Natječaj za logo brenda crnogorske zrakoplovne tvrtke TO MONTENEGRO

Nacionalna crnogorska zrakoplovna tvrtka To Montenegro raspisuje javni neanonimni dvostupanjski međunarodni natječaj za logo brenda tvrtke. Pozivaju se svi zainteresirani dizajneri da sudjeluju u natječaju. Nagradni fond natječaja iznosi 20.000 eura, a rok za prijavu radova je do 4. svibnja 2021. godine do 12 sati. Više detalja možete naći u nastavku.

 1. Predmet

Predmet natječaja je logo brenda nacionalne zrakoplovne tvrtke „To Montenegro“.

 

 1. Naziv brenda

Puni međunarodni naziv brenda zrakoplovne tvrtke „To Montenegro“ je „Air Montenegro“.

 

 1. Naručitelj i stručni jamac

Raspisivač, organizator natječaja i naručitelj loga brenda (u daljem tekstu „Naručitelj“) je nacionalna zrakoplovna tvrtka „To Montenegro“, Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Stručni jamac natječaja je „Fakultet vizuelnih umjetnosti Podgorica“ (UM), Josipa Broza bb, Podgorica, Crna Gora (fvu.me).

 

 1. Cilj natječaja

Cilj natječaja je izbor rješenja loga brenda nacionalne zrakoplovne tvrtke Crne Gore s osnovnim dizajn priručnikom brenda (u daljnjem tekstu „Priručnik“), a za potrebe budućeg razvoja dizajn standarda za potrebe poslovanja.

 

 1. Polazišta i tematski okvir natječaja

Uvažavajući višedesetljetna postignuća nacionalne zrakoplovne tvrtke Montenegro Airlines AD (u daljnjem tekstu: MA), kompanija „To Montenegro“ želi nastaviti razvoj postignutog pod novim imenom i znakom MA iz 1995., osvježenim za nove poslovne izazove (u daljnjem tekstu „Znak“). Brend u formiranju će se čulno temeljiti na logu kao izvjesnoj kompoziciji slovnog ispisa naziva brenda i redizajniranog znaka.

Crna Gora je plod velike ljubavi kopna i mora. Jezera i rijeke vezuju njene planine i doline. Najbolji pogled na tu ljepotu imaju 352 vrste ptica koje je nadlijeću i nastanjuju. Orao je ponosna ptica čija snaga istorijski simbolizira Crnu Goru i kao grb s njene zastave okuplja ljude. Orao je i u logu nacionalne avio kompanije koja kreće u novu etapu svog letenja. On kreće bremenitim, ali iskusnim krilima ka novim horizontima, pod novim imenom i osvježenog lika. Budite kreativni i nježni prema njemu. Računamo na vas.

 

 1. Formalne odlike natječaja

Natječaj je javan, međunarodni i neanoniman. Namijenjen je svim zainteresiranim stranama, bez obvezujućeg dokazivanja profesionalnog statusa, ugleda i/ili iskustva sudionika. U drugom krugu natječaja naručitelj može uzeti u obzir i vrednovanje portfolija sudionika.

Sudionici mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje blagovremeno predaju urednu natječajnu dokumentaciju (u daljnjem tekstu „Dokumentacija“)

Članovi žirija, njihove tvrtke i/ili povezana lica, naručitelj i predstavnici tvrtke naručitelja, ne smiju biti sudionici.

Sudionici predaju na natječaj dokumentaciju, koju čine rješenje i uredno popunjena prijava na natječaj (u daljnjem tekstu „Prijava“).

Prijava sadrži identifikacijske podatke i izjave sudionika o prihvaćanju uvjeta natječaja, izvornosti djela, kao i o isključenosti trećih osoba iz autorstva nad istim.

Prijava sadrži i izjavu da je predano rješenje nastalo isključivo za potrebe natječaja te da nije objavljivano i korišteno u druge svrhe. Pod objavom djela se smatra i predaja djela na bilo koji vid nadmetanja.

U slučaju rješenja koje ima odlike koautorskog ili spojenog djela, prijava sadrži identifikacijske podatke o svim koautorima ili autorima spojenih djela u timu, a potpisnik prijave se smatra odgovornom osobom ispred sudionika po pitanju predstavljanja i pravnog prometa djela.

Sudionik može predložiti više različitih rješenja u odvojenoj dokumentaciji.

Rješenja u ime naručitelja ocjenjuje sedmočlani stručni žiri (u daljnjem teksu „žiri“), sastavljen od 4 predstavnika sektora kreativnih industrija i 3 predstavnika naručitelja i osnivača.

Žiri ocjenjuje rješenja na osnovu ustanovljenih kriterija (opisanih u odjeljku 8) i donosi odluku konsenzusom.

Žiri ocjenjuje rješenja u dva kruga. U prvom krugu žiri formira nerangiranu listu najuspješnijih rješenja koja napreduju u drugi krug. Sudionici drugog kruga stječu pravo na obranu rješenja pred žirijem u trajanju od najviše 15 minuta. Obrana je otvorena za sve sudionike drugog kruga. Termin obrane će žiri odrediti naknadno, a najkasnije 7 dana od zatvaranja prvog kruga. Usljed složene epidemiološke situacije, žiri zadržava pravo organiziranja obrane rješenja i elektroničkim putem (video konferencija), o čemu će blagovremeno obavijestiti sudionike drugog kruga. U slučaju organiziranja obrane putem video konferencije, žiri zadržava pravo snimanja kompletnog događaja za interne potrebe.

Sastav žirija je istovjetan u oba kruga natječaja.

Ishod natječaja (u daljnjem tekstu „ishod“) je izbor tri najbolja rješenja s utvrđenim rangom (1, 2. i 3. mjesto), koji stječu pravo na nadoknadu. Žiri zadržava pravo nedodjeljivanja bilo koje od tri nagrade.

Naručitelj zadržava pravo da od prvorangiranog sudionika zahtijeva nužna tehnička prilagođavanja djela.

Sudionik je dužan surađivati s naručiteljem u procesu registracije žiga.

Ugovor između naručitelja i sudionika će sadržavati ekskluzivnu licencu o korištenju djela bez prostornog i vremenskog ograničenja.

Sudionik svojim potpisom na prijavi prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

Predajom dokumentacije autori izražavaju suglasnost s javnom prezentacijom isporučenih djela za potrebe promocije natječaja, uključujući prezentacije na društvenim mrežama i elektronskim medijima, kao i formom izložbe.

Jezici natječaja su crnogorski (bosanski, hrvatski, srpski) i engleski.

Naručitelj zadržava pravo izmjene i dopune raspisa natječaja do dana zatvaranja, o čemu će bez odlaganja informirati javnost na stranici Ministarstva kapitalnih investijia.

 

 1. Objava natječaja i termini

Natječaj je objavljen dana 06. travnja 2021. godine, objavom na stranici Ministarstva kapitalnih investicija.

Prijavljivanje na natječaj traje od 06. travnja 2021. godine do 04. svibnja 2021. godine u 12 h.

O ishodu će svi sudionici biti informirani putem emaila. Naručitelj zadržava pravo na zabranu informiranja medija sve do termina javne objave ishoda, tj. do objave službenog saopćenja za javnost/medije ispred naručitelja.

 

 1. Specifikacija traženog rješenja

Rješenje mora biti lako uočljivo, visokih estetskih i vizualnih odlika.

 • Rješenje mora biti izvjesna grafička kompozicija ispisa naziva i redizajniranog znaka.
 • Redizajnirani znak mora zadržati dovoljno elemenata vizualnog koda izvornog znaka MA kako bi zadržao generativnu vezu s njim (glava orla u profilu, s pogledom u smjeru leta, predstavljena iluzijom jednog poteza).
 • Rješenje loga čulno i misaono odražava tematski okvir natječaja (točka 5).
 • Redizajn znaka treba da zadrži i unaprijedi kvalitete izvornog dizajna znaka.
 • Rješenje loga će kao cjelina biti ocjenjivano putem četiri kriterija:

o (1) kriterij identifikacije (nezamjenjivost, prepoznatljivost, pamtljivost, idejnost, nadvremenost, čitkost, kulturna prohodnost, razvojna otvorenost, optički domet na daljinu…),

o (2) kriterij značenja (semantički opseg, odnos prema nazivu, razumljivost, povezanost s djelatnošću, emotivna pristupačnost, otpornost na zloupotrebu i vandalizam,…),

o (3) kriterij estetike (kvalitet oblikovne stilizacije, mjera apstrakcije i jednostavnosti, kolorna paleta i inverzne mutacije, kompozicije znaka, tipografske odlike, atraktivnost,…),

o (4) kriterij tehnologije (primjenjivost i reproduktivnost, skalabilnost, izvedba detalja, tehnološka prohodnost, elaborat materijala, podložnost svjetlosnim uvjetima,…).

 • Pri oblikovanju loga treba uzeti u obzir njegovu upotrebu u signalizaciji na daljinu u zračnom prometu, prvenstveno putem markacija na avionima (npr. rep aviona)
 • Preporučuju se grafičke kompozicije bez izraženog fizičkog prožimanja ispisa i znaka, odnosno u kompoziciji koja omogućava vizualno izdvajanje dva elementa bez većih poteškoća.
 • Slovni ispis može da sadrži dodatne elemente, izuzev onih koji ugrožavaju prominentost znaka.
 • Osnovnu tonsku boju loga treba odrediti unutar plavog dijela spektra, s primjerenim zasićenjem i valerom.
 • Natječajem nije unaprijed određen niti jedan odnos forme (oblika) i antiforme (okoline) loga kao osnovni (pozitiv ili negativ).
 • Svaka varijanta loga u boji treba imati svoj bezbojni ekvivalent namijenjen jednostavnijim oblicima reprodukcije.
 • Preporučuje se derivacija plastičnog (trodimenzionalnog) loga, kao i loga u pokretu (formom animacije ili ilustriranom knjigom snimanja, tzv. „storyboardom“).
 • Natječajem se ne ograničava derivacija bilo kojih čulnih aspekata loga u skladu s principima „dizajna za sva čula“ (identitet kao riječ, audio logo, slika, dodir, miris, pokret, zvuk, melodija, interakcija…), a shodno aktualnom tehnološkom trenutku.
 • Natječajem se ne ograničava dizajn bilo kakvih pratećih konstanti kao dopunskih gradivnih elemenata u cilju razvoja identiteta (korporativna pisma, ukrasi, beskonačni obrasci, uzorci,…)

 

Da bi dokumentacija bila uzeta u razmatranje:

 • Rješenja moraju biti laka za reprodukciju i prepoznatljiva, bez teško izvodljivih elemenata.
 • Rješenja treba dostaviti u tiskanoj formi, digitalno na prenosnom mediju (USB flash-drive), i na papiru otisnutim linkom za preuzimanje materijala online, u slučaju tehničkih problema s prenosnim medijem. Digitalni materijal mora u potpunosti odražavati ono što je poslano u tiskanom obliku (svaka datoteka mora biti dostavljena u tiskanoj formi, čak iako mu je namjena isključivo za digitalnu upotrebu).
 • Logo treba priložiti u tri veličine, aproksimativno 20×20 cm, 10×10 cm i u minimalnoj dozvoljenoj veličini, otisnut na standardnom vertikalnom formatu A4.
 • Znak treba priložiti u tri veličine, aproksimativno 10×10 cm, 5×5 cm i u minimalnoj dozvoljenoj veličini, otisnut na standardnom vertikalnom formatu A4.
 • Logo za digitalnu upotrebu treba priložiti u PNG i SVG formatima u aproksimativnim veličinama 1920×1920px (72dpi RGB), 512×512px (72dpi RGB) i minimalnoj dozvoljenoj veličini.
 • Znak za digitalnu upotrebu treba priložiti upisan u kvadrat, u PNG i SVG formatima, sa i bez kolorne podloge u točnim veličinama: 16×16px, 32×32px, 48×48px, 72×72px, 144×144px, 512×512px i 1024×1024px.
 • Znak za digitalnu upotrebu treba priložiti upisan u krug, u PNG i SVG formatima, sa i bez kolorne podloge u točnim veličinama: 16×16px, 32×32px, 48×48px, 72×72px, 144×144px, 512×512px i 1024×1024px.
 • Rješenje mora biti obrazloženo pisanim obrazloženjem primjerene dužine (najviše 1800 znakova).
 • Uz rješenje treba priložiti priručnik (vodoravni A4 format, jednostrano otisnut, uvezen po dužoj strani) u kome su određeni sljedeći principi, odnosno osnove standarda, između ostalog:

– osnovni logo

– minimalna dozvoljena veličina loga i posebno znaka

– specifikacija kolorne palete

– zona izolacije loga i posebno znaka

– varijante kompozicije i orijentacije loga

– ostale namjenske varijante loga

– smjernice upotrebe loga na različitim pozadinama

– odlike loga i posebno znaka u digitalnom mediju

– zabrane

– prateće konstante

– druge važne informacije, smjernice i ostala svojstva koja su potrebna za ispravnu upotrebu na raznim formama, materijalima, medijima i kontekstima

 • Uz rješenje treba priložiti primjene i/ili foto-simulacije, nacrte ili skice istih u različitim situacijama upotrebe, kao što su:

o Službena upotreba u poslovnoj korespondenciji i ophođenju

o Obilježavanje voznog parka i flote (u interijeru i eksterijeru)

o Primjena na uniformama i odjevnim dodacima

o Prostorno obilježavanje u eksterijeru i interijeru

o Razni vidovi oglašavanja (ATL, BTL, web)

o Instagram, LinkedIN, Facebook, Twitter stranica/profil

o Primjeri objava na društvenim mrežama s primjenom loga

o Ikonica za hipotetičku mobilnu aplikaciju sa simulacijom prikaza ikonice na smart telefonu.

 

Vizualizacije primjena prirediti u dokumentu vodoravnog A4 formata, jednostrano otisnutog i uvezenog po dužoj stranici.

Priručnik i primjene moraju biti priložene i digitalno, u PDF formatu visoke kvalitete.

 

 1. Nagradni fond

Nagradni fond iznosi 20.000 EUR i raspoređen je na tri nadoknade za tri rangirana mjesta:

 1. mjesto: 16.000 eura (isplaćuje se po potpisivanju ugovora, isporuci loga nakon eventualnih tehničkih adaptacija i pripadajućeg priručnika)
 2. mjesto: 2.500 eura (isplaćuje se najkasnije 30 dana od objave rezultata)
 3. mjesto: 1.500 eura (isplaćuje se najkasnije 30 dana od objave rezultata)

 

 1. Žiri natječaja

Blagovremeno i uredno predanu dokumentaciju ocjenjivat će žiri u sastavu:

 1. prof.mr. Nikola Latković Late, MFA (dizajner, dekan FVU)
 2. Miloš Milošević (dizajner, Product Design Lead/fleka)
 3. dr. Bojana Femić Radosavović (gostujući predavač iz područja Komunikacija na UCG)
 4. Goran Ćetković (copywriter)
 5. Filip Radulović (predsjednik boarda direktora To Montenegro)
 6. Predrag Todorović (izvršni direktor To Montenegro)
 7. Draško Lončar (predstavnik Ministarstva kapitalnih investicija)

 

 1. Kontakti i prijavljivanje na natječaj

Za sve informacije kontaktirati na: pr@to.me.

Sudionici predaju zapečaćenu dokumentaciju poštom ili osobno na adresu kompanije: To Montenegro, Capital Plaza, Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica, Crna Gora, s naznakom „Konkurs za logo – NE OTVARAJ!“

Dokumentacija mora biti predana do utorka, 4. svibnja 2021.godine u 12 h.

Natječajna dokumentacija sadrži:

 1. Uredno popunjenu i potpisanu prijavu s identifikacijskim podacima i izjavama
 2. Rješenje

– uzorak uspravnog formata A4 s osnovnim logom u boji u tri tražene veličine

– uzorak uspravnog formata A4 sa znakom u boji u tri tražene veličine

– dva uzorka kao bezbojne ekvivalente prethodne dvije stavke

– priručnik

– primjene

– ostalo po nahođenju sudionika

 

 1. Prilozi

– znak MA

– formular prijave na natječaj

– pojmovnik

 

Integralni tekst raspisa natječaja možete naći na stranici Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore, i to crnogorsku i englesku verziju.