Odluka Ocjenjivačkog suda Natječaja UNIST

Ocjenjivački sud Natječaja za dizajn vizualnog identiteta Sveučilišta u Splitu u sastavu: Kažimir Hraste, Tina Ivezić, Tomislav Kilić, Ivana Pletković, Viktor Popović, Damir Prizmić i Narcisa Vukojević, sastao se u srijedu 20. travnja kako bi pregledao pristigle natječajne radove. Članovi Ocjenjivačkog suda jednoglasno su donijeli odluku da se autori/autorice tri natječajna rada pozovu na daljnju razradu rada u skladu s uputama članova Ocjenjivačkog suda. Konačna odluka o raspodjeli nagrada između ta tri rada donijet će se nakon toga. 

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 32 rada od strane 21 autora/tima. Nakon detaljnog pregleda radova i zajedničke diskusije o njima, članovi OS su izdvojili tri rada koja su najbolje odgovorila na natječajni zadatak i udovoljili traženim kriterijima. Jednoglasno je odlučeno da se autore tih radova zamoli da ih dorade u skladu s uputama koje će dobiti od Ocjenjivačkog suda. Rok za doradu radova bit će dva tjedna od primitka uputa. Konačnu odjelu o raspodjeli nagrada žiri će donijeti nakon njihove dorade.  Kako bi se do daljnjega tj. do donošenja konačne odluke o nagradama zadržala anonimnost natjecatelja, imena autora/timova tri odabrana rada još se neće javno obznaniti.

Zahvaljujemo se svima natjecateljima na odazivu na Natječaj.