IZLOŽBA HRVATSKOG DIZAJNA 1314 – ROK ZA PRIJAVU RADOVA DO 6.6.

Hrvatsko dizajnersko društvo objavljuje javni poziv za prijavu radova na Izložbu hrvatskog dizajna 1314. Izložba će se otvoriti u četvrtak 4. rujna 2014. u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. Rok za prijavu radova je produljen je do 6.6.2014.

link na prijavnicu: http://dizajn.hr/#1314

Izložba hrvatskog dizajna žirirani je prikaz recentne dizajnerske produkcije kroz dvogodišnje razdoblje u svim dizajnerskim disciplinama te obuhvaća područja vizualnih komunikacija i produkt dizajna, dizajna novih medija, modnog i odjevnog dizajna, prostorne signalizacije, dizajna postava izložbi, koncepata i studentske radove u svim glavnim kategorijama. Izložbe hrvatskog dizajna održavaju se od 1999. godine i do danas su jedina manifestacija takvog formata u Hrvatskoj koja obuhvaća sva područja dizajna, te već niz godina ima izuzetan odaziv stručne i široke javnosti.

Svrha izložbe je doprinos afirmaciji dizajna kao tržišno i društveno relevantne struke. Strogom selekcijom kandidiranih radova, izdvaja se i vrednuje najbolje u suvremenom hrvatskom dizajnu, te uspostavlja i održava visoke kvalitativne kriterije i standarde u suvremenoj produkciji. Izložba 1314 teži obuhvatiti ukupnost dizajnerskog stvaralaštva u Hrvatskoj – od izrazito tržišno uvjetovanih projekata do onih nastalih u neprofitnom, kulturnom i istraživačkom kontekstu.

Radovi na izložbi 1314 bit će predstavljeni u sljedećim kategorijama: dizajn vizualnih komunikacija, dizajn u digitalnim medijima/dizajn interakcija, industrijski/produkt dizajn, prostorne i grafičke intervencije i sistemi, modni i odjevni dizajn te koncept.

Prema utvrđenom sistemu nagrađivanja, dodjeljuje se Velika nagrada HDD-a i Nagrade prema kategorijama prijave. Velika nagrada HDD-a dodjeljuje se projektu koji je, prema ocjeni Međunarodnog ocjenjivačkog suda, svojom kvalitetom, inovativnošću, kompleksnošću ili jasnom i snažnom porukom široke društvene prepoznatljivosti, značajno odskočio u odnosu na ostatak dizajnerske produkcije.
Selekcijska komisija / Ocjenjivački sud u lipnju će za ovu nagradu nominirati tri projekta koji su u protekle dvije godine metodama dizajna ostvarili zamjetan učinak i pozitivne pomake u socijalnom, kulturnom i ekonomskom kontekstu, a Međunarodni ocjenjivački sud će potom u rujnu odlučiti o prvonagrađenom projektu.
Nagrade u pojedinim kategorijama dodjeljuju se radovima koji pokazuju izvrsnost u svim fazama osmišljavanja i izvedbe i predstavljaju pokazne primjere dobre prakse u dizajnu.
Kako bi se na što kvalitetniji i fleksibilniji način odgovorilo na problem velikog raspona tipologija radova unutar široko definiranih kategorija, Ocjenjivački sud može dodijeliti i Priznanja Hrvatskog dizajnerskog društva.

Izložba će se otvoriti 4. rujna 2014. u Zagrebu, u Muzeju za umjetnost i obrt.

Poziv na sudjelovanje
Hrvatsko dizajnersko društvo poziva na sudjelovanje na Izložbi hrvatskog dizajna 1314, koja će se otvoriti 4.9.2014. u Zagrebu. Selektirani radovi bit će izloženi na Izložbi i predstavljeni u Pregledu hrvatskog dizajna 1314.

Opće odredbe
Organizator Izložbe hrvatskog dizajna 1314 je Hrvatsko dizajnersko društvo.
Radovi se mogu prijaviti u sljedećim kategorijama:
1 — dizajn vizualnih komunikacija
2 — dizajn u digitalnim medijima / dizajn interakcija
3 — industrijski / produkt dizajn
4 — prostorne i grafičke intervencije i sistemi
5 — modni i odjevni dizajn
6 — koncept

Radovi na Izložbi ne moraju nužno biti predstavljeni u kategoriji za koju su prijavljeni. U slučaju prijave premalog broja radova u nekoj od kategorija, Selekcijska komisija zadržava pravo prijavljene radove prikazati unutar druge srodne kategorije. Prihvaćaju se radovi nastali od 18.6.2012. do 2.6.2014. Pravo sudjelovanja imaju svi autori s boravištem u RH, autori čije djelovanje na bilo koji način pripada hrvatskom kulturnom krugu, kao i inozemni autori s projektima nastalima za naručitelja registriranog u RH.
Na izložbu se mogu prijaviti i studentski radovi. Studentskim radovima smatraju se radovi nastali u sklopu obrazovnog programa neke od ustanova za školovanje dizajnera, pod vodstvom mentora. Studenti radove prijavljuju u dogovoru s mentorom.

Selekcija radova
Odabir pristiglih radova obavlja Selekcijska komisija. Selekcijsku komisiju čine:
Vanja Cuculić, grafički dizajner
Branka Donassy, modna dizajnerica
Tin Kadoić, grafički dizajner
Igor Kuduz, grafički dizajner
Tihana Taraba, produkt dizajnerica

* Umjesto Ivice Mitrovića, koji je zbog fizičke spriječenosti morao odustati od rada u Selekcijskoj komisiji, za člana Selekcijske komisije imenovan je Tin Kadoić, grafički dizajner.

Selekcijska komisija ima pravo u izbor uvrstiti i dodatne radove za koje smatra da su vrijedna ostvarenja na području dizajna u razdoblju koje prezentira izložba. Ti radovi trebaju za prijavu biti pripremljeni prema istim uvjetima koji vrijede za radove prijavljene redovnim putem. U konkurenciju za nagrade ulaze isključivo radovi za koje je plaćena kotizacija.

Ocjenjivački sud
Ocjenjivački sud dodijelit će nagrade HDD-a, a bit će sastavljen od članova Selekcijske komisije te članova iz inozemstva: Armin Vit, grafički dizajner (SAD), Jan Boelen, kurator (Belgija).

Nagrade
Svi selektirani radovi ulaze u konkurenciju za nagrade uz iznimku radova u čijoj su izradi sudjelovali članovi Selekcijske komisije i Ocjenjivačkog suda odnosno članovi njihovih obitelji ili njihovi bliski poslovni suradnici.
Ocjenjivački sud dodijelit će jednu Veliku nagradu Hrvatskog dizajnerskog društva, te Nagrade i Priznanja Hrvatskog dizajnerskog društva po kategorijama, a njihov broj ovisit će o kvaliteti pristiglih radova.
Studentskim radovima također će se dodijeliti Nagrade i Priznanja po kategorijama.
Ocjenjivački sud ICOGRADA-e (International Council of Graphic Design Associations), pod čijim se pokroviteljstvom održava Izložba hrvatskog dizajna 1314, dodijelit će posebnu nagradu ICOGRADA Excellence Award. Na osnovi odluke Upravnog odbora Hrvatskog dizajnerskog društva, Nagrada Hrvatskog dizajnerskog društva za životno djelo dodijelit će se Bogdanu Budimirovu za izniman doprinos hrvatskom dizajnu.

Opći uvjeti za prijavu radova
Na izložbu se prijavljuju radovi iz područja dizajna vizualnih komunikacija, dizajna u digitalnim medijima/dizajna interakcija, industrijskog/produkt dizajna, prostornih i grafičkih intervencija i sistema, modnog i odjevnog dizajna te u kategoriji koncepta, koji su nastali u razdoblju od 18.6.2012. do 2.6.2014. Broj prijavljenih radova nije ograničen.
Pravne osobe i autori (fizičke osobe) koji nisu članovi HDD-a plaćaju pristupnu kotizaciju u iznosu od 350 kn po prijavljenom radu, odnosno 700 kn za seriju radova.
Autori (fizičke osobe) koji su članovi Hrvatskog dizajnerskog društva plaćaju umanjenu pristupnu kotizaciju u iznosu od 200 kn po prijavljenom radu, odnosno 400 kn za seriju radova.
Grupa autora od kojih je barem jedan autor član HDD-a također ima pravo na umanjenu pristupnu kotizaciju u iznosu od 200 kn/400 kn po prijavljenom radu/seriji radova.
Studenti koji nisu članovi HDD-a plaćaju pristupnu kotizaciju za radove nastale pod vodstvom mentora u iznosu od 50 kn po prijavljenom radu, odnosno 100 kn za seriju radova.
Studenti koji su članovi HDD-a ili grupa studenata od kojih je barem jedan član HDD-a oslobođeni su plaćanja pristupne kotizacije za radove nastale pod vodstvom mentora.
Kotizaciju je potrebno uplatiti na žiro račun HDD-a (IBAN HR0624840081100855084) te pod svrhu plaćanja obavezno upisati “Kotizacija za 1314”. Ukoliko ste član HDD-a u pozivu na broj navesti trajni članski broj (u slučaju potrebe kontaktirati tajnistvo@dizajn.hr).

Prijava radova
Prijavnice za sudjelovanje ispunjavaju se elektroničkim putem na www.dizajn.hr. Uz prijavnicu, za svaki rad potrebno je priložiti i digitalne mape, kako je dolje opisano uz svaku pojedinu kategoriju, te skeniranu potvrdu o plaćenoj kotizaciji. Potvrdu je moguće predati i zajedno s dokumentacijom (ispisi radova/originali) za selektiranje najkasnije do posljednjeg dana prijave. Prihvatit će se isključivo radovi predani prema navedenom postupku. Prijavnice se mogu ispuniti zaključno do 6.6.2014. do ponoći.

Upute za prijave studentskih radova:
Zbog tehničkih ograničenja sustava, potrebno je koristiti preglednik Firefox. Kod ispunjavanja prijavnice, potrebno je podatke o autoru upisati pod rubriku suautor, a cijelu rubriku autora ostaviti praznu.

Predaja radova
Osim elektroničke prijavnice za potrebe selektiranja potrebno je dostaviti radove (ispisi radova / originali). Radovi mogu biti poslani poštom, odnosno dostavljeni putem kurirske službe ili osobno. Radovi poslani poštom trebaju imati naznaku “Izložba 1314”, a trebaju stići zaključno sa 7.6.2014.
Radovi se zaprimaju od 3. – 6.6.2014. u vremenu od 10 – 19 sati te 7.6.2014. od 10 – 15 sati, na adresi HDD, Boškovićeva 18, Zagreb.
Popis radova koje je odabrala Selekcijska komisija bit će objavljen na www.dizajn.hr do 1.7.2014.

Povrat radova
Originali radova predanih u sklopu prijave za Izložbu hrvatskog dizajna 1314 daju se HDD-u na korištenje u svrhu izlaganja u Hrvatskoj i inozemstvu, a autori slanjem prijave za rad potvrđuju da su obavezni i suglasni selektirani rad dati na korištenje HDD-u najmanje do zatvaranja Izložbe. U slučaju gubitka ili oštećenja pojedinih radova, autori neće imati materijalnih potraživanja od HDD-a. Radovi će se vraćati samo na poseban zahtjev prijavitelja, tek nakon zatvaranja Izložbe. Autori će biti naknadno obaviješteni o vremenu u kojem se mogu preuzeti radovi. Radovi većih dimenzija moći će se preuzeti u izložbenom prostoru dan nakon zatvaranja izložbe, o čemu će autori biti na vrijeme obaviješteni. Nakon toga radovi ostaju u vlasništvu HDD-a. Na prijavnici je potrebno naznačiti “Molim povrat rada”. Troškove povrata radova snose prijavitelji.
Predajom rada za selekciju autori potvrđuju da se slažu s uvjetima prijave.

Pregled hrvatskog dizajna 1314
Izložba će biti popraćena katalogom Pregled hrvatskog dizajna 1314 koji će sadržavati informacije o svim izloženim radovima i autorima. Katalog je dvojezičan (hrvatsko/engleski). Svi sudionici Izložbe i članovi HDD-a katalog dobivaju bez naknade.

1. dizajn vizualnih komunikacija

– grafički dizajn
– tipografija
– ilustracija
– ambalaža
Dizajn vizualnih komunikacija podrazumijeva izdavačke projekte (knjige, novine, časopisi), tiskana sredstva promocije i / ili komunikacije (plakati, godišnjaci, brošure, kalendari), branding i vizualne identitete (znak i / ili logotip, primarna komunikacijska sredstva, složeni sustavi vizualnog identiteta), oglašivačke projekte (kampanje; billboardi, plakati, oglasi), ambalažu (kod koje je naglasak na opremanju površine već gotovog predmeta, npr. glazbeni album, vinska etiketa, površina standardne kutije), oblikovanje vrijednosnih papira i tiskanica (poštanske marke, obveznice, kreditne kartice), informacijski dizajn (grafikoni, dijagrami, sheme). U ovoj kategoriji se prijavljuju i specifični segmenti vizualnih komunikacija: tipografija i ilustracija.

Pravo prijave imaju samo realizirani radovi. Za svaki rad potrebno je ispuniti zasebnu elektroničku prijavnicu uz koju se prilažu 3 digitalne mape:

Mapa 1 (za selektiranje radova*) treba sadržavati digitalni zapis u .pdf formatu koji sadrži prezentaciju rada i sva potrebna tekstualna objašnjenja na hrvatskom jeziku.

* Za selektiranje radova potrebno je predati i kvalitetan ispis rada na A3 formatu (ne kaširati!). Moguće je predati i original rada ili ispis u visokoj rezoluciji do formata B2, ako postoji pretpostavka da gore navedenim načinom prezentacije rad značajno gubi na kvaliteti prikaza.

Mapa 2 (za objavu u publikaciji) treba sadržavati:
– jedan prikaz rada prema odabiru autora u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzije A4 formata)
– sažetu verziju tekstualnog objašnjenja rada u .doc formatu, duljine najviše pola kartice
(900 znakova)

Mapa 3 (za objavu na webu) treba sadržavati digitalni zapis rada u .jpg formatu (RGB, razlučivost 72 dpi, dimenzija 566 px širine)

Nakon odluke Selekcijske komisije autori će biti kontaktirani oko načina predaje odabranih radova za izložbu.

2. dizajn u digitalnim medijima / dizajn interakcija

Dizajn u digitalnim medijima podrazumijeva dizajn mikrostranica, kompleksnih web sjedišta, portala, sučelja online aplikacija, mobilnih web sjedišta i aplikacija, te animacija za web stranice, televizijski program, video i film. Radi se o projektima i radovima kod kojih je primarni fokus dizajnerskog procesa na vizualnom komuniciranju u 2D medijima (zaslon).

Dizajn interakcija podrazumijeva dizajn digitalnih proizvoda i usluga (primjerice mobilne aplikacije, online usluge, digitalni gadgeti / artefakti i sl.). Sami projekti i radovi odmiču se od zaslona, a težište dizajnerskog procesa je u dizajniranju interakcija, gdje je tehnologija samo posrednik, uz poseban fokus na dizajniranju korisničkog iskustva / doživljaja.

Pravo prijave imaju isključivo realizirani radovi. Za svaki je rad potrebno ispuniti zasebnu ONLINE prijavnicu.
Radovi se predaju u formi u kojoj su realizirani (URL, DVD /CD, ili u nekom drugom obliku ukoliko navedeno ne omogućuje najprikladniju prezentaciju, npr. video prezentacija / dokumentacija).

Mapa 2 (za objavu u publikaciji) treba sadržavati:
– jedan prikaz rada prema odabiru autora u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzije A4 formata)
– sažetu verziju tekstualnog objašnjenja rada u .doc formatu, duljine najviše pola kartice (900 znakova)

Nakon odluke Selekcijske komisije, autori će biti kontaktirani oko načina predaje odabranih radova za izložbu.

3. industrijski/produkt dizajn
Pravo prijave imaju samo realizirani radovi. Podrazumijeva projekte maloserijske i velikoserijske proizvodnje implementirane u svakodnevni život, npr: namještaj, mehanički, električni i elektronički uređaji i oprema, alati, sistemi komunikacije, transport, manji uporabni predmeti, oprema za sport, igru, zabavu, ambalaža proizvoda (za slučaj da se dizajn odnosi na 3D oblikovanje) i dr., za privatne i javne prostore. Prijaviti se mogu i projekti nastali u limitiranim edicijama i samoinicirani projekti prezentirani funkcionalnim prototipom.
Za svaki je rad potrebno ispuniti zasebnu elektroničku prijavnicu uz koju se prilažu 3 digitalne mape, kako je dolje opisano.

Mapa 1
(za selektiranje radova*) treba sadržavati digitalni zapis u .pdf formatu koji sadrži prezentaciju projekta/proizvoda, tekstualno objašnjenje, dokumentaciju potrebnu za pojašnjenje projekta i trodimenzionalni prikaz (rendering ili fotografije).

*Za potrebe selektiranja potrebno je predati i kvalitetni ispis rada na A3 formatu (ne kaširati!). Za proceduru selektiranja radova, moguće je predati i prototip, odnosno realizirani objekt, odnosno ispis (fotografije ili renderinga) u visokoj rezoluciji do formata B2, ukoliko postoji pretpostavka da gore navedenim načinom prezentacije rad značajno gubi na kvaliteti prikaza. U slučaju da je prijavljeni rad dizajn elementa interijera svakako je potrebno prikazati element unutar interijera za koji je nastao.

Mapa 2 (za objavu u publikaciji) treba sadržavati:
-jedan prikaz rada prema odabiru autora u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzije A4 formata)
-sažetu verziju tekstualnog objašnjenja rada u .doc formatu, duljine najviše pola kartice (900 znakova)

Mapa 3 (za objavu na webu) treba sadržavati digitalni zapis rada u .jpg formatu (RGB, razlučivost 72 dpi, dimenzija 566 px širine)

Nakon odluke Selekcijske komisije, autori će biti kontaktirani oko načina predaje odabranih radova za izložbu.

4. prostorne i grafičke intervencije i sistemi

Ova kategorija uključuje postave izložbi, sustave signalizacije, scenografiju i uređenje interijera te druge intervencije u prostoru koje u sebi sadrže sinergiju elemenata vizualnih komunikacija, produkt dizajna i prostornog uređenja.
Pravo prijave imaju samo realizirani radovi. Za svaki je rad potrebno ispuniti zasebnu elektroničku prijavnicu uz koju se prilažu 3 digitalne mape, kako je dolje opisano.

Mapa 1
(za selektiranje radova*) treba sadržavati digitalni zapis u .pdf formatu koji sadrži prezentaciju projekta/proizvoda, tekstualno objašnjenje, dokumentaciju potrebnu za pojašnjenje projekta i trodimenzionalni prikaz (rendering ili fotografije).

*Za potrebe selektiranja potrebno je predati i kvalitetni ispis na A3 formatu (ne kaširati!). Za proceduru selektiranja radova moguće je predati i nacrte te fotografije ili rendering do formata B2, ako postoji pretpostavka da gore navedenim načinom prezentacije rad značajno gubi na kvaliteti prikaza.

Mapa 2 (za objavu u publikaciji) treba sadržavati:
– jedan prikaz rada prema odabiru autora u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzije A4 formata)
– sažetu verziju tekstualnog objašnjenja rada u .doc formatu, duljine najviše pola kartice (900 znakova)

Mapa 3 (za objavu na webu) treba sadržavati digitalni zapis rada u .jpg formatu (RGB, razlučivost 72 dpi, dimenzija 566 px širine)

Nakon odluke Selekcijske komisije autori će biti kontaktirani oko načina predaje odabranih radova za izložbu.

5. modni i odjevni dizajn
Pravo prijave imaju radovi (pojedinačni komadi ili kolekcije) realizirani za potrebe naručitelja. Mogu se prijaviti i dizajnerska rješenja nastala u vlastitoj proizvodnji kao samoinicirani radovi (pojedinačni komadi ili kolekcije). Uključuje modni dizajn odjeće, dizajn modnih dodataka (nakita, torbi, obuće) i modnu ilustraciju. Radovi se prijavljuju u obliku portfolija, fotografije i/ili filmskog zapisa. Za potrebe izlaganja, selektori imaju pravo zatražiti originalni proizvod.
Za svaki je rad potrebno ispuniti zasebnu elektroničku prijavnicu uz koju se prilažu 3 digitalne mape, kako je dolje opisano.

Mapa 1 (za selektiranje radova*) treba sadržavati digitalni zapis u .pdf formatu koji sadrži prezentaciju projekta/proizvoda, tekstualno objašnjenje, dokumentaciju potrebnu za pojašnjenje projekta i trodimenzionalni prikaz (rendering ili fotografije).

*Za potrebe selektiranja potrebno je predati i kvalitetni ispis rada na A3 formatu (ne kaširati!). Za proceduru selektiranja radova, moguće je predati i prototip, odnosno realizirani objekt, odnosno ispis (fotografije ili renderinga) u visokoj rezoluciji do formata B2, ukoliko postoji pretpostavka da gore navedenim načinom prezentacije rad značajno gubi na kvaliteti prikaza.

Mapa 2 (za objavu u publikaciji) treba sadržavati:
– jedan prikaz rada prema odabiru autora u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzije A4 formata)
– sažetu verziju tekstualnog objašnjenja rada u .doc formatu, duljine najviše pola kartice (900 znakova)

Mapa 3
(za objavu na webu) treba sadržavati digitalni zapis rada u .jpg formatu (RGB, razlučivost 72 dpi, dimenzija 566 px širine)

Nakon odluke Selekcijske komisije, autori će biti kontaktirani oko načina predaje odabranih radova za izložbu.

6. Koncept
Kategorija obuhvaća inovativne radove u visokom stupnju dovršenosti ili konceptualne promišljenosti. Riječ je o radovima koji su najčešće samoinicirani (ali ne i samopromotivni), eksperimentalni, uspostavljaju kritički odnos prema društvenim pojavama ili pokušavaju riješiti neke društvene probleme. Također tu spadaju i projekti koji idu u smjeru spekulativnog, kritičkog dizajna i dizajna fikcija, a koji između ostalog propituju i same temelje ove dizajnerske specijalizacije i njezinog odnosa s okruženjem (prostorom), tehnologijom i društvom (primjerice radovi postavljeni u urbanom prostoru). Ovi radovi mogu zadirati u “rubna” područja dizajna i/ili obuhvaćati interakciju prethodno navedenih kategorija. Rad se prijavljuje najprikladnijom metodom, kao što je opisano u onoj od prethodno navedenih kategorija koja je radu tipološki najbliža.

Postavljanje pitanja
Sva pitanja u vezi s prijavom radova mogu se poslati na 1314@dizajn.hr.

Rokovi
1.4.2014. Objava raspisa
do 6.6.2014. Prijava radova elektroničkim putem
3. – 7.6.2014. Zaprimanje radova (ispisi radova / originali)
do 1.7.2014. Objava selektiranih radova za Izložbu 1314
4.9.2014. Otvorenje izložbe

Partner projekta
: Muzej za umjetnost i obrt

Projekt se realizira uz potporu Ministarstva kulture RH, Grada Zagreba i Turističke zajednice Grada Zagreba

Dizajn vizualnog identiteta: Oleg Šuran i Oleg Morović, suradnik Marko Hrastovec

link na prijavnicu: http://dizajn.hr/#1314

.