HDD nagrade 2006.

Nagrade Hrvatskog dizajnerskog društva dodijeljene su u Rovinju 10. lipnja 2006., u sklopu Izložbe hrvatskog dizajna 040506.

Nagrade HDD-a dodijeljene su u Rovinju 10. lipnja 2006. Osim nagrade za životno djelo koju predlaže Upravni odbor HDD-a, dodijeljene su i četiri nagrade u profesionalnoj kategoriji te tri u studentskoj.

U kategoriji produkt dizajna nisu dodijeljene nagrade, nego dva priznanja Selekcijske komisije izložbe i Upravnog odbora HDD-a.

Promjena u odnosu na prethodne izložbe sastoji se u uvođenju Međunarodnog ocjenjivačkog suda, umjesto dosadašnjeg principa u kojem su izlagači anonimno glasali za nagrade.

Međunarodni ocjenjivački sud za profesionalnu kategoriju:
Alexander Gelman, Armand Mevis, Maroje Mrduljaš, Mladen Orešić, Mirko Petrić i Miha Turšič

Međunarodni ocjenjivački sud za studentsku kategoriju:
Alexander Gelman, Armand Mevis, Miha Turšič i Maroje Mrduljaš

Međunarodni ocjenjivački sud za nagradu Icograde:
Maureen Mooren, David Pearson i Chris Barret


Nagrada HDD-a za životno djelo
Boris Bućan


Nagrade u profesionalnoj kategoriji

Nagrada HDD-a za najbolji grafički dizajn
Bilić_Muller dizajn studio / Dora Bilić, Tina Müller: Izvor snova

Izvor snova

2. nagrada HDD-a za grafički dizajn
Studio International / Boris Ljubičić: Europe 2020 Identity / Integrity

Europe 2020

3. nagrada HDD-a za grafički dizajn
Damir Gamulin: Zagreb DOX 2006

Zagreb DOX

 

Nagrada HDD-a za najbolji dizajn elektroničkih medija
Mileusnić+Serdarević: Pokretne slike za dramu / operu / balet

Pokretne slike za dramu, operu i balet


Nagrade u studentskoj kategoriji

Nagrada HDD-a za najbolji studentski rad / elektronički mediji
Rafaela Dražić (mentor Tomislav Lerotić): Internetski distribuirani magazin Unzine

Internetski distribuirani magazin Unzine

Nagrada HDD-a za najbolji studentski rad / grafički dizajn
Maris Cilić (mentor Tomislav Lerotić): Vizualni identitet grafičkog studija Armanda, Geisler

armanda

Nagrada HDD-a za najbolji studentski rad / produkt dizajn
Nina Bačun, Roberta Bratović, Tomislav Mostečak (mentor Marijan Orešić): One is many

One is many


Priznanja HDD-a za doprinos razvoju produkt dizajna u Hrvatskoj
Numen / Nikola Radeljković, Sven Jonke, Christoph Katzler: Element
Neven Kovačić: TO

To


Icograda Excellence Award
Bilić_Muller Dizajn Studio / Dora Bilić, Tina Müller: Izvor snova