Natječaj za rekonceptualizaciju nastupa HTZ-a na europskim turističkim sajmovima

Hrvatska turistička zajednica raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi javno-pozivni natječaj za rekonceptualizaciju nastupa HTZ-a na europskim turističkim sajmovima. Ocjenjivački sud Natječaja je temeljem pristiglih prijava odabrao pet timova koji će sudjelovati u Natječaju kao pozvani natjecatelji. Pozivamo sve ostale zainteresirane autore/timove da ravnopravno sudjeluju u javnom dijelu natječaju. Rok za primanje natječajnih radova je 3. srpnja 2017. godine do 17 sati.

 

Na poziv za prijavu interesa za sudjelovanje u Natječaju kao pozvani natjecatelji pristiglo je ukupno 12 prijava. Ocjenjivački sud Natječaja u sastavu: Zinka Kvakić, Mirjana Resner, Đive Zuber, Ivana Borovnjak, Damjan Geber, Silvije Novak i Koraljka Vlajo na sastanku održanom 9.5.2017. je na osnovu dostavljene dokumentacije odabrao pet timova koji su pozvani raditi na prijedlozima natječajnih rješenja.

 

Odabrani su sljedeći timovi:

 1. Filburg i Osko+Deichmann (Andrej Filetin, Oliver Deichmann, Blasius Osko, Mila Marina Burger)
 2. Grupa + Arhikultura (Filip Despot, Tihana Taraba, Christian Rendulić)
 3. Market kolektiv (Marita Bonačić, Katarina Perić, Iva Hrvatin, Negra Nigoević)
 4. Regular Company (Ruđer Novak Mikulić, Marinko Murgić, Tihomir Filipec, Marija Ružić)
 5. Rjav (Vesna Horvat, Rujana Bergam Marković, Aleksandar Marković, Jelena Kasap)

 

Pozvani timovi će za rad na idejnim rješenjima dobiti obeštećenje u iznosu od 10.000 kn bruto, neovisno o broju predanih radova, i to u slučaju da ne osvoje neku od nagrada, a predali su natječajni rad u roku predviđenom Općim uvjetima Natječaja.

 

Svi ostali zainteresirani autori / timovi pozvani su ravnopravno sudjelovati u javnom dijelu Natječaja. Svi autori / timovi bit će anonimni pred Ocjenjivačkim sudom Natječaja i ravnopravno će se natjecati za nagrade.

 

Projektni zadatak (dizajn brief) natječaja i sve dodatne podloge bit će objavljene na web stranici naručitelja www.htz.hr i provoditelja www.dizajn.hr najkasnije do ponedjeljka 15. svibnja.

 

Usmeni brifing

Pozivamo pozvane timove i sve ostale zainteresirane autore i timove da prisustvuju usmenom brifingu koji će se održati u petak 19.5.2017. s početkom u 10 sati, u HDD-u, Boškovićeva 18, Zagreb. Nakon usmenog brifinga pozvani autori/timovi te svi ostali zainteresirani autori/timovi pristupaju izradi natječajnih rješenja.

Najava sudjelovanja na usmenom brifingu je do 17. svibnja 2017. putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr. Poruku je potrebno nasloviti „Brifing – najava sudjelovanja“, a u tekstu poruke navesti ime i prezime i broj telefona i/ili mobitela natjecatelja koji najavljuju svoje sudjelovanje na usmenom brifingu.
Sudjelovanje na brifingu nije obavezno.

Natjecatelji kojima sudjelovanje na usmenom brifingu zbog prostorne udaljenosti nije moguće, mogu svoja pitanja unaprijed uputiti putem adrese natjecaji@dizajn.hr. Poruku je potrebno nasloviti „Pitanja za brifing – natječaj HTZ“. Na sva pristigla pitanja odgovorit će se na brifingu, a Natjecateljima koji su postavili pitanja, a neće prisustvovati brifingu, odgovor će se proslijediti putem elektroničke pošte.

 

Nagrade

Ocjenjivački sud donosi odluku o tri najbolja rješenja. Za navedena najbolja rješenja, dodjeljuju se tri novčane nagrade u bruto iznosima: 50.000 kuna, 30.000 kuna i 25.000 kuna.

Pozvanim autorima/timovima koji neće osvojiti nagradu, a predat će rad u predviđenom roku, isplatit će se obeštećenje u bruto iznosu od 10.000 kn po autoru/timu neovisno o broju predanih radova.

Dodjela nagrade ne podrazumijeva automatsko izvođenje nagrađenog rada već predstavlja priznanje strukovne izvrsnosti te je preporuka za usvajanje prvonagrađenog rješenja. Posebno Povjerenstvo Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice će do 14. srpnja 2017. donijeti konačnu odluku koji će od tri nagrađena rada biti odabran za realizaciju, uzevši u obzir funkcionalnost, procijenjene troškove izrade, dosadašnje iskustvo i multifunkcionalnost.

Natjecatelj čiji će rad biti odabran za realizaciju obvezuje se napraviti tehničku dokumentaciju izrade izabranog rješenja do 25. kolovoza 2017. Na temelju tehničke dokumentacije provest će se internacionalni natječaj za tehničkog izvođača, koji bi trebao biti izabran do kraja studenog kako bi se novi koncept nastupa mogao predstaviti na sajmu ITB u Berlinu 2018. godine.

 

 

Ocjenjivački sud

Ocjenjivački sud se sastoji od četiri predstavnika HDD-a i tri predstavnika HTZ-a:

 1. Zinka Kvakić, stručna suradnica u Odjelu za brand identitet (HTZ)
 2. Mirjana Resner, voditeljica Odjela za sajmove i posebne prezentacije (HTZ)
 3. Đive Zuber, stručna suradnica u Odjelu za sajmove i posebne prezentacije (HTZ)
 4. Ivana Borovnjak, dizajnerica (HDD)
 5. Damjan Geber, arhitekt (HDD)
 6. Silvije Novak, arhitekt (HDD)
 7. Koraljka Vlajo, teoretičarka dizajna i produkt dizajnerica (HDD)

 

Postavljanje pitanja

Zainteresirani autori i timovi mogu postavljati pitanja isključivo putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr.

 

Oprema i prezentacija natječajnih radova

Natječajne radove treba pripremiti u digitalnom zapisu (pdf format) na CD-ROM-u ili USB sticku s priloženim nekaširanim ispisima A3 formata. Pojedina prezentacija natječajnog rada može sadržavati najviše 20 listova. Svi dijelovi natječajnog rada moraju biti neoznačeni kako bi bili anonimni pred Ocjenjivačkim sudom.

Natječajni radovi šalju se na adresu: Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb, s naznakom: NATJEČAJ HTZ.

Natjecatelji uz rad prilažu omotnicu u kojoj se nalazi potpisana i popunjena Prijavnica koja je dio natječajne dokumentacije (Prijavnica.doc).

Svojim potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju autorstvo natječajnog rada, čime jamče da su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene natječajnog rada, te ovlasti potpunog ustupanja isključivog i neograničenog (vremenski, teritorijalno i sadržajno) prava na iskorištavanje autorskog djela Raspisivaču. U dinamici zahtjeva i potreba za promjenom, preinakom ili djelomičnim korištenjem koje Raspisivač očekuje, s obzirom na predviđeno višegodišnje korištenje rješenja, bit će uključen i autor u suradničkom duhu. Potpisom natjecatelji potvrđuju da, prema Općim uvjetima natječaja imaju pravo sudjelovanja, da su suglasni s eventualnom dodjelom ugovora za daljnju razradu natječajnog rada te da su za navedeno ovlašteni i sposobni. Reguliranje autorskih prava te definiranje konstanti i varijabli koje su podložne promjenama s obzirom na specifične karakteristike odabranog rješenja odnosno razmjer u kojem Raspisivač samostalno modificira rješenje s obzirom na vremensku, prostornu i posebnim zahtjevima opterećenu kompleksnost pojedinog sajamskog nastupa kao i mogućnost ustupanja rješenja trećoj strani, uredit će se posebnim ugovorom između Natjecatelja i Raspisivača.

Rok za primanje natječajnih radova je 3. srpnja 2017. do 17 sati.

U slučaju da Natjecatelj šalje više od jednog natječajnog rada, potrebno je svaki od njih odvojeno poslati i pripremiti prema pravilima Natječaja.

 

Zahtjevi za natjecatelje

Od pozvanih natjecatelja u 2. stupnju Natječaja Ocjenjivački sud će očekivati konceptualno cjelovite i oblikovno skladne prijedloge koncepta nastupa Hrvatske turističke zajednice na europskim turističkim sajmovima.

 

Kriteriji za odabir natječajnih radova

 1. ekonomičnosti izvedbe, montaže i transporta,
 2. funkcionalnost tj. rješavanje svih tehničkih aspekata prezentacije u različitim raspoloživim prostornim gabaritima,
 3. prilagodljivosti različitim sajmovnim tipologijama – poslovni sajmovi (turistički poslovni i kongresni poslovni), mješoviti sajmovi (poslovna i široka publika), specijalizirani sajmovi (nautički, kamping),
 4. prikladnosti tretmana suizlagača koje HTZ okuplja na svom štandu poštujući prepoznatljivost svakog pojedinog suizlagača (i pojedinih regija koje objedinjuju veći broj subjekata na određenom prostoru štanda) organizirajući kontekst koji istovremeno stvara objedinjujući, nadopunjujući i povezujući osjećaj cjeline.
 5. usklađenosti sa strateškim dokumentima HTZ-a odnosno turističkim brendom ‘Hrvatska’
 6. inovativnosti pristupa

 

 

O temi i cilju natječaja

Hrvatska turistička zajednica, kreće u odabir novog koncepta i kreativnog rješenja nastupa HTZ-a na sajmovima u organizaciji Glavnog ureda od 2018. do 2022. Odabir se provodi, uz pomoć Hrvatskog dizajnerskog društva, putem javno pozivnog strukovnog natječaja koji provodi Hrvatsko dizajnersko društvo. Novi koncept štanda planira se koristiti slijedećih 5 godina, uz mogućnost dorada i izmjena koncepta, no uz zadržavanje ključnih elemenata štanda.

Posljednji natječaj za kreativno rješenje štanda proveden je 2011. godine te se odabrani koncept Ateljea Propadalo s određenim izmjenama koristio u periodu 4 godine. Od sajma WTM u Londonu 2015. godine pa do sajma ITB u Berlinu 2018. godine korištena je većina istih elemenata štanda, djelomično dorađenih, no promijenio se koncept nastupa. Naglasak se stavio na otvoreni koncept štanda, uklonjene su pregradne ploha između suizlagača, VIP prostor više nje bio zatvorene već otvoren, a vezano za novi vizualni identitet povezan s novim sloganom Full of life, promijenjen je i koncept vizuala i primjena grafike na postojećim plohama.

Hrvatska turistička zajednica je kao partnera odabrala Hrvatsko društvo dizajnera, krovno nacionalno udruženje između ostalog na području grafičkog dizajna, produkt dizajna, dizajna elektronskih medija, tipografije, fotografije, ilustracije te modnog dizajna.

HDD potiče afirmaciju pojma, značaja i vrijednosti dizajna u Hrvatskoj te djeluje na uspostavi pravila struke dizajna kao društveno i tržišno relevantne, a kod svojih članova potiče profesionalnu odgovornost i inovativno razmišljanje u dizajnerskoj praksi.Sukladno navedenom, za suradnju je odabrano ovo udruženje koje objedinjuje dizajnere koji profesionalno djeluju u područjima ključnima za promišljanje i osmišljavanje ovakvog prezentacijskog koncepta kao što je izlaganje i predstavljanje na turističkim i komercijalnim sajmovima

Cilj HTZ-a je uz pomoć HDD-a na profesionalan način doći do najkvalitetnijih renomiranih sudionika te odabrati optimalno rješenje prema mišljenju stručnjaka iz dizajna, ali i odgovornih osoba sa strane naručitelja.

 

Rokovi – sažetak

Srijeda 10.5.2017. – Objava natječaja i imena odabranih Natjecatelja te objava poziva za sudjelovanje na usmenom brifingu

Srijeda 17.5.2017. – Najava sudjelovanja na usmenom brifingu

Petak 19.5.2017. – Održavanje usmenog brifinga

Ponedjeljak 26.6.2017. – Rok za postavljanje pitanja o Projektnom zadatku Natječaja

Ponedjeljak 3.7.2017. do 17 h – Rok za primanje natječajnih radova

Do petka 7.7.2017. – Ocjenjivački sud završit će s radom te donijeti odluku o nagradama

Do petka 14.7.2017. – Povjerenstvo Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice donijet će konačnu odluku koji će od tri nagrađena rada biti odabran za realizaciju

Do srijede 19.7.2017. – Objava rezultata natječaja

Do petka 25.8.2017. – Izrada tehničke dokumentacije odabranog rješenja

 

Prijavnica2

Dizajn brief_sažetak

Opći uvjeti