za prijavu radova je 7.9.2018.
 • Svi radovi prijavljuju se isključivo putem e-mail adrese: info@pland.hr
 • Prijavljeni radovi bez ispunjene prijavnice i ankete neće se razmatrati
 • Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti/ce i mladi/e autori/ce (do 30 godina starosti), a prijaviti se mogu mentorirani i nementorirani, realizirani i nerealizirani radovi
 • Broj radova za prijavu po autoru/ici ili grupi autora nije ograničen
 • Prijave na natječaj su bez kotizacije

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE ANKETE:

Kritički odmak prema vlastitom radu će se posebno vrednovati.
Analitički pristup, kao i objektivni su poželjni.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • Plan D prijavnica / anketa (obrazac s informacijama o radu i autoru/ici/ima)
 • Scan osobne iskaznice
 • Najviše 10 vizualnih prikaza rada u jpeg formatu, cmyk, razlučivosti 300 dpi (imenovati na sljedeći način: ime_rada_rednibroj.jpg (npr. buducnost_1.jpg). Sve vizuale potrebno je zajedno arhivirati u zip format, imenovati ime_rada.zip, te uploadati putem Jumbomaila, Sendspacea ili WeTransfera).

Autori radova bit će obaviješteni elektronskom poštom o ishodu natječaja najkasnije do 12.9.2018. U istom će roku popis autora i prihvaćenih radova biti objavljen na službenoj internetskoj stranici www.pland.hr.

UPUTE ZA SLANJE RADOVA NAKON SELEKCIJE:

 • Festival autorima osigurava izložbeno mjesto i medijsku vidljivost putem svojih komunikacijskih kanala. Festival ne osigurava produkciju radova, ni troškove transporta.
 • Autori/ice se nakon objave rezultata Selekcijske komisije obvezuju dostaviti isproducirane rad/ove najkasnije do 20.9.2018. Radovi moraju biti dostavljeni u HDD do zadanog datuma na adresu:

Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD)
Boškovićeva 18
10 000 Zagreb
Hrvatska

 

3