Konstituirajuća sjednica Upravnog odbora

20. ožujka 2015. održana je konstituirajuća sjednica Upravnog odbora izabranog na Izbornoj skupštini održanoj 27.3.2015.

Na sjednici su donijete sljedeće odluke i zaključci:

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog predsjednice HDD-a da dopredsjednici HDD-a u idućem mandatnom razdbolju budu Igor Kuduz i Zlatka Salopek.

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog predsjednice da osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje HDD-a budu:

Ivana Borovnjak, predsjednica
Igor Kuduz, dopredsjednik
Zlatka Salopek, dopredsjednica
Mirjana Jakušić, tajnica

 

Članovi Upravnog odbora raspravljali su o prijedlozima kulturnih strategija gradova, posebno Grada Splita. Zauzet je stav da dizajn nije u dovoljnoj mjeri prisutan u tim dokumentima te da je s tim u vezi nužna reakcija HDD-a kao strukovne udruge. U raspravi su se osvrnuli i na kulturnu strategiju Ministarstva kulture, proces mapiranja kreativnih industrija na razini RH koji je pokrenuo Hrvatski klaster kreativnih industrija te tim povodom zatražio od HDD-a mišljenje.

Zaključeno je da će se uputiti pismena reakcija na gore navedeno povodom javne rasprave o kulturnoj strategiji Grada Splita.

Obzirom da je u tijeku revizija Nacionalne klasifikacije djelatnosti koju je pokrenulo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, zaključeno je da HKKKI treba uputiti preporuku da pričekaju s procesom mapiranja kreativnih industrija na razini RH dok se ne usvoji nova Nacionalna klasifikacija djelatnosti obzirom da postojeće stanje neće dati realnu sliku djelatnosti i zanimanja u sektoru dizajn.

 

Članovi Upravnog odbora primili su na znanje preporuke Nadzornog odbora koje su usmjerene na bolje i transparentnije funkcioniranje HDD-a. U skladu s tim odlučeno je da će se zaključci usvojeni na sjednicama UO objavljivati na web stranici društva unutar ‘interne zone’ namijenjene članovima. Također je zaključeno da je potrebno intenzivirati suradnju s Nadzornim odborom kroz redovitije zajedničke sastanke.
Nakon kraće rasprave o prijedlogu Zagrebačkog velesajma da HDD osmisli programski segment dizajna nadolazeće Ambijente zaključeno je da se ZV-u dostavi ponuda za suradnju te formira Radna skupina za razvoj programskih smjernice segmenta dizajn na Ambijenti. Poziv za sudjelovanje u Radnoj skupini uputit će se članovima.
Obzirom da je izrada nove web stranice (dizajn.hr) intenzivirala rasprava o postojećem vizualnom identitetu HDD-a i njegovim različitim pojavnostima predloženo je da se pristupi izradi novog vizualnog identiteta u radioničkom formatu, u vrijeme trajanja Dana D. Radionica bi propitivala moguće opcije i modele vizualnog identiteta. Za voditelje radionice predloženi su Igor Kuduz i Damir Bralić.

Obzirom da je za gostovanje Izložbe hrvatskog dizajna 1314 u Splitu na natječaju Ministarstva kulture odobreno 10.000 kn, odlučeno je da se u MKC Split uputi dopis kako bi se utvrdilo koji su slobodni termini za gostovanje, te molba za pomoć u organizaciji gostovanja (tehnička podrška, smještaj), obzirom da je odobreni iznos premalen za cjelokupnu organizaciju gostovanja od strane HDD-a.

Odlučeno je da se u sklopu programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa objavi natječaj za asistenta/icu tajnice HDD-a.

Odlučeno je da se Hrvatskoj turističkoj zajednici uputi dopis s reakcijom na nepravilnosti povodom objave Natječaja za vizualni identitet brenda Hrvatska.