DAN D 2016: OTVORENI DIZAJN – Poziv na sudjelovanje!

dand7_3

Ovogodišnji Dan D održat će se od 10. do 12. lipnja u prostorima Pogona Jedinstvo i kluba Močvara na Savskom nasipu. U sklopu izložbe­nog programa posjetitelji će imati priliku vidjeti Tematsku izložbu, ­Izložbu mladih autora, Young Balkan Designers i Izložbu iznenađenja pod pokroviteljstvom Iskona. Prijave projekata za Tematsku izložbu i Izložbu mladih autora, te teorij­skih tekstova za diskurzivni program otvorene su za javnost. Rok za zaprimanje prijavnica za Tematsku izložbu i Izložbu mladih autora je do 10. svibnja 2016, a rok za teorijske članke na zadanu temu do 1. lipnja 2016. U sklopu festivala održati će se bogati diskurzivni, izložbeni i edukativni program, a detalji o prijavama su u nastavku!

IZLOŽBA MLADIH AUTORA

Uz tematsku izložbu koja problematizira koncept otvorenog dizajna, Dan D i ove godine poziva sve autore do 35 godina da svoje studentske, samoinicirane ili naručene radove prijave na izložbu mladih. Prijaviti se mogu svi autori koji djeluju u područjima dizajna interakcija, produkt, grafičkog, modnog, konceptualnog dizajna i sl. Selekcijski žiri procijenit će prijavljene radove na temelju snage njihovih koncepata i razine propitkivanja ustaljenih dizajnerskih praksi. Dovršenost rada nije uvjet — prijaviti se mogu neizvedeni dizajnerski koncepti u visokom stupnju dorađenosti ideje. Povezanost s ovogodišnjom temom nije obavezna, no radovi koji na neki način odražavaju temu imat će prednost pri odabiru. Odabrani radovi bit će izloženi od 10. do 12. lipnja 2016. na Danu D u prostorima Pogona Jedinstvo, objavljeni u festivalskom katalogu i na web stranici te promovirani putem festivalskih odnosa s medijima. Tijekom festivala međunarodni žiri odabrat će i nagraditi radove koji se posebno istaknu svojom kvalitetom.

 

dand7_logo1_hr

 

OTVORENI DIZAJN

Tematsko polazište ovogodišnjeg Dana D ideja je ‘otvorenog dizajna’. Specifično, zaintrigirali su nas potencijali primjene načela i filozofije open source kulture i pokreta na različita područja i aspekte dizajnerskog djelovanja. S druge strane, općenito nas zanimaju alternative ­konvencionalnim pristupima dizajnu i razvoju proizvoda, kao i uobičaje­nim odnosima i hijerarhijama između autora, korisnika, proizvođača i tržišta. U najosnovnijem smislu, koncept ‘otvo­renog dizajna’ ­razumi­jemo kao praksu dizajniranja korištenjem slobodnih, javno dostupnih dizajnerskih resursa, alata i infor­macija, putem kojih se nadalje stva­raju novi, također javno dostupni ­resursi, ostavljeni svima na daljnje slobodno korištenje i distribuciju. ­Zanima nas dizajn koji umjesto ­ekskluzivnosti vrednuje inkluzivnost, zajednicu umjesto imperativa individualnog ­autorstva, koji briše granicu između dizajnera i korisnika dizajna te stvara nove vrijednosti, nova javna dobra, nove paradigme, temelje za daljnji razvoj i inovaciju ne samo u području dizajnerske struke nego i društva u cjelini.

 

Koncept open source kulture također je u uskoj vezi s ­konceptom intelektu­alnog vlasništva koji se nekritički uzima kao temelj za sve pravne i tehničke ­mehanizme kojima se priznaje jedinstvenost svakog autorskog rješenja i osigurava od iskorištavanja. Istodobno, ti mehanizmi ­korisnicima zaklanjaju uvid u unutarnje strukture tih rješenja — alata, procesa i proizvoda koje svakodnevno koriste. Otvoreni dizajn nije nova pojava, već na njoj počivaju povijesni tijekovi inovacije i razvoja. Nov je samo način na koji se takav tip korištenja i disemina­cije artikulira i pravno regulira u kontekstu u kojemu je zaštita intelektualnog vlasništva jedna od glavnih pretpostavki suvremenog razvoja.

 

dand7_4

 

Ovogodišnji će Dan D otvoreni dizajn postaviti kao polazišnu točku za tematizi­ranje koncepta otvorenog dizajna u užem kontekstu dizajner­ske struke, te unutar šireg društvenog konteksta i procesa ‘otvaranja’ dizajna. U užem smislu, ­anali­zirat ćemo pravne, teorijske i praktične okvire koncepta otvorenog dizajna te njegov odnos s tržišnim okruže­njem. U širem smislu, obradit ćemo otvoreni dizajn kao proces uključivanja korisnika u dizajnerske prakse čime se pomiču granice tehnologija i alata koje koriste, sa širokim spektrom implikacija koje to povlači sa sobom. Istodobno, zanimaju nas karakteristični kolaborativni procesi i metodo­logije koje nastaju u okviru dizajna otvorenog pristupa te načini na koje doprinose ‘otvaranju’ dizajna, odnosno njegovoj široj i intenzivnijoj pri­mjeni u drugim područjima. Na primjeru različitih umjetničkih, inženjerskih i dizajnerskih radova otvorit ćemo niz pitanja i provocirati raspravu iz različitih pozicija i pristupa temi.

 

dand7_2

 

Kako otvoreni dizajn doprinosi ‘otvaranju’ dizajna? U kojim sve svojim aspektima dizajn može biti ‘otvoren’? Na koji se način dizajnerska struka transformira kada postaje oslobođena tradicionalne ideje ­intelektualnog vlasniš­tva? Koje konkretne društvene posljedice otvorenog dizajna pronalazimo u svakodnevnom okruženju? Kako otvoreni dizajn artikulira razvojne tehnološke strategije? Je li korištenje elemenata otvorenog pristupa u tržišno usmjerenom dizajnu nedvo­smisleno emancipatorno i progresivno ili se pak radi o preuzimanju pomodnih buzzwordova u komercijalne svrhe? Tematski izložbeni program prikazat će radove različitih opsega i ambicija koji koriste načela otvorenog dizajna. U diskurzivnom programu poticat ćemo dijalog dizajna s drugim disciplinama, dok ćemo putem radionica lokalne autore upoznati s metodama rada s kakvima se inače mogu susresti tek ponegdje i ponekad.

 

Napomena za one koji dolaze izvan Zagreba

 

Studentima koji dolaze izvan Zagreba i Hrvatske osigurali smo posebne cijene smještaja tijekom trajanja festivala u Hostelu Bureau — partneru festivala Dan D. Rezervaciju smještaja, uz poseban naglasak da je za potrebe Dana D, šaljite na: info@hostel-bureau.eu

 

dand7_1