Promocija sveučilišnog priručnika: Kvaliteta i tehnički opisi proizvoda od drva

Nasl_Prirucnik

U srijedu 2. prosinca 2015. u 13 sati na Šumarskom fakultetu u velikom amfiteatru žute zgrade održat će se promocija sveučilišnog priručnika KVALITETA I TEHNIČKI OPISI PROIZVODA OD DRVA.


SAŽETAK:

U Republici Hrvatskoj je usvojena politika intenzivnog razvoja institucionalne i društveno organizirane brige, odgoja i obrazovanja djece i mladih, kao i cjeloživotnog obrazovanja odraslih. To potvrđuju i brojni dokumenti u RH. Nažalost, koliko god da se radilo na problematici pedagoških standarda, kurikuluma, zakona o odgoju i obrazovanju, malo se učinilo u pogledu osuvremenjivanja procesa opremanja obrazovnih objekata suvremenim namještajem i opremom koji bi pratili navedene strukturalne i pedagoške promjene. Proces opremanja odgojno-obrazovnih zgrada u Republici Hrvatskoj u zadnjih je dvadesetak godina doživio značajno kvalitativno opadanje. Provedba natječaja za njihovo opremanje često ne zadovoljava osnovnu kompetentnost o suvremenim potrebama i navikama korisnika. Zbog odredbi Zakona o javnoj nabavi i prihvaćanja cijenom najpovoljnijeg dobavljača kao najpogodnijeg, ekonomija je daleko ispred ergonomije, funkcionalnosti i kvalitete koji potiču zdrav rast i razvoj djece i mladih. Posljedice se očituju u nekvalitetnom i nefunkcionalnom namještaju i opremi koji ne podržava navedeno, naročito u pogledu primjene funkcionalnih (normiranih) dimenzija namještaja, zdravih i pogodnih materijala, sigurne i stabilne konstrukcije, poticajnog i kreativnog obličja, kao i brojnih drugih. Znanstvena istraživanja kao i iskustva iz prakse u RH pokazuju da postoje značajne nedosljednosti pri opremanju odgojno-obrazovnih objekata, da proizvodi često nisu dizajnirani u skladu sa suvremenim pedagoškim metodama i potrebama korisnika te da nisu izrađeni od kvalitetnih materijala. Mala je primjena drva i drvne sirovine. Navedeno se uviđa ponajviše pri sastavljanju i provođenju natječajnih dokumentacija za odabir najpovoljnijeg dobavljača za opremanje odgojno-obrazovnih zgrada.

Navedena problematika potaknula je izradu, prvog u nizu svezaka, Priručnika za kvalitetu – izradu tehničkih opisa – proizvoda od drva – Svezak I – odgojno-obrazovne zgrade. Priručnik je nastao kao rezultat projekta Izrada knjige tehničkih opisa proizvoda do drva – odgojno obrazovne ustanove, u okviru projekta Drvo je prvo koje financira i potiče Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo poljoprirede i Hrvatske šume d.o.o. Nakon recenzija dokument je prerastao u sveučilišni priručnik pod nazivom KVALITETA I TEHNIČKI OPISI PROIZVODA OD DRVA. Svezak I. Opremanje zgrada za odgoj i obrazovanje, čime je uz stručnu dobio i najvišu znanstvenu potvrdu kvalitete.

Cilj je Priručnika opisanim proizvodima, zahtjevima i preporukama omogućiti jednoobraznu kvalitetu tehničkih opisa za pojedine proizvode od drva kojima se najčešće opremaju odgojno-obrazovne zgrade. Time se omogućava zdrava konkurentnost, podižu kvaliteta i percepcija svih korisnika o vrijednostima drva kao prirodnog i zdravog materijala u interijeru, potiče primjena znanja iz područja dizajna, arhitekture, konstrukcija, medicine, ergonomije i brojnih drugih struka, kao i implementacija suvremenih dizajnerskih rješenja koja se pridržavaju tehničkih propisa, preporuka, normi i zahtjeva za kvalitetu proizvoda. Također je cilj očuvati zdravlje svih korisnika, posebno najmlađih, uvođenjem kvalitetnih, ergonomski, antropometrijski, ekološki te oblikovno-konstrukcijski odgovarajućih proizvoda u navedene objekte.

Priručnik je nastao u okviru projekta Drvo je prvo koji financiraju i provode Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske šume d.o.o.

 

Sveučilišni priručnik
KVALITETA I TEHNIČKI OPISI PROIZVODA OD DRVA

Svezak I. Opremanje zgrada za odgoj i obrazovanje

Autori: doc. dr. sc. Danijela Domljan, prof. dr. sc. Ivica Grbac, prof. dr. sc. Vlatka Jirouš Rajković, doc. dr. sc. Zoran Vlaović, doc. dr. sc. Vjekoslav Živković, doc. dr. sc. Ivica Župčić

Urednici: doc. dr. sc. Danijela Domljan, doc. dr. sc. Zoran Vlaović

 

Pozivnica

Pozivnica