Natječaj za dizajn vizualnog identiteta Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije

Turistička zajednica Dubrovačko neretvanske županije raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi javno-pozivni natječaj za dizajn vizualnog identiteta Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Ocjenjivački sud Natječaja je temeljem pristiglih prijava odabrao pet timova koji će sudjelovati u Natječaju kao pozvani natjecatelji. Pozivamo sve ostale zainteresirane autore/timove da ravnopravno sudjeluju u javnom dijelu natječaju. Rok za primanje natječajnih radova je 27. siječnja 2017. godine.

Na poziv za prijavu interesa za sudjelovanje u Natječaju kao pozvani natjecatelji pristiglo je ukupno 35 prijava. Ocjenjivački sud Natječaja za dizajn vizualnog identiteta Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije u sastavu: Vladimir Bakić, Izvorka Jurić, Maroje Mrduljaš i Sean Poropat na sastanku održanom 28.11.2016. je na osnovu dostavljene dokumentacije odabrao pet timova koji su pozvani raditi na prijedlozima natječajnih rješenja.

Odabrani su sljedeći timovi:

 1. Flomaster (Orsat Franković, Ana Pernar, Želimir Boras, Saša Stubičar)
 2. Lana Cavar / Narcisa Vukojević / Hrvoje Živčić
 3. Superstudio  (Ira Payer, Iva Hrvatin, Dario Dević, Bojan Krištofić)
 4. Bruketa & Žinić OM (Davor Bruketa, Miran Tomičić, Ivanka Mabić Gagić, Ivan Tanić, Eliza Ragač)
 5. đkć (Zoran Đukić, Vanja Perković)

Pozvani timovi će za rad na idejnim rješenjima dobiti obeštećenje u iznosu od 5.000 kn neto, neovisno o broju radova, i to u slučaju da ne osvoje neku od nagrada, a predali su natječajni rad u roku predviđenom Općim uvjetima Natječaja.

Svi ostali zainteresirani autori / timovi pozvani su ravnopravno sudjelovati u javnom dijelu Natječaja. Svi autori / timovi bit će anonimni pred Ocjenjivačkim sudom Natječaja i ravnopravno će se natjecati za nagrade.


Usmeni brifing

Pozivamo pozvane timove i sve ostale zainteresirane autore i timove da prisustvuju usmenom brifingu koji će se održati u petak 2.12.2016. s početkom u 10 sati, u Orisu – kući arhitekture, Kralja Držislava 3, Zagreb. Nakon usmenog brifinga pozvani autori/timovi te svi ostali zainteresirani autori/timovi pristupaju izradi natječajnih rješenja.

Najava sudjelovanja na usmenom brifingu je do 1. prosinca 2016. Najava sudjelovanja na usmenom brifingu vrši se elektroničkom poštom na natjecaji@dizajn.hr. Poruku je potrebno nasloviti „Brifing – najava sudjelovanja“, a u tekstu poruke navesti ime, adresu i broj telefona i/ili mobitela natjecatelja koji najavljuju svoje sudjelovanje na usmenom brifingu.
Sudjelovanje na brifingu nije obavezno.


Nagrade

Ukupni fond nagrada iznosi 80.000 kn neto, a raspodijeljen je na sljedeći način:

 1. nagrada 40.000 kuna neto
 2. nagrada 25.000 kuna neto
 3. nagrada 15.000 kuna neto

Pozvanim autorima/timovima koji neće osvojiti nagradu, a predat će rad u predviđenom roku, isplatit će se obeštećenje u neto iznosu od 5.000 kn po autoru/timu.

 

Ocjenjivački sud

Ocjenjivački sud čini pet članova, a sastavljen je od tri  predstavnika HDD-a i dva predstavnika Raspisivača:

 1. Nikola Dobroslavić, predsjednik Turističke zajednice Dubrovačko–neretvanske županije
 2. Vladimir Bakić, direktor Turističke zajednice Dubrovačko–neretvanske županije
 3. Izvorka Jurić (HDD)
 4. Maroje Mrduljaš (HDD)
 5. Sean Poropat (HDD)

 

Postavljanje pitanja

Zainteresirani autori i timovi mogu postavljati pitanja isključivo putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr.

 

Oprema i prezentacija natječajnih radova

Natječajne radove treba pripremiti u digitalnom zapisu  (pdf format) na CD-ROM-u ili USB sticku s priloženim nekaširanim ispisima A3 formata. Pojedina prezentacija natječajnog rada može sadržavati najviše 20 listova. Svi dijelovi natječajnog rada moraju biti neoznačeni kako bi bili anonimni pred Ocjenjivačkim sudom.

Natječajni radovi šalju se na adresu: Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, 10 000 Zagreb, s naznakom: NATJEČAJ TZ Du-Ne županija.

Natjecatelji uz rad prilažu omotnicu u kojoj se nalazi potpisana i popunjena Prijavnica koja je dio natječajne dokumentacije (prijavnica.doc).

Svojim potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju autorstvo Natječajnog rada, čime jamče da su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene Natječajnog rada, te potvrđuju da, prema uvjetima Natječaja, imaju pravo sudjelovanja i da su suglasni s dodjelom ugovora o otkupu isključivog prava na korištenje autorskog djela (sve tri nagrade) i time obvezni pristupiti daljnjoj razradi Natječajnog rada.

Rok za primanje natječajnih radova je 27. siječnja 2017. do 17 sati.

U slučaju da Natjecatelj šalje više od jednog natječajnog rada, potrebno je svaki od njih odvojeno poslati i pripremiti prema pravilima Natječaja.

 

Zahtjevi za natjecatelje

Ocjenjivački sud će od natjecatelja očekivati vizualizacije i opise svih relevantnih elemenata vizualnog identiteta. Elementi vizualnog identiteta trebaju biti prikazani u osnovnim grafičkim standardima kao i kroz prikaz osnovnih aplikacija koje su temelj za razumijevanje predloženog koncepta. Dizajnersko rješenje trebat će vezati uz recentno izrađenu projektnu dokumentaciju (branding brief i dizajn brief) koja je sastavni dio natječajne dokumentacije. Uz vizualnu prezentaciju obavezno je tekstualno obrazloženje koncepta, a moguće je priložiti i detaljnija pojašnjenja, ukoliko se smatra potrebnim. Od natjecatelja se očekuje samostalni istraživački rad i kreativni doprinos koji produbljuje shvaćanje, a u rješenju vizualno sintetizira, kompleksnost odnosa svih dionika turističkog procesa.


Kriteriji za odabir natječajnih radova

Ocjenjivački sud će prilikom vrednovanja natječajnih radova dati prednost autentičnim, kreativno osmišljenim, jasno strukturiranim, te profesionalno i suvremeno artikuliranim rješenjima izrađenim na temelju razumijevanja natječajnih podloga, samostalnog istraživanja i promišljanja teme Natječaja. Radovi će se vrednovati uvažavajući tipologiju dizajna vizualnog identiteta turističkih destinacija no unutar nje se očekuje razina kreativnosti koja nije stereotipna ili ograničena samo svojom užom funkcionalnošću već predstavlja i dizajnerski doprinos u širem kulturnom smislu.

Ocjenjivački sud će posebno vrednovati rješenja koja vizualni identitet Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije razvijaju u smjeru potentnog i fleksibilnog sustava koji ima kapacitet za promociju županije kao cjelovitog entiteta; bilo da je to postignuto pronalaženjem zajedničkog nazivnika ili raslojavanjem pojedinih vrlo različitih turističkih klastera.


O temi i cilju natječaja

Natječaj se bavi kreiranjem vizualnog identiteta za globalno prepoznatu upscale turističku destinaciju, jednu od vodećih na Mediteranu. I pored propulzivnog razvoja u kojem dolasci i noćenja u Županiji rastu brže od prosjeka Hrvatske, snažnog investicijskog zamaha (novi hoteli i resort, razvoj Zračne luke, perspektiva Pelješkog mosta, spajanje Dubrovnika autocestom/brzom cestom…) u ovom prostoru detektiran je čitav niz neiskorištenih potencijala koji proizlaze iz nedovoljnog shvaćanja županije kao komplementarne cjeline. Trenutni označitelj tog prostora u znaku Turističke zajednice (dubrovačke zidine) nije platforma koja može polučiti ovaj željeni pomak.

Očekuje se da će novi vizualni identitet Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije svojom vizualnom porukom pridonijeti sveukupnoj upečatljivosti i atraktivnosti županije te, u konačnici, povećati prepoznatljivost Dubrovačko-neretvanske županije kao cjeline u svoj kompleksnosti njene ponude.

Novi vizualni identitet generirat će niz koristi kako za interesne skupine u turističkom sektoru regije, tako i za ciljne tržišne segmente kojima se obraća. Na razini posjetitelja on bi trebao olakšati komunikaciju vrijednosti i jedinstvenosti te nedvosmisleno prepoznavanje pripadnosti i komplementarnosti različitih područja i ponuđača usluga u županiji. S druge strane on bi trebao potaknuti: stvaranje snažnog imidža i prepoznatljivosti na ciljnim tržištima, jasnu identifikaciju i diferencijaciju na ciljnim tržištima te biti objedinjavajući faktor za turistički sektor Dubrovačko-neretvanske županije.

Voditelj natječaja je Damir Bralić.

 

Rokovi – sažetak

Utorak 29.11.2016. Objava natječaja i odabranih autora/timova te objava poziva za sudjelovanje na usmenom brifingu
Četvrtak 1.12.2016. Najava sudjelovanja na usmenom brifingu
Petak 2.12.2016. Održavanje usmenog brifinga
Utorak 17.1.2017. Rok za postavljanje pitanja o Projektnom zadatku Natječaja/Dizajn brifu
Petak 27.1.2017. Rok za primanje natječajnih radova
Do petka 10.2.2017. Ocjenjivački sud završit će s radom i objaviti rezultate

Opći uvjeti natječaja

Prijavnica

Brending brief

Strategija razvoja turizma Dubrovačko-neretvanske županije 2012.-2022.

Dizajn brief