Jedan dizajner misli o Japanu – predavanje o japanskom dizajnu

Veleposlanstvo Japana u srijedu 25. veljače 2015. organizira predavanje pod naslovom “Jedan dizajner misli o Japanu”. Predavanje će održati ALEKSANDAR KOVAČ, dizajner s magisterijem Kyoto Institute of Technology.

U ovom predavanju predavač će pokušati preokrenuti praksu promatranja dizajna kao koncepta globaliziranog svijeta s naglaskom na stvaralačku moć koje lokalne kulturne vrijednosti nude za poboljšanje suvremenog svakodnevnog života. Gledajući svakodnevni Japan iz perspektive dizajnera, vidjet ćemo kako nam doživljaji, kuhinja, navike i gradovi Japana sugeriraju kako uzajamno dijeljenje i prihvaćanje različitih kulturnih vrijednosti omogućuje bogatiji život.

Predavanje započinje u 18:00 sati u dvorani D6 Filozofskog fakulteta, a održava se uz podršku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.