Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima članovima HDD-a

Ministarstvo kulture i medija je objavilo Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama za isplatu jednokratne potpore svojim članovima i članicama, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji mogu obrazložiti da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti. Rok za slanje vaših zahtjeva je 24. veljače 2021. do 16 h.

Korisnici potpore i osnovni kriteriji

U suradnji sa strukovnim udrugama, Ministarstvo kulture i medija razradilo je model potpore koji će se realizirati tijekom 2021. godine u formi jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi i umjetnosti koji su članovi umjetničkih strukovnih udruga, nemaju reguliran status, nisu u registru poreznih obveznika, ne uplaćuju samostalno doprinose ili nisu stekli pravo na uplatu doprinosa iz sredstava državnog proračuna te ne ostvaruju pravo na potporu temeljem drugih mjera Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom.
Potpore članovima strukovnih udruga dodjeljuju se za glazbeno, audiovizualno, vizualno, književno i scensko umjetničko područje. Sredstva će se doznačiti umjetničkim strukovnim udrugama na temelju podnesene prijavnice koja treba sadržavati broj i podatke umjetnika, članova umjetničkih strukovnih udruga, koji ispunjavaju uvjete i kriterije za dobivanje jednokratne potpore.

Osnovni kriteriji za dodjelu potpora

  • članstvo u strukovnoj udruzi, započeto najkasnije 1. lipnja 2020. godine
  • član se bavi umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine
  • član može obrazložiti prekid umjetničkih aktivnosti uslijed epidemije koronavirusa
  • član nije stalno zaposlen, redovni student ili umirovljenik
  • član je ostvario ukupne prihode od obavljanja umjetničke djelatnosti u 2017., 2018. ili 2019. godini (moguće je odabrati godinu u kojoj je prihod bio najviši) u iznosu većem od 1.625 kn mjesečno, odnosno ukupni godišnji prihod od najmanje 19.500 kn.
  • član nije u 2020. godini ostvario ukupan dohodak veći od 200.000 kn

Stručni kriteriji za dobivanje jednokratne potpore:

Član treba dokazati da je od 2017. do 2020. godine javno predstavio odnosno producirao i plasirao na tržište najmanje dva nova umjetnička rada ili dva autorska teksta za kustose, kritičare, teoretičare likovnih i vizualnih umjetnosti (putem izložbi, festivala, predstavljanja u javnom prostoru, publikacije web stranice, galerijske prodaje, dućanske prodaje, web prodaja i sl.) putem izjave ili kataloga ili autorskog ugovora i dokaza o prihodima i sl.

 

Obavezni prilozi uz prijavu:

Ispunjeni i vlastoručno potpisani ZAHTJEV za dodjelu jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi uz koji se prilaže dokaz o realizaciji 2 umjetnička djela (u obrascu zahtjeva je detaljno opisan način prilaganja dokaza). Obrazac zahtjeva nalazi se na linku. Zahtjev-za-dodjelu-jednokratne-potpore-nezavisnim-umjetnicima-2021_10_2

Pravo na isplatu jednokratne potpore članovi HDD-a ostvaruju ispunjavanjem gore navedenih kriterija, a koji se potvrđuju ispunjavanjem propisanog obrasca zahtjeva kojeg su dužni dostaviti u HDD najkasnije do 24.2.2021. do 16 sati

Obrazac se šalje:

  • poštom ili dostavom na adresu HDD, Boškovićeva 18, Zagreb (pošta mora stići u HDD 24.2. do 16 sati!)
  • ili putem e-maila na adresu: potpora@dizajn.hr; prijave koje dolaze mailom moraju biti vlastoručno potpisane

 

Prijave koje stignu izvan navedenog roka nažalost neće biti poslane Ministarstvu te član neće imati pravo na isplatu sredstva.

Cjeloviti poziv Ministarstva kulture i medija nalazi se OVDJE.

Za sva pitanja vezana uz uvjete i ispunjavanje istih, možete nas kontaktirati na 01/4846 874 ili na potpora@dizajn.hr.