Natječaj za dizajn vizualnog identiteta: 2016. – GODINA SVETOGA VLAHA

Hrvatsko dizajnersko društvo prenosi poziv na sudjelovanje na otvorenom Natječaju za dizajn vizualnog identiteta: 2016. – godina svetoga Vlaha, koji raspisuje i provodi Dubrovačka razvojna agencija DURA d.o.o. Rok za dostavu radova je: 19. studeni 2015.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linkovima:

PROJEKTNI ZADATAK

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

PRIJAVNICA

 

O PROJEKTU «2016. – GODINA SVETOGA VLAHA»

Projekt čije je idejno polazište potaknuto velikom i značajnom obljetnicom obilježavanja 1700 godina od mučeničke smrti sv. Vlaha – zbir je cjelogodišnjih programskih aktivnosti temeljenih na različitim aspektima njegova štovanja širom svijeta, sa snažnom ekumenskom i duhovnom dimenzijom, napose kulturološkom, osobito u Dubrovniku.

Svrha i ciljevi programa projekta su podizanje razine svijesti i samosvijesti o značenju Parca u lokalnom i širem kulturnom prostoru, objedinjujući svjetovnu i vjersku komponentu i temeljeći se na snažnoj i kontinuiranoj tradiciji štovanja sveca zaštitnika te oblikovanja ukupnog dubrovačkog kulturnog prostora. Programske aktivnosti temelje se na prezentaciji i međusobnom prožimanju bogate materijalne i nematerijalne kulturne baštine te autentične istoznačnosti bića Sveca i Grada.

Ovaj projekt afirmira, unaprijeđuje i popularizira kult i Festu Sveca, koji su zaštićeno nacionalno kulturno dobro, upisano na UNESCO-vu Listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

 

PROJEKTNI ZADATAK – PREDMET NATJEČAJA

Prezentacija idejnog rješenja treba pružiti temelj za razumijevanje prijedloga te kao takova mora sadržavati:
1. znak i/ili logotip – uz osnovne standarde: pozitiv, negativ, odnos znaka i logotipa, sustav karakterističnih boja (uporaba znaka u boji i/ili crno-bijeloj varijanti), definiciju karakterističnog pisma (primarna i eventualno sekundarna tipografija), minimalni prostor, dopuštena umanjenja, upotreba u različitim formatima /vertikalni i horizontalni – sve prikazano u svim varijantama korištenja znaka / i logotipa
2. prikaz primjene na ovim tiskanim i promotivnim materijalima: memorandum, posjetnica, zastava, olovka, plakat, oglas, letak, vozilo javnog gradskog prijevoza – autobus
3. prikaz primjene u digitalnom okruženju – dovoljno je prikazati uporabu identiteta na naslovnici internetske stranice
4. kratak i jasan tekstualni opis rješenja na hrvatskom jeziku

Vizualni identitet Godine svetoga Vlaha treba promišljati kao obljetnički, te je rješenje obzirom na naziv obljetnice moguće i poželjno tražiti na više načina, pri čemu ne sugeriramo sve varijante kao obavezne, već od dizajnera tražimo da ih razmotre i ponude po njima najbolje rješenje:

– Godina svetoga Vlaha (samo naziv)
– Godina svetoga Vlaha (naziv i godina u kojoj je obljetnica)
– 2016. Godina svetoga Vlaha (naziv i obljetnički vremenski raspon)

Natjecatelji mogu predložiti i drugačiju varijantu od ovdje predloženih vodeći računa o smislu i jasnoći pojmova, te značenju istih (primjerice skraćenje riječi svetoga u sv., odnosno St. na engleskom). Predloženo rješenje treba funkcionirati u obje jezične varijante, hrvatskoj i engleskoj (2016 – The Year of Saint Blaise).

Vizualni identitet može se, ali i ne mora sastojati od znaka i/ili logotipa, ali mora jasno predstavljati, označavati i komunicirati na zadanu temu.

Natjecatelje potičemo na studiozno promišljanje i predlaganje argumentiranih koncepata, uzimajući u obzir za Dubrovnik specifičnu kombinaciju dvojakog značenja svetoga Vlaha jer će i sama obljetnica biti obilježena i duhovnim i svjetovnim manifestacijama. Iako je riječ o tradicijskoj i religioznoj temi autori se potiču na inovativno promišljanje i suvremeni pristup oblikovanju.

Rješenje treba biti projektirano s kapacitetom za predstavljanje različitih sadržaja, nad kojima ovaj vizualni identitet može (programski plakat u obljetničkoj godini, primjerice), ali i ne mora dominirati (redovni materijal Turističke zajednice s logom obljetnice kao popratnim).

 

KRITERIJI VREDNOVANJA RJEŠENJA

Prilikom ocjenjivanja pristiglih radova, Ocjenjivački sud vrednovat će idejna rješenja koja suvereno reprezentiraju visoke strukovne standarde, pokazuju promišljenost u pristupu natječajnoj temi, nude identitetsko rješenje i komunikacijski sustav s kapacitetom za raznorodne primjene, te jednako dobro funkcioniraju u tradicionalnim i novim medijima sukladno njihovim tehnološkim specifičnostima. Ocjenjivat će se primjenjivost, logičnost, originalnost, te inovativnost rješenja.

 

OCJENJIVAČKI SUD

Ocjenjivački sud čini 5 članova:

1. Orsat Franković, grafički dizajner / HDD
2. Zoran Đukić, grafički dizajner / HDD
3. Svjetlana Šimunović, grafička dizajnerica / Dura
4. Ivan Vigjen, povjesničar umjetnosti / gradski vijećnik
5. Ana Hilje, oec. / pročelnica Upravnog odjela za kulturu i baštinu

 

POSTAVLJANJE PITANJA

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz Natječaj isključivo putem elektroničke pošte na info@dura.hr i sa naznakom predmeta Natječaj za vizualni identitet 2016. -­ Godina svetoga Vlaha. Odgovor
na postavljeno pitanje bit će poslan elektroničkom poštom natjecatelju koji ga je postavio

 

NAGRADE

Dodjeljuju se 3 novčane nagrade u brutto iznosu i to:

1. nagrada – 28.000,00 kn (pobjednički rad)
2. nagrada – 14.000,00 kn
3. nagrada –   7.500,00 kn


PREDAJA NATJEČAJNIH RADOVA

Upute za opremu i predaju natječajnih radova, kao i očekivani sadržaj natječajnog rada, detaljno su opisani u Općim uvjetima natječaja.
Natječajni radovi šalju se na adresu: Dubrovačka razvojna agencija DURA d.o.o., Branitelja Dubrovnika 15, 20000 Dubrovnik, uz naznaku Natječaj za vizualni identitet -­ Godina sv. Vlaha – ne otvarati.


ROKOVI

Ponedjeljak, 19. listopada 2015. -­ objava Natječaja.
Četvrtak, 19. studenog 2015. do 16 sati -­ rok za prijem natječajnih radova.
Do ponedjeljka 30. studenog 2015. -­ odluka Ocjenjivačkog suda.
Petak, 4. prosinca 2015. -­ objava rezultata Natječaja.