Natječaj za likovno ili grafičko rješenje novog poštanskog žiga Hrvatske pošte

Hrvatska pošta raspisala je natječaj za likovno ili grafičko rješenje otiska poštanskog žiga. Natječaj je otvoren 30. listopada 2017., a krajnji rok za predaju natječajnih radova je 27. studenog 2017. do 16 sati. Svaki natjecatelj može se natjecati s više likovnih/grafičkih prijedloga poštanskog žiga. Nakon izbora vizualnog rješenja za otisak poštanskog žiga (koje je izvorno autorsko djelo) Hrvatska pošta isplatit će pobjedniku nagradu od 5000 kuna.

 

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje će dostaviti dokaz o zadovoljenju jednog od sljedećih uvjeta:

fizičke osobe:

  • potvrda (diploma) o završenom preddiplomskom, diplomskom ili poslijediplomskom studiju Akademije likovnih umjetnosti, Grafičkoga fakulteta ili Arhitektonskoga fakulteta – Studij dizajna, Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu, Odsjeka za likovnu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku;
  • ili potvrde o statusu studenta na spomenutim učilištima;
  • ili potvrde o članstvu u stručnoj udruzi – HDLU, ULUPUH, HDD, HZSU i slično; 


    pravne osobe:

  • dokaz o registriranoj djelatnosti grafičkog oblikovanja.

 

Otisak poštanskog žiga može biti okruglog oblika, pravokutnog oblika ili oblika koji predloži autor. Prijedlog rješenja mora sadržavati sljedeće: naziv davatelja poštanskih usluga – Hrvatska pošta, redni broj žiga (od 1 do 9999), obilježje Republike Hrvatske (otisak šahovnice, linije granice RH i sl.), a otisak mora biti crne boje. Također, prijedlog mora sadržavati nadnevak jer se u žigu nalaze pomične brojke kojima se označava dan, mjesec i godina zapisani arapskim brojkama te sat uporabe, tj. vrijeme zaprimanja pošiljke, bez navođenja minuta i sekundi (od 00 do 24).
Izbor likovnog/grafičkog rješenja obavit će Povjerenstvo koje će imenovati Uprava HP – Hrvatske pošte d.d. Povjerenstvo će donijeti odluku o izboru rješenja i dodjeli nagrade najkasnije do 8. prosinca 2017. godine. Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama Hrvatske pošte, www.posta.hr, u roku od 14 dana od dana donošenja odluke o izboru rješenja poštanskog žiga.

Svi natjecatelji mogu na adresi elektroničke pošte marketing@posta.hr zatražiti objašnjenje odredaba natječaja, a detaljnije informacije o izdanju mogu se dobiti i telefonski na broju: 01/4806-096 radnim danom od 8 do16 sati.

Pravila Natječaja dostupna su ovdje