Natječaj za voditelja projekta Centar oblikovanja svakodnevice (m/ž)

Hrvatsko dizajnersko društvo u potrazi je za voditeljicom ili voditeljem EU projekta CENTAR OBLIKOVANJA SVAKODNEVICE. HDD provodi projekt zajedno s partnerima (Bacači Sjenki, ULUPUH, MUO i Grad Zagreb), a projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali”. Tražimo proaktivnu, odgovornu i fleksibilnu osobu, poželjno s iskustvom u provedbi EU projekata. Zainteresirani kandidati mogu se javiti do 19. kolovoza. Više detalja u nastavku.

 

O projektu Centar oblikovanja svakodnevice

Projekt pod nazivom Centar oblikovanja svakodnevice (COS), koji je Hrvatsko dizajnersko društvo zajedno s partnerima, udrugom Bacači Sjenki, Hrvatskom udrugom likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH), Muzejom za umjetnost i obrt (MUO) te Gradom Zagrebom, prijavilo na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali”, odabran je za bespovratno sufinanciranje Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda. Putem dvogodišnjeg projekta istražit će se mogućnosti i stvoriti preduvjeti za razvoj novog modela sudioničkog upravljanja u kulturi. Fokus tog modela javno-civilnog partnerstva je na aktivnostima u području istraživanja, dokumentiranja i aktivacije povijesne i suvremene baštine dizajna i primijenjene umjetnosti, uz intenzivno strateško povezivanje institucija, strukovnih udruženja i udruga civilnog društva. U okviru projekta provodit će se niz programskih aktivnosti čija je namjera doprinijeti povećanju svijesti lokalne zajednice o važnosti i utjecaju dizajna u razvoju kulturnog, ekonomskog i društvenog života zajednice, kao i u kontekstu kulture svakodnevnog života građana. Rezultati spomenutih aktivnosti uključuju, između ostalog: umrežavanje arhivske građe partnera u zajedničko, javno dostupno web sjedište Mreža dizajnerskog sjećanja, izložbenu akciju partnera Dizajn u gradu, radionice, vodstva i razgovore, namijenjene aktivnom uključivanju građana u partnerske programe. Hrvatsko dizajnersko društvo projekt COS provodi od 29. listopada 2018. do 29. listopada 2020. godine.

 

Opis posla:

 • Planiranje, vođenje i organizacija projektnih aktivnosti u svrhu uspješne realizacije ciljeva i ishoda projekta
 • Koordinacija i nadzor projektnih aktivnosti i partnera
 • Praćenje postizanja zacrtanih projektnih rezultata
 • Komunikacija s partnerima i suradnicima za praćenje projekta u Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva
 • Komunikacija s vanjskim suradnicima i njihovo angažiranje
 • Praćenje provedbe svih elemenata projekta te utroška resursa i proračuna tijekom projekta
 • Suradnja sa stručnjakom za promidžbu na izradi strategije te koordinacija medijskih objava
 • Uređivanje web stranice projekta
 • Izrada izvještaja sa sastanaka
 • Izrada tromjesečnih izvještaja o napretku projekta (Zahtjeva za nadoknadom sredstava) te sve ostale pripadajuće dokumentacije kao i kontrola pristiglih dokumenata od strane partnera i vanjskih suradnika
 • Uređivanje završne publikacije o rezultatima projekta te pisanje uvodnog teksta iste publikacije
 • Svakodnevna komunikacija i koordinacija aktivnosti s Financijskom voditeljicom projekta i Asistenticom voditeljice i financijske voditeljice projekta

 

Uvjeti:

 • VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij
 • Iznimno, bez odgovarajuće razine stručne spreme ako je stručnjak u području provođenja EU projekata (osobito u kulturnom sektoru) i ima radno iskustvo na sličnim poslovima (pod pojmom ‘radno iskustvo’ podrazumijeva se rad u svim oblicima rada – temeljem ugovora o radu, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu itd. Pod pojmom ‘slični poslovi’ podrazumijevaju se poslovi sličnog sadržaja i slične razine odgovornosti, bez obzira na zahtjevanu stručnu spremu)
 • Aktivno korištenje MS Office (osobito Word, Excel)
 • Aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pisanju
 • Izvrsna pismena komunikacija na hrvatskom jeziku
 • Stručne, radne i organizacijske sposobnosti
 • Komunikacijske vještine

 

Traženi profil

Tražimo osobu koja je stručnjak u području provedbe EU projekata. Prednost će imati osoba koja:

 • je sposobna samostalno donositi odluke i samostalno rješavati probleme, uz istovremeno pokazivanje sklonosti timskom radu
 • ima sposobnost rada na više zadataka istovremeno te prilagodbe na izmjenu prioriteta na pozitivan i učinkovit način
 • ima sposobnost rada pod pritiskom u okruženju gdje su rokovi prioritetni
 • poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno, odgovorno i učinkovito
 • je empatična, snalažljiva, fleksibilna, prilagodljiva i lako uči
 • ima širu sliku djelovanja HDD-a te razumije svrhu i važnost ovog projekta za HDD
 • koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtjevan projekt
 • ima dobre komunikacijske vještine te se lako snalazi u radu s različitim grupama i osobama, a kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način

 

Što nudimo:

 • Rad u ugodnom i neformalnom radnom okruženju i poticajnoj atmosferi
 • Priliku za profesionalni razvoj
 • Radno mjesto u užem centru grada Zagreba (Boškovićeva 18)
 • Rad na određeno (od 1.11.2019. do 30.11.2020.) i nepuno radno vrijeme (4 h dnevno) putem ugovora o radu
 • Plaću u iznosu od 8.360 kn (ukupni trošak plaće s uključenom naknadom za prijevoz)

 

Rok prijave: do 19. kolovoza 2019.

Natječaj je otvoren od 3. srpnja do 19. kolovoza 2019. Raspisivač natječaja (HDD) će pozvati uži izbor kandidata na razgovor.

 

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti:

– CV

– motivacijsko pismo

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

– dokaz o radnom iskustvu na sličnim poslovima (ako postoji)

– kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo

 

putem elektronske pošte na adresu cos@dizajn.hr ili dostaviti na adresu (preporučenom pošiljkom, dostavom ili osobno): HDD, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb s naznakom „Natječaj za radnu poziciju Voditelj EU projekta“
Sve upite u vezi natječaja možete slati na adresu cos@dizajn.hr.

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

COS_logotipi_horizontala_natjecaj