Natječaj TZ SDŽ – pitanja i odgovori

U skladu s propozicijama Natječaja za dizajn vizualnog identiteta Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije objavljujemo odgovore na pitanja postavljena na brifingu te pitanja dostavljena elektronskim putem. Pitanja se mogu postavljati tijekom trajanja natječaja, zaključno do 6. svibnja, a odgovore na postavljena pitanja ćemo objavljivati unutar ove objave bez navođenja imena natjecatelja koji su pitanje postavili.

Detaljnije pojašnjenje pojma „Dalmacija“ iz Projektnog zadatka:

– Splitsko-dalmatinsku županiju (Srednja Dalmacija ili Centralna Dalmacija) čine tri osnovna klastera: Dalmatinska zagora, otoci i obala. Prilikom izrade natječajnih rješenja nije potrebna detaljnija „geografska“ razrada;

– što se tiče logotipa varijacije se rade prema turističkim proizvodima (aktivni turizam, gastro turizam, nautika, kultura, plaže, prirodne ljepote i ruralni turizam)

– što se tiče samih riječi „Central Dalmatia“, „Srednja Dalmacija“ i sl. kako je navedeno u projektnom zadatku, postoji mogućnost njihove integracije u vizualni identitet, ali se ne inzistira na tome, to nije obaveza natjecatelja.

 

S obzirom da je trenutno u tijeku izrada novog krovnog vizualnog identiteta Hrvatske turističke zajednice, a koja teži usustaviti i regije, kako vidite odnos identiteta Dalmacije s identitetom Hrvatske kao turističke destinacije?

Vizualni identitet Srednje Dalmacije kao turističke destinacije neovisan je od krovnog identiteta HTZ-a. Svaka županija u marketinškom smislu se brendira kao samostalna destinacija.

 

Koje su specifičnosti Dalmacije kao turističkog brenda u odnosu na Hrvatsku kao turistički brend?

Hrvatska kao turistički brand objedinjuje cijelu zemlju kao destinaciju, dok je Srednja Dalmacija samostalna destinacija. Srednja Dalmacija razlikuje se po svom povijesnom i kulturnom nasljeđu, tradiciji, gastronomiji, geografskom položaju, duhu i karakteru. Detaljnije: brief / Esencija brenda se očituje kroz definirane konkurentske prednosti i elemente diferencijacije; Ključni brandovi u županiji; Strateški ciljevi i  prednosti razvoja turizma u SDŽ; Atributi Srednje Dalmacije  i Atributi tržišnog pozicioniranja

 

Koja je glavna diferencijacija brenda Dalmacije u odnosu na druge jadranske regije?

Diferencijacija ostalih Jadranskih regija u odnosu na SDŽ – Srednja Dalmacija ima najveću diferencijaciju proizvoda, najraznolikija je destinacija iz razloga područja i položaja koji zauzima. Obuhvaća Dalmatinsku zagoru, obalu i otoke što joj otvara mogućnost najšire lepeze turističkih proizvoda* (Brief/ Splitsko dalmatinska županija- prostorna organizacija). Osim navedenog SDŽ je destinacija s najviše gradova, što znači ima najviše urbanih gradskih sredina. Detaljnije: brief / Ključni turistički proizvodi; Atributi Srednje Dalmacije  i Atributi tržišnog pozicioniranja; Racionalne koristi

*(npr. Kvarner nije destinacija vezana uz kulturu, već odmorišni i zdravstveni turizam, Istra je gastro i outoor destinacija, odmorišna destinacija, priroda)

 

U briefu su navedeni profili postojećih gostiju i struktura njihovih aktivnosti. Kakvi su profili gostiju i struktura ponude kojoj Dalmacija teži u budućnosti?

Profil gostiju i struktura ponude: Brief / Ciljne skupine SDŽ kao turističkog odredišta

 

Kako vidite odnos korporativnog identiteta TZ SDŽ i identiteta Dalmacije kao turističke destinacije?

Odnos korporativnog identiteta TZ SDŽ i identiteta Dalmacije kao turističke destinacije – korporativni identitet TZ SDŽ odraz je identiteta Srednje Dalmacije kao turističke destinacije. Tj. korporativni identitet TZ SDŽ je vizualna i verbalna manifestacija Srednje Dalmacije.

 

U dokumentu ‘TZ SDŽ – Projektni zadatak’ navodi se: S ciljem postizanja originalnog i suvremenog identiteta, TZ SDŽ pokreće ovaj natječaj da bi pronašla dizajn koji će se odraziti na specifičnosti Dalmacije i izdvojiti je u odnosu na druge turističke destinacije. Možete li definirati koje su to specifičnosti Središnje Dalmacije /SDŽ u odnosu na druge turističke destinacije, ako izuzmemo same turističke mikrodestinacije koje se nalaze u županiji?

Specifičnosti SDŽ u odnosu na druge turističke destinacije – najveći broj gradova, urbanih sredina i urbana armatura (Brief/ Splitsko dalmatinska županija- prostorna organizacija), područje koje zauzima: otoci, obala, Zagora, mogućnosti i raznolikosti koje joj pruža područje i položaj koji zauzima (Brief / Ključni turistički proizvodi; Atributi Srednje Dalmacije  i Atributi tržišnog pozicioniranja; Racionalne koristi)

 

Kriterije odabira pozvanih timova te popis svih zainteresiranih koji su poslali svoje u prijave u prvom krugu natječaja za izbor pozvanih natjecatelja.

Svoju odluku o izboru pozvanih natjecatelja Ocjenjivački sud je temeljio na kriterijima propisanim Općim uvjetima natječaja, a to su:

  • profesionalna kvaliteta portfolija i referenci
  • relevantnost portfolija i referenci za natječajnu temu
  • suvremenost portfolija i referenci

Još jednom napominjemo kako su na zasjedanju Ocjenjivačkog suda, zbog izuzetno velikog broja kvalitetnih portfolija i referenci zainteresiranih natjecatelja (32 prijave), predstavnici Raspisivača natječaja odlučili da se odabere šest a ne pet pozvanih natjecatelja.

S obzirom na to da u natječajnoj dokumentaciji nije navedeno da će se javno objaviti imena svih prijavljenih u prvom krugu natječaja, a nemamo niti njihovu suglasnost, odlučeno je da se taj popis ne objavi. Njihova objava ne doprinosi daljnjem tijeku natječaja.