Održana Redovna skupština HDD-a za 2018.

U srijedu 11. travnja 2018. održana je Redovna skupština Hrvatskog dizajnerskog društva. Predsjednica i Tajnica HDD-a podnijele su izvještaj o radu i financijski izvještaj za protekli period koji su jednoglasno prihvaćeni, te su predstavile plan rada i financijski plan za 2018. godinu.

 

Skupštinu je otvorila predsjednica HDD-a Maša Milovac te je konstatirala kako je prisutno 35 članova HDD-a od čega 34 s pravom glasa te da, u skladu sa Statutom HDD-a, postoji kvorum (u članstvu je ukupno 336 članova s pravom glasa, a u skladu s člankom 23. Statuta da bi Skupština mogla donositi pravovaljane odluke potrebna je prisutnost najmanje 10% od ukupnog broja članova s pravom glasa).

 

Ad 1.

Predsjednica je potom za zapisničarku predložila Mirjanu Jakušić, a za ovjerovitelje zapisnika Petru Milički i Anu Mariju Poljanec.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Obzirom da nitko od prisutnih nije imao primjedbe ili dopune na dnevni red

  1. Izbor zapisničara/ke i dva ovjerovitelja/ice zapisnika
  2. Izvješće o radu tijekom prethodnog razdoblja
  3. Izvješće o novčanom poslovanju za proteklu godinu
  4. Izvješće Nadzornog odbora o valjanosti financijskih izvješća
  5. Rasprava o izvješćima
  6. Program rada za naredno mandatno razdoblje
  7. Financijski plan za 2018. godinu
  8. Razno

isti je jednoglasno usvojen.

 

Ad 2.

Maša Milovac podnijela je detaljno izvješće o radu HDD-a u periodu između dvije skupštine. U izvještaju se osvrnula na:

izložbeni (održano 15 izložbi u okviru 5 programskih linija: Dizajniranje povijesti/historizacija dizajna, Studije slučajeva, U prvom licu, Dizajn iz drugog rakursa, Diskurzivni objekti)  i diskurzivni program HDD galerije (održano 12 [d]razgovora)

gostovanja izložbi inicijalno predstavljenih u HDD galeriji te predavanja Marka Goluba, voditelja HDD galerije, te Dejana Kršića i Koraljke Vlajo, članova HDD-a,  u Beogradu, Splitu, Skoplju, Bihaću i Puli;

Plan D međunarodni festival dizajna, održan krajem rujna 2017. u diskontu iza Tehničkog muzeja u Zagrebu;

edukativni program HDD-a: Dizajnerska početnica (održano 12 početnica u HDD galeriji, 7 početnica na UMAS-u u Splitu, te 3 gostovanja početnica na Špancirfestu u Varaždinu i Mountains festivalu u Zagrebu) i radionica za voditelje strukovnih natječaja pod vodstvom Mirne Ptiček.

interne natječaje (natječaj za voditelje Dizajnerskih početnica, natječaj za primanje u članstvo, natječaj za izložbene programe u HDD galeriji, natječaj za sudjelovanje na međunarodnoj izložbi mladih autora na Planu D, poziv za sudjelovanje na izradi koncepta Plana D)

strukovne natječaje (Javno-pozivni natječaj za rekonceptualizaciju nastupa HTZ-a na europskim turističkim sajmovima (voditelj Damir Bralić);

Otvoreni (javni) natječaj za oblikovanje vizualnih standarda izdavačke djelatnosti Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu / Identitet biblioteke ADU (voditelj Damir Gamulin); Savjetodavna uloga i izrada projektnog zadatka, poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Usluga izrade vizualnog identiteta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka; te

Javno-pozivni natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta i slogana predsjedanja RH Vijećem EU 2020, koji je u tijeku (voditelj Damir Gamulin).

izdavaštvo: izdane su 4 publikacije (Art is not a mirror, It’s a hammer (u suradnji s kolektivom WHW); Davor Grünwald – Industrijski dizajn; Plan D 2017: Tehnooptimizam / Tehnopesimizam; Dizajnom, izvan dizajna – Dizajnerske taktike Damira Gamulin)

HDD videoteku (9 video snimki javnih [d]razgovora dostupnih na web stranici Društva)

 

Ad 3.

Izvješće o novčanom poslovanju HDD za proteklu godinu podnijela je Tajnica HDD-a Mirjana Jakušić. Izvijestila je kako je ukupni prihod Društva u 2017. bio 1.624.145 kn, u čemu prihodi od prodaje robe i pružanja usluga iznose 97.398 kn, prihodi od članarina i članskih doprinosa: 169.575 kn, prihodi od donacija: 1.340.999 kn (Državni proračun: 314.804 kn; Grad Zagreb: 168.000 kn; Inozemne vlade i međunarodne organizacije: 726.628 kn) te ostali prihodi: 16.173 kn. Naglasila je kako se dio iznosa pod stavkom ‘prihodi od inozemnih vlada’ odnosi na sredstva EU projekta ‘Practicing Design’ u okviru Erasmus+ koja smo kao nositelj projekta proslijedili partnerima u projektu.

Ukupni rashodi u 2017. godini iznosili su 1.617.097 kn, od čega se najveći dio odnosi na materijalne rashode (704.590 kn), zatim rashode za radnike (436.394 kn), amortizaciju i financijske rashode (13.962 kn) te ostale rashode (462.151 kn). Naglasila je da su u okviru stavke ‘ostali rashodi’ uključena i sredstva EU projekta ‘Practicing Design’ koja su proslijeđena partnerima u projektu.

 

Ad 4.

Predsjednica Nadzornog odbora, Zlatka Salopek, je izvijestila kako je Nadzorni odbor donio odluku da je poslovanje HDD-a u protekloj godini bilo u skladu sa zakonskim propisima te u skladu s usvojenim dokumentima HDD-a.

 

Ad 5.

Obzirom da nije bilo zainteresiranih za raspravu o izvješćima, predsjednica HDD-a zamolila je prisutne da glasaju o podnesenim izvješćima.

Prisutni su jednoglasno prihvatili sve podnesene izvještaje.

 

Ad 6.

Maša Milovac, predsjednica HDD-a, prisutnima je predstavila plan rada za naredno mandatno razdoblje: u okviru izložbenog i diskurzivnog programa HDD galerije planira se održati 10 izložbi i pratećih [d]razgovora; predviđena su 4 gostovanja matičnih izložbi u drugim prostorima (Karlovac, Kotor, Split i Varaždin); u Tehničkom muzeju u Zagrebu krajem rujna će se održati Međunarodni festival dizajna Plan D, a od 25.10.-25.11.2018. u prostoru MUO-a i ŠPUD-a održat će se Izložba hrvatskog dizajna 1718. U tijeku su pripreme za organizaciju nastupa RH na Praškom kvadrijenalu koje se održava 2019. godine. U planu je i organizacija gostovanja izložbe In a Nutshell u Strassbourgu (gostovanje još nije potvrđeno). Osim toga dogovara se i suradnja u programu Sweet&Salt u okviru događanja povodom projekta RIJEKA 2020 prijestolnica kulture (2018-2020).

U okviru edukativnog programa u HDD-u će se 20. travnja održati predavanje Indre Kupferschmid (u sklopu Fontstand konferencije). Tijekom godine u planu je održavanje 2 radionice za članove HDD-a (Upoznavanje tehnike sitotiska i Poslovanje za dizajnere), nekoliko edukativnih radionica u okviru programa Plana D te već tradicionalno radionice za djecu i mlade u okviru projekta Dizajnerska početnica.

Od publikacija planiramo izdati knjigu ‘Dizajnerice: kontekst, produkcija, utjecaji 1930 — 1980’ (gl.urednica: Maša Poljanec), hrvatski prijevod knjige ‘Elements of Typographic style 3.2’, Roberta Bringhursta (urednik: Dejan Kršić), ‘Fragmenti dizajnerske povijesti: Dokumenti Vol.1’ (urednik: Marko Golub), publikaciju ‘Pregled hrvatskog dizajna 1718’ te Priručnik za klijente grafičkog dizajna (radni naziv) koji predstavlja hrvatski prijevod i prilagodbu knjige “Le Commande Design Graphique”. Knjiga bi se izdala u suradnji s Francuskim institutom, Ministarstvom kulture, Ministarstvom gospodarstva i poduzetništva, Hrvatskom gospodarskom komorom.

Također je izvijestila da smo na natječaj Europskog socijalnog fonda ‘Kultura u centru — potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi’, zajedno s partnerima: Bacači sjenki, ULUPUH-om, Muzejom za umjetnost i obrt i Gradom Zagrebom, prijavili projekt pod nazivom ‘Centar oblikovanja svakodnevice’.

 

Ad 7.

Financijski plan za 2018. godinu prezentirala je Tajnica HDD-a. Izvijestila je da je plan napravljen krajem 2017. godine kada se još nisu znali rezultati natječaja za financiranje programa te da će se, u skladu sa zakonom, tijekom godine usklađivati sa stvarnim iznosima.

Ukupni očekivani prihod u 2018. je 1.267.500 kn, od čega 310.000 kn predstavlja očekivani prihod od članarina i članskih doprinosa, 825.000 kn predstavlja očekivani prihod od donacija, 92.000 kn se očekuje od gospodarske djelatnosti HDD-a, a 40.500 kn otpada na ostali prihod.

Rashodi su predviđeni u iznosu od 1.265.000 kn. Najveća rashodovna stavka su materijalni troškovi (780.000 kn), zatim rashodi za plaće (430.000 kn) te ostali rahodi (55.000 kn).

P1680412

 

Ad 8.

Za riječ se javio Boris Ljubičić. Istaknuo je kako se inače bavi identitetom RH te se stoga osvrnuo na nedavno promovirani B dres hrvatske nogometne reprezentacije na crno-plave kvadratiće, koji smatra totalno neprihvatljivim kako zbog njegove slabe vidljivosti na terenu, crne boje koje nema na našoj zastavi te političke poruke koju šalje. Predlaže da HDD javno reagira posebnom izjavom.

Osim toga B. Ljubičić se osvrnuo i na vizualni identitet, točnije logo HDD-a, koji trenutno ne postoji i smatra da bismo ga trebali usvojiti.

Maša Milovac je replicirala kako bi se trebao uputiti poziv i drugim članovima da kažu svoje mišljenje o toj temi.

B. Ljubičić je upoznao prisutne i s projektom brazilskog grafičkog dizajnera Felipe Taborda koji je pozvao 32 grafička dizajnera iz 32 zemlje koje sudjeluju na svjetskom nogometnom prvenstvu 2018. da naprave plakat na temu nogometa. Hrvatski predstavnik u projektu je B. Ljubičić, a izložba će gostovati i u Mimari u Zagrebu.

Također je predstavio akciju Ujedinjenih naroda koji su povodom Dana ljudskih prava pozvali 100 dizajnera da naprave plakate na tu temu. Tim povodom organizirat će se izložba na otvorenom u Ženevi.

U raspravu se uključio i Vlado Petričević koji je podržao inicijativu B. Ljubičića za novi logo HDD-a.

M. Milovac je napomenula kako je izrada vizualnog identiteta Društva dio Programa rada trenutnog Upravnog odbora.

U raspravi su još sudjelovali Goran Turković, Vesna Horvat, Nenad Roban, Damir Gamulin.

Izvještaj o radu_Program rada

Financijsko izvješće i plan

P1680409