Ministarstvo kulture i medija objavilo je javni poziv za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja

Na Javni poziv mogu se javiti umjetničke organizacije, strukovne udruge u kulturi, samostalni umjetnici te nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti, kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti. Rok za prijavu je do 20.11.2020. do 17 sati.

Cilj Javnog poziva je potaknuti nastavak aktivnosti i djelovanja u svim kulturnim djelatnostima (audiovizualnim, izvedbenim, književnim i prevoditeljskim te vizualnim) u okolnostima smanjenih mogućnosti umjetničkog djelovanja uslijed epidemije koronavirusa.
Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju:

 •  umjetničke organizacije
 •  strukovne udruge u području kulture
 •  samostalni umjetnici
 •  nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti

 

Potpore se dodjeljuju za:

 •  financiranje digitalne produkcije postojećih umjetničkih formi upotrebom novih tehnologija koje pružaju mogućnosti dodatnog sadržaja kulturnih programa (interakcija, edukacija i sl.)
 •  kreiranje novih sadržaja kulturnog i edukativnog karaktera šire dostupnosti u skladu s novonastalim epidemiološkim okolnostima.

 

Na sve podnesene prijave primjenjuju se temeljni i stručni kriteriji koji obuhvaćaju specifičnosti svakog pojedinog područja umjetničkog stvaralaštva, a kojim prijavitelji dokazuju da profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost.

Temeljni kriteriji su:

 • profesionalno bavljenje umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine
 • umjetnici koji samostalno prijavljuju program nisu stalno zaposleni, nisu studenti ni umirovljenici
 • ostvareni prihodi temeljem umjetničke djelatnosti u 2019. godini
 • smanjenje intenziteta umjetničkog djelovanja uslijed epidemije koronavirusa

 

Specifični kriteriji su:

 • inovativnost i kreativnost predloženih programa kojima se omogućuje siguran pristup umjetničkim djelima
 • suradnja s partnerskim institucijama, udrugama i umjetničkim organizacijama iz istih ili različitih umjetničkih područja
 • uključivanje samostalnih umjetnika i nezavisnih profesionalaca u području kulture u kreiranje i produkciju programa
 • održivost programa i nakon prestanka ograničavajućih epidemioloških uvjeta

 

Predviđeni rok izvršenja prijavljenih programskih aktivnosti je 6 mjeseci od datuma potpisivanja ugovora.
Na ovaj Javni poziv jedan prijavitelj smije podnijeti samo jednu prijavu koja može sadržavati više programskih aktivnosti, uključujući i prilagodbu postojećih formi i osmišljavanje novih sadržaja.
Putem ovog Poziva financirat će se programi u sljedećim iznosima:

 • 10.000,00  – 30.000,00 kn za programe koje prijavljuju samostalni umjetnici i nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti
 • 30.000,00 – 100.000,00 kn za programe koje prijavljuju umjetničke organizacije i strukovne udruge

Prihvatljivi troškovi:

 • ukupan trošak svih honorara za realizaciju programa
 • do 30% udjela u plaći umjetnika uključenog u program i zaposlenog kod prijavitelja (umjetničke organizacije ili strukovne udruge)
 • troškovi elektroničke prilagodbe i distribucije umjetničkog sadržaja
 • do 30% indirektnih troškova programa (najam prostora i opreme, prijevoz, režijski troškovi i dr.)

Neprihvatljivi troškovi:

 • nabava opreme
 • plaće zaposlenika koji nisu umjetnici-suradnici na prijavljenom programu
 • knjigovodstvene usluge
 • redovni troškovi poslovanja

 

Prijava na Javni poziv podnosi se isključivo elektronički putem e-prijavnice. Cijeli tekst Javnog poziva kao i link na prijavnicu možete naći ovdje.

 

Javni poziv za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja