Odabrane Dizajnerske početnice za 2022.-2023. godinu!

Na Poziv za prijavu prijedloga radionica koje bi se realizirale u sklopu projekta Dizajnerska početnica u ovoj i idućoj godini pristiglo je ukupno 13 prijava. Selekcijska komisija koju su činili bivši voditelji Dizajnerskih početnica: Mia Bogovac, Dario Dević i Maja Subotić Šušak, u skladu s raspoloživim budžetom i kriterijima Poziva, odabrala je radionice koje će se održati u narednom periodu.

Odabrane su sljedeće radionice:

Ana Armano Linta: Ne sudi dizajn, radi sudizajn

dobna skupina: niži razredi osnovne škole

Danijela Domljan: Dizajnerski crtež

dobna skupina: viši razredi osnovne škole

Helena Klakočar: Dokumentarni strip

dobna skupina: viši razredi osnovne škole

Lada Kušec Deči + Leona Miškov: Napravi svoju slikovnicu 1, 2 i 3

dobna skupina: niži razredi osnovne škole

Marija Gradečak: Micin dizajnerski kamp

dobna skupina: niži razredi osnovne škole

Nataša Mihaljčišin: Ponovo novo

dobna skupina: viši razredi osnovne škole

Stela Mikulin: Dojam mojeg kvarta

dobna skupina: viši razredi osnovne škole

Stela Mikulin: Multifunkcionalni predmeti

dobna skupina: viši razredi osnovne škole

 

Odabrane radionice realizirat će se u HDD galeriji a bit će prijavljene i na program Ministarstva kulture i medija Ruksak (pun) kulture. Voditeljice će biti kontaktirane radi dogovora o terminima realizacije radionica.

Čestitamo odabranim voditeljicama, a svima ostalima zahvaljujemo na prijavi!