Odabrani pozvani natjecatelji u Natječaju za oblikovanje vizualnog identiteta Gradske plinare Zagreb

Ocjenjivački sud Natječaja za oblikovanje vizualnog identiteta Gradske plinare Zagreb odabrao je šest autora/timova koji će kao pozvani natjecatelji sudjelovati u daljnjem tijeku Natječaja. Odabrani autori/timovi su: Koržinek+Jurić+Kos, Sensus Design Factory, Slavko Henigsman, Šesnić&Turković, Hot Type i Filburg. POZIVAMO SVE OSTALE ZAINTERESIRANE AUTORE/TIMOVE da sudjeluju u natječaju te prisustvuju online USMENOM BRIFINGU koji će se održati u petak 16. srpnja s početkom u 14 sati putem Zoom platforme. Ukupni nagradni fond je 66.000 kn. Rok za primanje natječajnih radova jest 17. rujna 2021. do 17 sati.

 

Svoj interes da sudjeluju u Natječaju za oblikovanje vizualnog identiteta Gradske plinare Zagreb kao pozvani natjecatelj, koji je raspisala Gradska plinara Zagreb, a provodi ga Hrvatsko dizajnersko društvo, iskazalo je ukupno 18 autora/timova. Ocjenjivački sud Natječaja u sastavu: Jan Pavlović, Sean Poropat, Narcisa Vukojević (HDD), Velinka Buljan, Ana Miličević (Gradska plinara Zagreb), je na temelju portfolija i referenci zainteresiranih natjecatelja odabrao šest pozvanih autora/timova:

Marko Koržinek, Izvorka Jurić i Jurica Kos,

Sensus Design Factory (Nedjeljko i Kristina Špoljar)

Slavko Henigsman

Šesnić&Turković (Marko Šesnić, Goran Turković i Iva Sindik)

Hot Type (Marko Hrastovec i Paula Šantić) i

Filburg (Andrej Filetin, Mila Marina Burger i Mate Žaja)

Raspisivač i Provoditelj natječaja zahvaljuju svima na interesu za sudjelovanje, a ovim putem pozivaju autore i timove, koji nisu odabrani, kao i sve ostale zainteresirane natjecatelje da sudjeluju u daljnjem tijeku natječaja.

Pozvanim natjecateljima koji neće osvojiti nagradu, a predat će rad u predviđenom roku, isplatit će se obeštećenje u bruto iznosu od 7.000,00 kn po natjecatelju, neovisno o broju predanih radova.

 

USMENI BRIFING

Sudjelovanje na usmenom brifingu nije obavezno.

Usmeni brifing će se održati putem ZOOM aplikacije u petak 16. srpnja 2021. s početkom u 14 sati.

Usmeni brifing se organizira u cilju bolje informiranosti natjecatelja o natječajnom zadatku i pruža priliku zainteresiranim natjecateljima za postavljanje dodatnih pitanja predstavnicima Raspisivača i članovima Ocjenjivačkog suda.

Svi zainteresirani natjecatelji koji žele sudjelovati na usmenom brifingu moraju obavezno najaviti svoje sudjelovanje putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr najkasnije do 15. srpnja do 20 sati. Poruku je potrebno nasloviti „Natječaj GPZ_najava sudjelovanja“. Svi prijavljeni sudionici usmenog brifinga dobit će prije održavanja brifinga poziv te potrebne podatke pomoću kojih će pristupiti online usmenom brifingu.

Natjecatelji koji neće moći prisustvovati usmenom brifingu mogu svoja pitanja unaprijed uputiti putem adrese natjecaji@dizajn.hr. Poruku je potrebno nasloviti „Pitanja – Natječaj GPZ“ najkasnije do roka za najavu sudjelovanja. Na pitanja pristigla elektroničkom poštom prije informativnog sastanka, koja bi mogla biti zanimljiva širem krugu natjecatelja, odgovorit će se na sastanku, a odgovori na njih bit će objavljeni i na www.dizajn.hr. Pri tome neće biti objavljeno ime natjecatelja koji su postavili pitanje. Odgovori na pitanja koji su već dani u objavljenoj natječajnoj dokumentaciji bit će poslani elektroničkom poštom samo natjecateljima koji su ih postavili.

 

 1. POSTAVLJANJE PITANJA

6.1.      Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz Projektni zadatak i Opće uvjete Natječaja isključivo putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr.

6.2.      Rok za postavljanje pitanja vezanih uz Projektni zadatak i Opće uvjete je 13. rujna 2021.

6.3.      Odgovori na postavljena pitanja bit će objavljeni javno na www.dizajn.hr. Imena natjecatelja koji su postavljali pitanja neće biti objavljena.

 

 1. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

7.1.      Natječajni rad treba sadržavati prezentaciju idejnog rješenja vizualnog identiteta Gradske plinare Zagreb u printanom i digitalnom obliku.

Idejno rješenje treba sadržavati vizualizacije svih relevantnih elemenata sustava predstavljenih u karakterističnim odnosima i primjere karakteristične primjene, te na taj način pružiti temelj za razumijevanje predloženog koncepta identiteta.

Prezentacija prijedloga natječajnog rješenja u oba oblika, fizičkom i digitalnom, treba sadržavati:

— idejno rješenje i standardizaciju vizualnog identiteta

prikaz osnovnih elemenata vizualnog identiteta

prikaz sustava boja

prikaz sustava tipografskih pisama

prikaz karakterističnih odnosa osnovnih elemenata vizualnog identiteta

(potrebno je definirati i opisati varijacije osnovnih elemenata identiteta s obzirom na veličinu i tehniku primjene, kao i sustav boja i sustav pisama s obzirom na mjesto/medij i način primjene)

— prikaz primjene vizualnog identiteta na različitim komunikacijskim materijalima i/ili medijima (tiskani, elektronski, prostorna rješenja…) koji najbolje odražavaju njegov karakter

(najmanje 6, a najviše 12 primjera relevantnih za predloženi koncept, koji obavezno uključuju primjenu na memorandumu, računu, informativnom letku, službenom vozilu, Internet stranici, Facebook/Twitter profilu i naslovnici godišnjaka te primjenu na poslovnu zgradu i/ili industrijski objekt).

Ostali prijedlozi primjene od interesa za prezentaciju mogu biti, prema izboru natjecatelja: poslovna mapa, letak, vrećica, promotivni predmeti, papirnati fascikl, pozivnica, kalendar ili bilo koja druga specifična primjena za koju natjecatelji smatraju da dobro prikazuje karakter predloženog rješenja.

7.2.      Uz vizualnu prezentaciju obavezno je tekstualno obrazloženje koncepta, a moguće je priložiti i detaljnija pojašnjenja, ukoliko se smatra potrebnim.

 

 1. OPREMA I PREZENTACIJA NATJEČAJNIH RADOVA

8.1.      Natječajni rad sastoji se od:

—        printane prezentacije natječajnog rada (nekaširane, neuvezene stranice položenog A3 formata) do 20 listova

—        digitalne prezentacije natječajnog rada sadržajem identične printanom radu, u PDF formatu, opsega do 20 stranica. Prezentacija se može dostaviti snimljena na USB mediju ili CD/DVD ili se može uploadati na server (Dropbox, Google Drive ili sl.) ili poslati putem servisa za slanje velikih datoteka (WeTransfer i sl.), a link na prezentaciju treba poslati na adresu natjecaji@dizajn.hr s naznakom naziva koncepta rada iz prijavnice. (Napominjemo da je digitalnu prezentaciju neophodno dodatno prilagoditi čitanju s ekrana ili projekcije, u smislu čitkosti sitnih opisa). Natjecatelji mogu, ako smatraju potrebnim, uz prezentaciju dostaviti i dodatni materijal (film, identitetska animacija i sl.).

Prezentacija treba imati označene brojeve stranica, a NE smije biti označena imenom autora, tima ili studija. I svi drugi dijelovi natječajnog rada (CD-ROM/USB, omotnica s prijavnicom) moraju biti NEOZNAČENI kako bi bili anonimni pred Ocjenjivačkim sudom. Provoditelj natječaja jamči za anonimnost prezentacija poslanih putem servera ili servisa za slanje velikih datoteka.

8.2.      Natjecatelji uz natječajni rad prilažu potpisanu i popunjenu Prijavnicu koja je dio natječajne dokumentacije (Gradska plinara Zagreb_prijavnica.doc). Prijavnica se, zbog anonimnosti ocjenjivanja, predaje uz rad u zasebnoj zatvorenoj i neoznačenoj omotnici.

8.3.      Natječajni radovi šalju se kao preporučena pošiljka, dostavom ili donose osobno na adresu Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb, s naznakom: “Natječaj — GPZ”.

8.4.      Rok za primanje natječajnih radova je petak 17. rujna 2021. do 17 sati. Radovi koji stignu nakon isteka roka za primanje ili ne udovoljavaju uvjetima Natječaja bit će vraćeni pošiljatelju.

8.5.      Kreativni timovi moraju imenovati voditelja/predstavnika tima koji ima pravo sudjelovanja i koji će biti odgovoran za Natječajni rad.

8.6.      Svojim potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju autorstvo Natječajnog rada, čime jamče da su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene Natječajnog rada, te potvrđuju da, prema uvjetima Natječaja, imaju pravo sudjelovanja i da su suglasni s dodjelom ugovora o otkupu isključivog prava iskorištavanja autorskog djela bez ograničenja s obzirom na sadržaj, vrijeme i prostor i time suglasni pristupiti daljnjoj razradi Natječajnog rada. Potpisom na prijavnici autori jamče i da autorska prava na natječajnom radu nisu prenijeli na treću osobu te se obvezuju na sebe preuzeti sve eventualne zahtjeve trećih osoba koje bi one postavljale u vezi s predmetnim autorskim radom.

Potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju da su suglasni s eventualnom dodjelom ugovora za daljnju razradu natječajnog rada te da su za navedeno ovlašteni i sposobni. U slučaju da autor odabranog rada i Raspisivač ne uspiju dogovoriti daljnju suradnju na razradi rada, Raspisivač ima pravo dogovoriti suradnju na razradi rada s trećima u skladu s odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju da su pročitali Opće uvjete Natječaja i da su s njima suglasni.

8.7.      U slučaju da natjecatelji šalju više od jednog natječajnog rada, svaki je rad potrebno pripremiti prema pravilima Natječaja i poslati odvojeno.

 

 1. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Kriteriji za odabir rješenja

— komunikativnost rješenja s obzirom na povijesni kontekst i željeni razvoj tvrtke u budućnosti

Dobro komunicirati sa svim relevantnim skupinama korisnika

— primjenjivost i izvedivost

Primjenjivost u raznolikim medijima i izvedivost u različitim tehnologijama trebaju biti ugrađeni u cjelovito promišljeno rješenje koje nastaje na temelju poznavanja mogućnosti i ograničenja u krajnjim aplikacijam. Digitalni mediji, reprodukcija tiskom i pojavljivanje u prostoru ravnopravni su segmenti upotrebe.

— inovativnost rješenja

Konceptualna, oblikovna i tehnička inovativnost trebaju proizaći iz zadanih okolnosti upotrebe i kreativno nadilazeći odgovor na njih.

 

 1. OCJENJIVAČKI SUD

10.1.    Ocjenjivački sud čini pet članova, a sastavljen je od tri predstavnika HDD-a, i dva predstavnika Raspisivača:

 1. Jan Pavlović (HDD)
 2. Sean Poropat (HDD)
 3. Narcisa Vukojević (HDD)
 4. Velinka Buljan (Gradska plinara Zagreb)
 5. Ana Miličević (Gradska plinara Zagreb)

10.2.    U slučaju spriječenosti ili odustajanja nekog od članova Ocjenjivačkog suda odredit će se zamjenski član, odnosno članovi.

10.3.    Prilikom zasjedanja svi su pristigli natječajni radovi anonimni pred Ocjenjivačkim sudom. Anonimnost se mora poštovati sve dok Ocjenjivački sud ne donese svoje mišljenje ili odluku.

10.4.    Ocjenjivački sud je samostalan u svojim odlukama. Ocjenjivački sud razmatra natječajne radove poštujući anonimnost natjecatelja te isključivo na temelju kriterija navedenih u pozivu na Natječaj. Ako je potrebno natjecatelji mogu biti pozvani da odgovore na pitanja članova Ocjenjivačkog suda kako bi se razjasnili aspekti natječajnog rada. Kako bi se osigurala anonimnost natjecatelja svu komunikaciju u tom slučaju vodi Provoditelj.

10.5.    O radu Ocjenjivačkog suda sastavlja se zapisnik koji vodi predstavnik Raspisivača. U zapisnik se moraju unijeti sve napomene članova Ocjenjivačkog suda te sadržaj dodatne komunikacije s natjecateljima, ako ih ima. Za tri nagrađena rada potrebno je unijeti obrazloženje o dodjeli nagrade. Isto tako, u slučaju odluke o nedodjeljivanju nagrada, odluke o dodjeli manje od tri nagrade ili odluke o preraspodjeli nagradnog fonda u zapisnik je potrebno napisati obrazloženje. Zapisnik potpisuju svi članovi Ocjenjivačkog suda i zapisničar.

10.6.    Ocjenjivački sud će odabrati najbolja idejna rješenja i donijeti odluku o dodjeli nagrada. Ocjenjivački sud završava s radom nakon donošenja odluke o nagrađenim radovima i objave rezultata Natječaja.

 

 1. NAGRADE

11.1.    Dodjeljuju se tri novčane nagrade. Ukupni fond nagrada iznosi 66.000 kn bruto, a raspodijeljen je na sljedeći način:

 1. nagrada 33.000 kuna
 2. nagrada 22.000 kuna
 3. nagrada 11.000 kuna

11.2.    Iznosi nagrada predstavljaju ukupni trošak isplate (bruto+doprinosi u slučaju isplate preko autorskog ugovora, odnosno bruto iznos u slučaju isplate preko računa). Sva porezna davanja i doprinose snosi Raspisivač.

11.3.    Pozvanim autorima/timovima koji nisu osvojili nagradu, a predali su rad u predviđenom roku, isplatit će se obeštećenje u bruto iznosu od 7.000 kn po autoru/timu neovisno o broju predanih radova.

11.4.    U slučaju da natječajni radovi pristigli do roka za predaju natječajnih radova, definiranog Općim uvjetima Natječaja, svojom kvalitetom ne zadovoljavaju vrijednosne kriterije Ocjenjivačkog suda, Ocjenjivački sud ima pravo donijeti odluku o nedodjeljivanju nagrada, odluku o dodjeli manje od tri nagrade ili odluku o preraspodjeli nagradnog fonda.

11.5.    U iznimnim uvjetima, ako je to potrebno za donošenje konačne odluke, Ocjenjivački sud ima pravo zatražiti od natjecatelja dodatno pojašnjenje natječajnog rada. U svrhu zaštite anonimnosti natjecatelja svu komunikaciju s natjecateljima obavlja Tajništvo HDD-a.

11.6.    Dodjela nagrade ne podrazumijeva automatsko izvođenje nagrađenog rada. Realizacija izvedbenog rješenja odnosno izrada Priručnika osnovnih grafičkih standarda nije predmet ovog Natječaja, već predmet posebnog ugovora između Raspisivača i autora rada kojega Raspisivač usvoji kao rješenje za realizaciju, u kojem će dogovoriti opseg i rok za izradu Priručnika osnovnih grafičkih standarda, prema pravilima struke.

11.7.    Raspisivač se obvezuje isticati imena nagrađenog autora/tima u svim medijskim objavama i promotivnim materijalima povezanim s natječajem i usvojenim natječajnim radom.

 

 1. OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

12.1.    Ocjenjivački sud završit će s radom do 24. rujna 2021.

12.2.    Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima elektroničkom poštom te objavljeni na internetskim stranicama Raspisivača i Provoditelja do 27. rujna 2021.

 

 1. ROKOVI – SAŽETAK
 28.6.2021. Objava Poziva zainteresiranim autorima/timovima za sudjelovanje u Natječaju kao pozvani autori
8.7.2021. Prijave zainteresiranih autora/timova
12.7.2021. Objava natječaja i odabranih pozvanih autora/timova te objava poziva za sudjelovanje na usmenom brifingu
15.7.2021. Najava sudjelovanja na usmenom brifingu
16.7.2021. Održavanje usmenog brifinga
13.9.2021. Rok za postavljanje pitanja o Projektnom zadatku  i Općim uvjetima Natječaja
17.9.2021. Rok za primanje natječajnih radova
24.9.2021. Ocjenjivački sud završit će s radom
27.9.2021. Objava rezultata natječaja

 

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

14.1.    Predajom Natječajnog rada autori pristaju na:

—        uvjete Natječaja

—        javno izlaganje i publiciranje rada (na temelju prijave rada na Natječaj)

—        daljnju razradu rada ako njihov rad bude odabran za nagradu i realizaciju (na temelju dodijeljene nagrade i potpisanog ugovora o suradnji s Raspisivačem koji će obuhvatiti izradu izvedbenog rješenja natječajnog rada).

14.2.    Ocjenjivački sud zadržava pravo na širu selekciju pristiglih radova u svrhu javnog izlaganja – izložbe natječajnih radova, pri čemu će se koristiti printane prezentacije pristigle na natječaj

14.3.    Natjecatelji su dužni držati svoj rad anonimnim do objave rezultata Natječaja. U slučaju da natjecatelji javno objave svoj rad prije službenog završetka Natječaja i tako naruše njegovu anonimnost, rad će biti diskvalificiran.

14.4.    Članovi Ocjenjivačkog suda dužni su do objave rezultata Natječaja držati u tajnosti sve podatke o Natječajnim radovima pristiglim do roka za primanje Natječajnih radova.

14.5.    Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava autorska prava u svezi s njim u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

14.6.    Raspisivač se obavezuje s autorom rada koji usvoje kao rješenje za realizaciju sklopiti ugovor o suradnji, uz mogućnost (ali ne i obvezu) ugovaranja daljnje suradnje na daljnjoj razradi rada odnosno izradi izvedbenog rješenja vizualnog identiteta.

14.7.    Raspisivač i Provoditelj ne odgovaraju za oštećenja natječajnih radova nastalih redovnim radom Ocjenjivačkog suda i mogućim naknadnim izlaganjem.

Raspisivač i Provoditelj nisu dužni nadoknaditi nikakve troškove natjecateljima.

Na odluku Ocjenjivačkog suda natjecatelji nemaju pravo prigovora.

Na odluku o poništenju Natječaja natjecatelji nemaju pravo prigovora.

14.8.    U slučaju da se ne donese odluka o održavanju izložbe natječajnih radova, autori će moći preuzeti svoje radove u HDD-u u roku od 15 dana nakon objave rezultata Natječaja. U slučaju održavanja izložbe, autori će moći preuzeti svoje radove u HDD-u u roku od 15 dana nakon održane izložbe natječajnih radova.

14.9.    Natjecatelj je autor natječajnog rada i u slučaju dobivanja nagrade pridržava moralna autorska prava u svezi s njim dok imovinska prava ustupa Raspisivaču u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta. Isplaćena nagrada predstavlja i konačnu naknadu za ustup autorskih imovinskih prava u skladu s ovim Općim uvjetima te objavljenim Pozivom.

14.10. Raspisivač se obvezuje istaknuti imena nagrađenih autora u svim objavama i promotivnim materijalima vezanim uz ovaj natječaj i rezultate istog. Rapisivač će na svaki upit bilo koje treće osobe pružiti sve informacije o nagrađenim autorima te prema vlastitoj procjeni navoditi autore u svojim promotivnim i drugim materijalima. Autori mogu u svako doba i na bilo koji poslovno korektan način isticati Raspisivača i ovaj natječaj kao stručnu referencu. Autori su suglasni da se navedeni načini isticanja smatraju potpunim poštivanjem odredbi o isticanju autora u vezi njihovih moralnih autorskih prava.

14.11. Izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

 

Voditelj natječaja: Damir Gamulin

 

Projektni zadatak

Opći uvjeti

Prijavnica

 

Dodatne podloge:

Plinara – monografija

Plinske svjetiljke

 

Dodatni materijali:

Snimku usmenog brifinga održanog 16.7. možete naći na linku.

Kako se jedno od pitanja na brifingu odnosilo na opskrbljivače i distributere plina, u nastavku šaljemo linkove na:

Popis opskrbljivača plinom:
https://www.hera.hr/hr/html/registar_dozvola_14.html

Popis distributera plina:
https://www.hera.hr/hr/html/registar_dozvola_11.html

te na:

Europski zeleni plan