Organizam & UBU: U KRUGU ŠKOLE – ZELENI VAL (7.-22.10.2016.)

U HDD galeriji od 7. do 22. 10. 2016. traje izložba i serija događanja pod nazivom U KRUGU ŠKOLE: ZELENI VAL u organizaciji UBU – UDRUGE BIVŠIH UČENIKA ŠPUD-a i neformalnog saveza ORGANIZAM. Riječ je o jednoj od etapa cjelogodišnjeg istoimenog projekta koji se u galerijskom prostoru spontano izgrađuje i raste, bez formalnog početka i otvorenja – prema završnoj prezentaciji koja će se odviti na zadnji dan izložbe.

Prvo od javnih događanja i diskusija u sklopu projekta održat će se u petak 7.10. s početkom u 17 sati, a gosti Organizma u tom inauguracijskom eventu bit će upravo domaćini izložbe – Hrvatsko dizajnersko društvo i festival Dan D kao jedan od aktera čija se aktivnost mapira u sklopu projekta! U naredna dva tjedna u istom ambijentu, ali i na drugim lokacijama, održat će se i razgovori sa studiom Oaza o Projektu Ilica, udrugom Pimp my Pump, organizacijskim timom Design District Zagreb, te timom projekta Akupunktura grada.

 

U krugu Škole je kulturno-umjetnički i edukativni projekt koji se u nestalnoj dinamici odvija od 2009. na potezu ulica Masarykova-Gundulićeva-Ilica-Frankopanska s ciljem upoznavanja i senzibiliziranja šire javnosti prema značaju Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u prostoru i vremenu. Tumači se da su visokoškolske ustanove ustvari one koje u potpunosti educiraju umjetnike i dizajnere, iako se učenici ŠPUD-a od ostalih razlikuju upravo po tome što su se kroz razdoblje adolescencije obrazovali u umjetnosti te je u njima razvijen odnos prema umjetničkom djelovanju tijekom odrastanja i sazrijevanja.

 

spud1-abs

 

U 2016. UBU je pokrenuo novu etapu projekta pod nazivom U krugu Škole – Zeleni val sa željom otvaranja novog dijaloga u ovom istraživačkom ciklusu, a postavlja ga na novu dionicu “kruga” Škole gradsku prometnu os istok-zapad koja povezuje institucije na potezu između HDLU-a i Arhitektonskog fakulteta. U krugu škole – Zeleni val želi sagledati budućnost kruga postavljajući tezu“zeleni val kao budućnost kruga” Škole. Iz te perspektive UBU će povezati svoja dva aktivna projekta: U krugu Škole i UBUdućnost.

 

Okvir u kojem će UBU postaviti ovaj dijalog na Zelenom valu moći će se koristiti kao mogući otvoreni model afirmativnog upoznavanja susjednih institucija, organizacija i njihovih aktera i odnosa spram javnog prostora koji koriste u neposrednoj blizini te njihove aktivacije s ciljem razvoja publike za aktualne projekte. U programu sudjeluju učenici ŠPUD-a i bivši učenici ŠPUD-a koji su danas eminentni umjetnici u području likovnih umjetnosti, a sam projekt obuhvaća niz umjetničkih istraživanja, predavanja,umjetničkih radionica, izložbi, debata, produkciju umjetničkih radova te izlaganje u Galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva.

 

prolaznici_luneta

 

HDD je jedna od željenih točaka unutar projekta U krugu Škole – Zeleni val u 2016. godini na kojoj će Organizam i UBU – Udruga bivših učenika ŠPUD-a pokušati uspostaviti dijalog između različitih aktera koji djeluju u području interdisciplinarnih mikro-urbanističkih participativnih intervencija na području šire zone gradskog centra. Ulaskom Organizma u prostor HDD Galerije dokumentirat će se upravo ovakve međusobno srodne prakse i ponuditi otvoreni (copyleft) model mapiranja aktera, institucija, organizacija civilnog društva i pojedinaca koji iste provode, zagovaraju i istražuju na način da posluže u dugoročnijem, uspješnijem, kvalitetnijem, održivijem i vidljivijem planiranju i provođenju budućih projekata i aktivnosti.

 

14608068_308311839539982_1504015832_n

 

Za vrijeme trajanja projekta u HDD-u, UBU će pokrenuti niz dijaloga s odabranim akterima čije će snimke postupno nastanjivati prostor Galerije sve do završne prezentacije i okupljanja 20.10.2016. u 19 sati. Sudionici prvog dijaloga koji će se odviti 7.10. u 17 h bit će upravo domaćini – Hrvatsko dizajnersko društvo .

Program je otvoren za javnost od 7.10. do 22.10.2016.

13. 14. i 15.10. dijalozi će se odvijati u rezidenciji na konferenciji Otvoreni grad – prema Interkulturnom društvenom centru u bivšoj Vojnoj bolnici u Vlaškoj ulici u Zagrebu

 

14569586_308311649540001_1225831890_n

 

Tko je UBU?
UBU – Udruga bivših učenika ŠPUD-a
osnovana je krajem 2008. godine i djeluje između ostalog kao platforma sa ciljem promocije Škole primijenjene umjetnosti i dizajna i njegove djelatnosti na području Republike Hrvatske i u svijetu.

Tko je Organizam?
Organizam je neformalni savez i umjetnička platforma koju tvore UBU – Udruga bivših učenika ŠPUD-a Zagreb, Sintoment – udruga za multimedijalnu umjetnost i afirmaciju kulture, Babushke – dizajn studio za vizualne komunikacije & specijalne moći te arhitektonski studio Nefunkcionalni most. Autori koje Organizam okuplja bave se proučavanjem rubnih područja vizualnih umjetnosti i dizajna, društva i kulture kao i pojavama nastalim transformacijom shvaćanja njihovih ideja u suvremenom društvu, dizajnom atmosfere i kreiranjem događanja koja odgajaju publiku budeći u njima senzibilitet prema umjetničko dizajnerskoj tradiciji i suvremenim pojavama u njihovom neposrednom okružju.