Predavanje Julije Cassim: Dizajn za inkluziju

U petak 30. listopada 2015. s početkom u 19 sati u HDD galeriji u sklopu projekta DIZAJN ZA INKLUZIJU predavanje pod nazivom THE NEW LANDSCAPE OF INCLUSIVE DESIGN AND CO-CREATION održat će JULIA CASSIM. Dizajn za inkluziju je projekt koji u u partnerstvu s Gradom Požegom i MI Udrugom roditelja djece s posebnim potrebama te u suradnji s Hrvatskim dizajnerskim društvom provodi British Council u Hrvatskoj uz financijsku potporu Europske unije.

Predavanje će biti na engleskom jeziku.

Projekt je namijenjen nezaposlenim osobama s invaliditetom i lokalnoj zajednici u Požeško-slavonskoj županiji. Glavni je cilj projekta doprinijeti promicanju društvene uključenosti osoba s invaliditetom te povećati njihovu zapošljivost i pristup tržištu rada kroz razvoj znanja i vještina. Projektom se također nastoji potaknuti osobe s invaliditetom na aktivan pristup tržištu rada, ali i ukazati potencijalnim poslodavcima na sposobnosti i mogućnosti osoba s invaliditetom kako bi se otvorile nove prilike za njihovo zapošljavanje.

U okviru projekta odvijat će se višednevne radionice inkluzivnog dizajna koji uzima u obzir potrebe različitih ljudi pri kreiranju proizvoda i usluga. Na radionicama u Požegi profesionalni će dizajneri surađivati s osobama s invaliditetom na razvoju novih, tržišno zanimljivih proizvoda, oslanjajući se na postojeće iskustvo, vještine, sklonosti i interese osoba s invaliditetom, ali i razvojne potencijale i strateške prioritete Požeško-slavonske županije. Radionice će rezultirati izložbom pilot proizvoda za široku javnost, uključujući i potencijalne poslodavce i investitore u izložene proizvode.

Ostale projektne aktivnosti uključuju radionice za školsku djecu i osobe s invaliditetom s ciljem poboljšanja međusobnog uvažavanja i razumijevanja.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 144,000.00 eura, pri čemu Europska unija financira projekt u iznosu od 94%.

 

O British Councilu

British Council je međunarodna organizacija Ujedinjenog Kraljevstva za obrazovne i kulturne veze koja djeluje u više od sto zemalja širom svijeta. Razmjenom znanja i ideja između ljudi u svijetu British Council razvija suradnju i povjerenje između Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja.

Svojim radom na području engleskog jezika British Council nastoji omogućiti pristup materijalima za učenje i poučavanje engleskog jezika visoke kvalitete svim zainteresiranim učenicima i nastavnicima engleskog diljem svijeta. Zahvaljujući ispitima koje organizira, omogućuje stjecanje međunarodno priznatih kvalifikacija za razvoj karijere ili nastavak daljnjeg studija.

Djelovanjem na području obrazovanja i društva British Council pomaže u reformi nacionalnih obrazovnih sustava, izgradnji otvorenijih i inkluzivnijih društava i razvoju novih mogućnosti za mlade ljude. Studenti iz drugih zemalja potiču se na život i studij u Britaniji, a britanski studenti na život u drugim zemljama. Povezuju se škole diljem svijeta kako bi mladi ljudi i nastavnici iz različitih zemalja mogli učiti i razvijati se.

Svojim radom na području umjetnosti British Council povezuje najbolje britanske i međunarodne umjetničke talente. Podržava se razvoj vještina i razvojnih politika na području umjetnosti i kreativnih industrija.

British Council vjeruje da su kulturni odnosi najdjelotvorniji način međusobnog povezivanja i razumijevanja. U suradnji s partnerima British Council djeluje u Hrvatskoj već 70 godina.

www.britishcouncil.hr


O Gradu Požegi

Požega je jedinica lokalne samouprave te sjedište Požeško-slavonske županije. Institucija Grada Požege kroz svoje upravne odjele upravlja gradom, njegovim ustanovama te sportskim djelatnostima. Poseban naglasak stavlja se na stvaranje preduvjeta za ujednačen društveno-gospodarski razvoj Požege i okolnih mjesta, omogućavanje rasta gospodarstva te otvaranje novih radnih mjesta u skladu s potrebama stanovnika i poduzetnika grada Požege te ostvarivanje bolje kvalitete života, javnih usluga te socijalnu uključenost svih skupina stanovništva grada.

Vizija Grada Požega: „Grad Požega je nositelj vlastitog razvitka i razvitka okoline, koji svojom gospodarskom, prostornom i društvenom infrastrukturom omogućuje visoku kvalitetu života građana.“

www.pozega.hr

 

O Udruzi „MI“

Udruga „MI“ je humanitarna, neprofitna, nestranačka udruga osnovana 1998. godine, na inicijativu roditelja djece s poteškoćama u razvoju. Trenutno kroz članstvo okuplja 57 obitelji djece s posebnim potrebama, odnosno 67-ero djece i osoba s poteškoćama u razvoju s intelektualnim i fizičkim poteškoćama, različitih dijagnoza bolesti i različitih uzrasta.

“MI” Udruga roditelja djece s posebnim potrebama djeluje s ciljem podizanja kvalitete života, stjecanja novih znanja i vještina, razvoja podrške roditeljima, razvoja volonterstva, organiziranja i provođenja programa za djecu i osobe s poteškoćama u razvoju, te njihova uključivanja u život društvene zajednice. Svakom svojom aktivnosti Udruga pokušava ići protiv predasuda te senzibilizirati zajednicu za toleranciju i razvoj pozitivnih stavova prema osobama koje su drugačije.

Udruga svoju djelatnost financira sredstvima iz odobrenih projekata, donacija, članarina i prihodima ostvarenim vlastitim radom. Iz mnogobrojnih uspješno provedenih projekata izdvaja se izgradnja Centra koji se sastoji od dvije zgrade koje su prilagođene osobama s poteškoćama, a koje su izgrađene na zemljištu dobivenom od Grada Požege.

http://www.mi-udruga.hr/

 

Julia Cassim, voditeljica dizajnerskog tima

Julia Cassim studirala je likovnu umjetnost na Fakultetu za umjetnost i dizajn u Manchesteru i na Sveučilištu za likovnu umjetnost i glazbu, Tokyo. Magistrirala je pri Međunarodnom centru za proučavanje baštine na Sveučilištu Newcastle upon Tyne. Gostujući je profesor na Sveučilištu Tonghi i Fakultetu Shanghai i Hadassah u Jerusalemu. Drži predavanja o inkluzivnom dizajnu u Ujedinjenom Kraljevstvu i diljem svijeta. Gostujući je viši istraživač u Centru za dizajn Helen Hamlyn, pri Royal College of Art u Londonu, gdje je godinama radila na razvoju kreativnih partnerstava između osoba s posebnim potrebama i dizajnera, u vidu radionica pod nazivom Design Challenge.

 

677_9

 

Prestižni britanski časopis Design Week uvrstio ju je 2011. godine među 50 najznačajnijih ljudi, pokreta i organizacija koji su obilježili razvoj dizajna. Prof. Cassim trenutno radi na Institutu za tehnologiju u Kyotu na osnivanju centra za interdisciplinarni dizajn i inovacije KYOTO Design Lab u suradnji s nizom partnera.

Deplijan

logo_2

logo_1