LANA GRAHEK (09.02. – 22.02.2018.)

U petak 9. veljače 2018. u 20 sati u HDD galeriji otvara se izložba LANE GRAHEK, jedne od najproduktivnijih i najzanimljivijih hrvatskih grafičkih dizajnerica mlađe generacije. Izložba je dio programske linije HDD galerije „U prvom licu“* te predstavlja svojevrsni presjek profesionalnog djelovanja autorice, samostalno i u suradnjama, tijekom posljednjih pet godina.

Uz predstavljanje radova brojnih renomiranih autora, istraživanje povijesti dizajna, predstavljanje novih produkcija, stimuliranje eksperimentalnih radova i onih na sjecištima disciplina, HDD galerija nastoji promovirati i mlade autore, i to upravo one koji u svom mediju realiziraju ne samo izvrsne dizajnerske projekte prema narudžbi, nego i na zanimljive načine promišljaju neke od bitnih tema dizajna danas. Izložba Lane Grahek zamišljena je kao pregled njenih radova nastalih tijekom posljednjih 5 godina, uključujući i one realizirane još za vrijeme studiranja na zagrebačkom Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Glavnina ih je vezana za njenu višegodišnju suradnju s Kulturom promjene Studentskog centra, na programima Teatra &TD, MM centra SC-a, Francuskog paviljona te na pojedinačnim projektima KP-a poput Ganz novog festivala i Velesajma kulture.

 

Ganz novi festival 2017, Siječanjska akcija 2018; plakati

Ganz novi festival 2017, Siječanjska akcija 2018; plakati

 

Manji dio radova odabranih za ovu izložbu pripada kontekstu klupske scene, u koju je autorica, osim kao dizajnerica, involvirana i na druge načine, slično kao i njeni kolege poput Darija Devića, This Town Needs Posters ili Ivana Antunovića. Poseban segment predstavljaju publikacije, među njima i dva studentska časopisa ambiciozne uređivačke koncepcije – Diskrepancija i K. – Časopis za književnu i kulturalnu teoriju – te poprilično bogata edicija nečeg što Lana Grahek zove Web faksimilima, a pripada vrlo zanimljivoj temi eksperimentalnog izdavaštva. Od 2013. ona je kao dizajnerica vrlo aktivno uključena i u djelovanje Hrvatskog dizajnerskog društva – kao autorica, koordinatorica pa i mentorica timova sudjelovala je u dizajniranju vizualnih identiteta tematskih godišnjih izdanja međunarodnog festivala dizajna Dan D (koji je prošle godine promijenio ime u Plan D), uključujući i oblikovanje njihovih popratnih publikacija, a dizajnirala je i niz izložbenih panoa i brošura HDD galerije, no glavnina tih radova nije u fokusu ove izložbe jer ih Lana smatra prvenstveno rezultatima timskog rada. Isto je i sa zasigurno najkompliciranijim projektom na kojem je radila – trotomnoj knjizi Kronotop hrvatskog performansa Suzane Marjanić, čija je složena struktura sadržaja (i opseg od oko 2000 stranica) upravo u Lani Grahek našla pažljivu, odgovornu, strpljivu, discipliniranu i okretnu dizajnericu kakvu je realizacija takvog izdanja nužno zahtijevala. (…)

 

Jedan mrtav čovjek, plakat za predstavu, Teatar &TD 2017.

Jedan mrtav čovjek, plakat za predstavu, Teatar &TD 2017.

 

Lanin diplomski rad (točnije, dva tematski bliska diplomska projekta) uzima za temu upravo problem prevođenja tekstualnog i slikovnog sadržaja iz digitalne u tiskanu formu. Taj projekt, koji se može svrstati u žanr eksperimentalnog izdavaštva, suočava nas sa slabostima obiju domena da bi zatim kroz pažljivo projektiranu mogućnost „prevođenja“ iz jedne u drugu ponudio model koji predstavlja najbolje od oba svijeta. Materijalni produkt ovog projekta i za njega projektiranog algoritma su Web faksimili, kolekcija malih tiskanih izdanja s najrazličitijim sadržajem – od intervjua s omiljenim umjetnicima, preko prodajnih kataloga i zanimljivih članaka s Wikipedije, do njihovih kombinacija. Na naslovnicama dominiraju datumi, koji označavaju vrijeme kada je određeni sadržaj kolekcioniran, jer je naše iskustvo sa sadržajima na webu u vrlo velikoj mjeri upravo kolekcionarsko, a tek onda čitateljsko. Prijelom publikacije kultivira njegov izvorni oblik namijenjen čitanju s ekrana i prilagođava ga formatu i žanrovskoj vrsti preuzetog sadržaja, ili ga pak ostavlja nedirnutim (ovisno o verziji projekta). Sam tisak je maksimalno ekonomičan, jeftin i nepretenciozan, osim ovitka koji nerijetko ima neki zanimljiv detalj poput zlatne ili srebrne boje ili poluprozirnog papira kako bi se simbolično ukazalo na vrijednost koja se unutra nalazi. (…)
(iz teksta Marka Goluba)

 

Programska linija U prvom licu omogućava autorima da iz osobnog rakursa, u suradnji s kustosom, sagledaju i artikuliraju prezentaciju vlastitog dosadašnjeg rada. Izložbe u 2018. predstavljaju rad mlade dizajnerice Lane Grahek te dizajnera, pisca i umjetnika Borisa Greinera.

 

Cover za slušaonicu u Rockstaru, 2016.

Cover za slušaonicu u Rockstaru, 2016. / Cover za Kulturu promjene SC-a

 

Lana Grahek rođena je 1989. godine u Zagrebu, gdje trenutačno živi i radi kao freelance grafička dizajnerica. Akademsku godinu 2014/2015. radila kao demonstratorica na svim kolegijima tipografije Studija dizajna u Zagrebu, kod profesora Nikole Đureka i Hrvoja Živčića. 2016. diplomirala sa radom Eksperimentalno izdavaštvo: Transfer iz digitalnog u tiskani medij — osobne arhive kod mentora prof. Ivana Doroghyja i asistenta Tomislava Vlainića, također na Studiju dizajna u Zagrebu, smjer Vizualne komunikacije. Od nagrada izdvaja dva posebna priznanja za rad TŽV Gredelj — Karel Martens hommage pod mentorstvom profesora Damira Bralića i Nikole Đureka na Danu D 2013. i Izložbi hrvatskog dizajna 1314, te drugu nagradu na Danu D 2015. za diplomski rad. Od 2014. stalna je suradnica Kulture promjene i Teatra &TD Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu, a od 2013. godine angažirana je na međunarodnom festivalu dizajna Dan D kao dizajnerica i koordinatorica vizualnog identiteta.

 

U očima, letak za plesnu predstavu u Francuskom paviljonu, 2016.

U očima, letak za plesnu predstavu u Francuskom paviljonu, 2016.