Članarina

U skladu sa Statutom Hrvatskog dizajnerskog društva i Pravilnikom za primanje u članstvo svi članovi profesionalci, pripravnici, studenti i prijatelji imaju obavezu redovitog plaćanja članarine, najkasnije do 30. ožujka za tekuću godinu. Članovi koji imaju obavezu plaćanja članarine, a to ne učine niti nakon dvije opomene, gube članski status.

Iznosi godišnjih članarina su:

profesionalci 500 kn
pripravnici 250 kn
studenti 50 kn
prijatelji (pravne osobe): 1000 / 3000 / 5000 (ovisno o veličini tvrtke)

Članarinu je moguće platiti općom uplatnicom (univerzalnim nalogom za plaćanje), internet bankarstvom ili osobno u Tajništvu-a HDD-a, svaki radni dan od 10:00 do 17:00 sati.

Podaci za plaćanje članarine:

Primatelj: Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb, Boškovićeva 18

IBAN: HR0624840081100855084

U “poziv na broj” upisati trajni članski broj
(Modeli: 00 ili 01 – prolaze uvijek)

opis plaćanja: članarina