Natječaj za dizajn vizualnog identiteta, signalistike i postava zbirke ‘Lipa pamti’

Općina Matulji raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi ograničeni, dvostupanjski, anonimni Natječaj za dizajn vizualnog identiteta, signalistike i postava zbirke ‘Lipa pamti’. Pozivamo interdisciplinarne timove da prijave interes za sudjelovanje u natječaju kao pozvani timovi. Rok za iskazivanje interesa za sudjelovanje je 22.7.2013. do 12:00 sati.

Poziv na iskazivanje interesa za sudjelovanje

Općina Matulji raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi dvostupanjski Natječaj za dizajn vizualnog identiteta, signalistike i postava zbirke ‘Lipa pamti’.
Natječaj se provodi u skladu s načelima javne nabave, glavom II. Zakona o javnoj nabavi i ostalim njegovim odredbama koje se primjenjuju na natječaj.
Procijenjena vrijednost nabave: iznosi 215.000,00 kn
Evidencijski broj nabave: 106/13

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Natječaj započinje objavom na Elektroničkom oglasniku javne nabave gdje zainteresirani trebaju preuzeti natječajnu dokumentaciju potrebnu za prijavu.
Na temelju pristiglih prijava interesa, Ocjenjivački sud odabrat će 6 pozvanih timova koji će raditi na projektnom zadatku uz obeštećenje. Pet timova će za rad na Natječaju primiti obeštećenja, a jedan tim primit će 1. nagradu.

O memorijalnoj zbirci “Lipa pamti”

Spomen muzej, odnosno memorijalna zbirka “Lipa pamti” s radom je započeo 1969. godine, 25 godina nakon teškog stradanja sela Lipa u akciji specijalnih nacističkih odreda, kada je u jednom danu poubijana većina njegovih stanovnika. Lipa je jedno od triju mjesta u Europi koja su potpuno spaljena i uništena u Drugom svjetskom ratu. Uz Lipu, isto se dogodilo s francuskim mjestom Oradur sur Glane i češkim mjestom Lidice. Sva tri se vode u knjizi OUN kao potpuno stradala mjesta. Među navedenima, Lipa je iznimna po tome što su se u mjesto s vremenom vratili preživjeli stanovnici. Danas je Lipa nastanjeno područje, koje je mjesta svog stradanja prihvatilo kao fizičke točke memorije i uklopilo ih u svoje vitalno tkivo. Za razliku od Lipe, Oradur sur Glane i Lidice danas postoje samo kao memorijalna mjesta u kojima se više ne živi.
Osnivanje i održavanje Spomen muzeja imalo je za svrhu podsjećanje na zla rata i edukaciju o toleranciji i miru. Šokantni dokumentarni materijal korišten u postavu velikim se dijelom sastojao od fotografija koje su snimili sami okupatori prilikom razaranja, da bi ih kasnije, prilikom razvijanja, tajno sačuvali fotografi u jednoj slovenskoj fotografskoj radnji.

Prvi muzeološki postav osmislili su kustosi Muzeja narodne revolucije u Rijeci pod rukovodstvom tadašnjeg ravnatelja Boška Končara koji je zajedno s povjesničarom Antonom Gironom izradio tematsku historiografsku podlogu postava. U izradi postava sudjelovao je etnograf Branko Fučić. Dizajn postava prvog kata Spomen muzeja osmislio je arhitekt Igor Emili, dok je arhitekt Darko Turato bio zadužen za osmišljavanje društvenih prostorija i prostorija učionica škole u prizemlju.

Spomen muzej nalazi se u obnovljenoj zgradi nekadašnje pučke škole u središtu sela, koja ne odudara od ostalih seoskih kuća poslijeratnog razdoblja i središnja je točka memorijalnog područja. Osim Spomen muzeja, memorijalno područje sadrži konzervirane ruševine triju spaljenih kuća i mali spomenički kompleks na mjestu istovremenog stradanja 263 stanovnika Lipe, svih generacija, živih spaljenih u kući na rubu sela.

Danas je zbirka u nadležnosti Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka te Općine Matulji koja je 2011. godine, nakon uspješnog prikupljanja financijskih sredstava za obnovu, pokrenula preuređenje sa svrhom ponovnog otvaranja i rada Spomen muzeja nakon gubitka financiranja koje je dovelo do njegovog zatvaranja 1989. godine.

Novi muzeološki koncept obuhvaća zgradu spomen doma, okolne zgrade i objekte od interesa u mjestu Lipa kao i područje Opatijskog krasa te tako ostvaruje zamisao zavičajne zbirke područja Opatijskog krasa (naselja Brdce, Pasjak, Šapjane, Rupa i Lipa s tendencijom proširenja na naselja Mune, Žejane i Brgud). Centralni postav u Spomen muzeju, odnosno zbirka ‘Lipa pamti’ referentna je točka za upoznavanje cijelog područja te predstavlja materijalnu i nematerijalnu baštinu kraja, kao i njezine prirodne i kulturne aspekte. Zbirka se tematski i geografski povezuje s područjem djelovanja Muzejske zbirke Kastavštine.

Lipa u širem kontekstu postaje paradigma za događaje na razini svjetske povijesti ratnog stradanja civila, povijesti kolektivne odmazde i odnosa prema ovoj vrsti “teške” baštine. Svrha novog postava je i nadalje širiti univerzalni ‘apel savjesti, upit čovječnosti’ (Vanda Ekel) te usmjeriti posjetitelje prema osvještavanju općih ljudskih vrijednosti, a izbjeći ideološke i političke premise i viktimizaciju.

Koncept koji se zasniva na ideji zavičajnog muzeja i oslanja na nastavak participacije mještana u njegovim programima i aktivnostima, želi imati aktivnu ulogu u društvenom životu zajednice koju predstavlja. Muzej treba biti povezan s lokalnim ljudima, podržati tendenciju razvoja ruralnog turizma u Općini Matulji i potaknuti razvoj lokalnog gospodarstva, te tako doprinijeti kvaliteti života i posredno, ostanku mladih ljudi u ovom pograničnom području Hrvatske.

Tema natječaja

Zbirka ‘Lipa pamti’ smještena je na tri etaže koje ujedno čine tri jasne prostorno tematske cjeline:
Suteren: geološko-biološka osnova područja, tzv. Opatijskog krasa i etnološka baština
Prizemlje: prostor posvećen nekadašnjim funkcijama zgrade zbirke – osnovnoj školi i pošti, žarištima života Lipe u razdobljima prije razaranja
1. kat: II. svjetski rat i centralna tema ratnog razaranja sela Lipa.

Od pozvanih interdisciplinarnih timova traže se prijedlozi vizualnog identiteta, signalistike i postava zbirke ‘Lipa pamti’ uzimajući u obzir kontekst pripadajućeg memorijalnog područja i novi muzeološki koncept opisan u prethodnom tekstu. Čitav projekt memorijalnog područja će se obzirom na obim posla realizirati u etapama od kojih je prva predmet ovog Natječaja. Prilikom dizajna vizualnog identiteta, signalistike i postava treba, u skladu s time, predvidjeti razvoj cjelovitog i usklađenog sustava vizualne komunikacije koji sadrži rješenje usmjeravanja do pojedinih dislociranih objekata memorijalnog područja, dostupnih pješačkim stazama te njihovo obilježavanje i postavljanje. Tim čiji prijedlog koncepta se usvoji u prvoj fazi projekta, bit će ujedno i suradnički tim u izvedbi pojedinih sljedećih faza.

Zahtjevi

Od pozvanih interdisciplinarnih dizajnersko-arhitektonskih timova očekivat će se dolazak na brifing u Lipu i temeljito informiranje o zadatku kroz podloge i prezentacije.

Prilikom predlaganja sustava vizualne komunikacije treba imati na umu turističku usmjerenost i edukativnost prema raznim uzrastima posjetitelja te olakšano umrežavanje s drugim sadržajima (kulturnim, rekreativnim, gastronomskim) na području Opatijskog krasa.

Osmišljavanje postava zbirke uključuje blisku suradnju s kustosima, namjeru poštovanja kontinuiteta i prethodnih doprinosa prostornoj prezentaciji zbirke, te potrebu za osuvremenjivanjem načina pripovijedanja. Timovi će se koordinirati s predstavnicima raspisivača kako bi zajedno odredili moguće i raspoložive tehnologije prikaza građe. Od timova se očekuje da traže i predlažu rješenja čija komunikacijska vrijednost nadmašuje materijalnu. Elemente tehničkog postava treba biti moguće proizvesti lokalno.

Sažetak uvjeta za sudjelovanje

Na natječaju mogu sudjelovati interdisciplinarni kreativni timovi, pri čemu predstavnik tima mora biti dizajner ili arhitekt. Poželjno je da se interdisciplinarni timovi sastoje od predstavnika produkt dizajna, grafičkog dizajna i arhitekata.

Ocjenjivački sud natječaja odabrat će među prijavljenima 6 timova za rad na natječajnom zadatku kojima će se, ukoliko ne osvoje nagradu, isplatiti obeštećenje za rad u iznosu od 10.000 kn neto.

Natječaj počinje 1.7.2013. javnom objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave te objavom poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje na internetskim stranicama HDD-a (www.dizajn.hr) i Općine Matulji: www.matulji.hr te stranicama www.ppmhp.hr. Opći uvjeti natječaja bit će dostupni svima zainteresiranima u trenutku javne objave poziva na iskazivanje interesa za sudjelovanje, a projektni zadatak s pripadajućim podlogama bit će dostupan odabranim pozvanim natjecateljima prije usmenog brifinga u Lipi.

Natječaj se provodi u skladu sa načelima javne nabave.

Usmeni brifing i rok za prijem rješenja
Usmeni brifing natječaja za pozvane natjecatelje održat će se na lokaciji, u Lipi, 26.7.2013. Rok za primanje natječajnih radova je 16.9.2013. do 12.00 sati. Pozvani natjecatelji će tijekom trajanja natječaja imati mogućnost konzultiranja s članovima Ocjenjivačkog suda i/ili predstavnikom raspisivača zbog razmjene podataka vezanih za rad na rješenju.

Termini i rokovi
1.7.2013. (ponedjeljak) Objava poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u konkurenciji pozvanih timova.
22.7.2013. do 12:00 (ponedjeljak) Rok za iskazivanje interesa za sudjelovanje u konkurenciji pozvanih timova
24.7.2013. (srijeda) Objava odabira pozvanih timova.
26.7.2013. (petak) Usmeni brifing.
10.9.2013. (utorak) Rok za postavljanje pitanja
16.9.2013. do 12:00 sati (ponedjeljak) Rok za primanje natječajnih radova.
23.9.2013. (ponedjeljak) Ocjenjivački sud završava s radom.
do 1.10.2013. (utorak) Obavijest natjecateljima.
Javna objava rezultata Natječaja.

Nagrade
Dodjeljuje se jedna novčana nagrada u iznosu od 50.000,00 kn. Pozvani autori koji nisu dobitnici nagrade primit će obeštećenje za rad na natječajnim rješenjima predanima u roku za prijem radova, u iznosu od 10.000 kn neovisno o broju prijavljenih radova. Ukupno će biti isplaćeno najviše 5 obeštećenja.

Autor/i rada koji Raspisivač usvoji kao rješenje za realizaciju i Raspisivač sklopit će ugovor i dogovoriti obim i rok za izradu Priručnika grafičkih standarda u digitalnom obliku te izvedbene tehničke dokumentacije postava prema pravilima struke.

Ocjenjivački sud
1. dr.sc. Tea Perinčić, kustosica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
2. Željko Bistrović, pročelnik Konzervatorskog odjela u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije
3. Eni Šebalj, zamjenica općinskog načelnika Općine Matulji
4. Koraljka Vlajo, teoretičarka dizajna i produkt dizajnerica
5. Nikola Radeljković, produkt dizajner
6. Vanja Cuculić, grafički dizajner
7. Silvije Novak, arhitekt

Natječajna dokumentacija
Kompletna natječajna dokumentacija bit će dana na raspolaganje pozvanim natjecateljima (interdisciplinarnim timovima) prilikom poziva na brifing u Lipu, a osim već objavljenih uvjeta sudjelovanja, sadržavat će projektni zadatak natječaja te dodatne podloge uz projektni zadatak (muzeološki koncept postava, projekt sanacije s nacrtima zgrade Spomen muzeja i druge dokumente potrebne za cjelovit pregled prostornog stanja) te prijavnicu za rad.

KAKO SE PRIJAVITI

Za prijavu u konkurenciju za pozvane timove potrebno je poslati natječajnu prijavu koja se sastoji od:

1. Elektroničke pošte koja u prilogu treba sadržavati:

— tekstualni dokument s opisom radnog tima, najviše 1 kartica teksta
— portfolio s najviše pet relevantnih radova predstavljenih u jednom dokumentu veličine do 5 MB
— ispunjenu digitalnu prijavnicu za tim

Rok za primanje elektroničke pošte je 22.7.2013. do 12:00.
Elektronička pošta se šalje na adresu natjecaji@dizajn.hr s naslovom ‘Lipa pamti – prijava’.
U tekstu poruke navode se ime, adresa i telefonski broj predstavnika tima koji želi sudjelovati na Natječaju.

2. Ostale dokumentacije, koja treba sadržavati popunjenu i potpisanu prijavnicu i sljedeće potvrde:

A / Dokaz pravne i poslovne sposobnosti, to jest:
— Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registara države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela, izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca (3 mjeseca – čl. 70. Zakona o jn.) računajući od dana početka postupka javne nabave i može se dostaviti u preslici – za fizičke osobe: preslika važeće osobne iskaznice.
U slučaju podnošenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obavezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti.

B / Dokaz o nekažnjavanju, to jest:
— Izvod iz kaznene evidencije države sjedišta ponuditelja i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta ponuditelja odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja.
Iz izvoda kaznene evidencije mora biti razvidno da ponuditelju i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta.
Ako se u državi sjedišta ponuditelja i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ne izdaju gore navedeni dokumenti, nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva navedena kaznena djela oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin.
Izvod ili izjava NE SMIJU BITI STARIJI OD 6 MJESECI računajući od dana početka postupka javne nabave, te je istu moguće priložiti i u preslici.

C / Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja.
Iz potvrde porezne uprave mora biti razvidno da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je, sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
Ako se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaje potvrda porezne uprave ona može biti zamijenjena izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja.
Potvrda porezne uprave ili jednakovrijedni dokument, odnosno izjava NE SMIJU BITI STARIJI OD 30 DANA od dana početka postupka javne nabave, te je istu moguće dostaviti i u preslici.

D / Dokaz o stručnoj sposobnosti dizajnera – predstavnika tima, to jest:
— potvrdu o članstvu u jednoj od strukovnih udruga (HDD, ULUPUH) ili
— dokaz o statusu člana samostalnog umjetnika – dizajnera ili
— kopiju diplome odgovarajućeg fakulteta u Hrvatskoj ili inozemstvu
ili
Dokaz o stručnoj sposobnosti arhitekta – predstavnika tima, to jest:
— potvrdu o članstvu u jednoj od strukovnih udruga (DAZ, DAR isl.) ili
— dokaz o statusu člana Hrvatske komore arhitekata ili
— kopiju diplome odgovarajućeg fakulteta u Hrvatskoj ili inozemstvu

E / Izjavu o prihvaćanju Općih uvjeta natječaja i nepostojanju sukoba interesa
Izjava je dio natječajne dokumentacije i može se preuzeti, zajedno s prijavnicom i općim uvjetima natječaja na Elektroničkom oglasniku javne nabave ili ih je moguće dobiti na upit putem adrese natjecaji@dizajn.hr.

Nepotpune prijave neće se razmatrati, a prijave koje stignu nakon roka za prijavu neće se otvarati i bit će vraćene pošiljatelju.

Prijava za sudjelovanje (popunjena i potpisana prijavnica i potvrde navedene pod točkama A-E) se šalje na adresu: Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18.
Rok za prijem je 22.7.2013. do 12:00 sati neovisno o načinu dostave.

Postavljanje pitanja
Zainteresirani za sudjelovanje u natječaju mogu slati svoja pitanja na adresu natjecaji@dizajn.hr.


Odgovori na pitanja zainteresiranih natjecatelja u periodu do 16.7.2013.:

Da li svaki član tima mora izvaditi sve potvrde (dokaz pravne i poslovne sposobnosti, dokaz o nekažnjavanju, potvrdu porezne uprave o stanju duga i dokaz o stručnoj sposobnosti)
U slučaju da se na natječaj prijavljuje pravna osoba navedene dokaze dostavlja u ime tvrtke osoba ovlaštena za zastupanje. Ako je riječ o zajednici natjecatelja, svaki član mora dostaviti dokaze za sebe. Znači u vašem slučaju svaki član tima mora dostaviti sve potvrde.

Gdje ovlašteni arhitekt vadi potvrdu o pravnoj i poslovnoj sposobnosti?
Ovlašteni arhitekti svoju pravnu i poslovnu sposobnost dokazuju potvrdom o upisu u Hrvatsku komoru arhitekata odnosno potvrdom o upisu u odgovorajući registar druge države ako nisu iz Hrvatske.

Da li je za slobodne umjetnike dokaz pravne i poslovne sposobnosti isto kao i dokaz o stručnoj sposobnosti dizajnera – ako dobijemo od HZSU-a potvrdu o članstvu?
Slobodni umjetnici su zakonski gledano fizičke osobe i oni, sukladno Općim uvjetima natječaja, pravnu i poslovnu sposobnost dokazuju preslikom važeće osobne iskaznice.
iz Općih uvjeta:
“A / Dokaz pravne i poslovne sposobnosti, to jest:
— Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registara države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela, izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca (3 mjeseca – čl. 70. Zakona o jn.) računajući od dana početka postupka javne nabave i može se dostaviti u preslici – za fizičke osobe: preslika važeće osobne iskaznice.”

Prijavili bismo se kao grupa fizičkih osoba. U tom slučaju, da li svaki član tima mora priložiti Dokaz o nekažnjavanju, ili samo predstavnik tima?
Ukoliko je riječ o zajednici ponuditelja tj. udruženju više gospodarskih subjekata (fizičkih ili pravnih osoba), svi članovi zajednice ponuditelja obavezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti tj. svaki za sebe dostaviti tražene dokaze.

Citat iz čl. 2. Zakona o javnoj nabavi koji propisuje što je zajednica ponuditelja:
toč. 4. Gospodarski subjekt je fizička ili pravna osoba ili zajednica tih osoba koji na tržištu nudi izvođenje radova i/ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.
toč. 29. Zajednica ponuditelja ili natjecatelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu ili zahtjev za sudjelovanje.

Navedeno pod C/ – Potvrda porezne prijave o stanju duga – da li se ovo odnosi samo na pravne ili i na fizičke osobe? Ukoliko se odnosi i na fizičke osobe – ponovo, da li potvrdu mora priložiti svaki član tima ili samo predstavnik?
Svi natjecatelji, i pravne i fizičke osobe, moraju dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga. Isto se odnosi na sve članove tima tj. zajednice ponuditelja.

Pod D/ Dokaz o stručnoj sposobnosti – samo predstavnik ili svi članovi tima?
Dokaz o stručnoj sposobnosti dostavlja samo predstavnik tima.

Naime, u tročlanom timu imat ćemo 2 osobe iz iste tvrtke (uključujući i predstavnicu tima) i treću osobu koja će biti fizička osoba. Trebamo li predavati svu dokumentaciju za svakog člana tima (x3) ili 2 osobe iz iste tvrtke mogu biti predstavljene zajedno kao pravni subjekt?
Ukoliko su dvije osobe iz iste tvrtke i prijavljuju se ispred tvrtke na sudjelovanje na natječaju, ovlaštena osoba za zastupanje te tvrtke treba ishoditi potrebnu dokumentaciju.
Osoba, član tima, koja nije iz navedene tvrtke treba zasebno ishoditi potrebnu dokumentaciju.

Izvod iz OBRTNOG registra: je li prihvatljivo “RJEŠENJE O UPISU U OBRTNI REGISTAR” ili je potrebno predočiti službeno ovjereni izvod?
Po propozicijama natječaja potrebno je priložiti izvod iz registra ne stariji od 3 mjeseca. Rješenje o upisu u registar dokazuje da ste se upisali u registar, ali ne i da je obrt i dalje aktivan.

Tretira li se obrt s vanjskim suradnikom kao zajednica ponuditelja?
Obrt s vanjskih suradnikom tretira se kao zajednica ponuditelja i u tom slučaju potrebnu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za sudjelovanjem u natječaju moraju dostaviti i obrt tj. osoba ovlaštena za njegovo zastupanje, i vanjski suradnik.

Treba li kopija inozemne diplome fakulteta arhitekture biti prevedena na hrvatski jezik od strane sudskog tumača?
Ukoliko je diploma na engleskom jeziku, ne treba biti prevedena na hrvatski jezik.

Budući da će jedna članica tima (ne predstavnik tima) biti iz druge firme i sudjelovat će samostalno (ne u ime njezine tvrtke), koji točno dokument da priložimo za nju kao Potvrdu porezne uprave o stanju duga?
Što se tiče potvrde o poreznom dugu za članicu vašeg tima koja nije iz vaše tvrtke, obavještavam vas da i fizičke osobe mogu na Poreznoj upravi dobiti potvrdu o stanju duga, tako da je potrebno priložiti takvu potvrdu.

Da li se kao relevantna diploma na ovom natječaju priznaje i diploma akademskog slikara sa ALU u Zagrebu?
sukladno Općim uvjetima natječaja samo predstavnik tima mora biti dizajner ili arhitekt te dostaviti dokaz o stručnoj sposobnosti. Kopija diplome ALU se ne priznaje (osim ako je riječ o diplomi ALU/grafički odsjek ili odsjek za animirani film i nove medije).

.