Do 10.12. produljeno trajanje izložbe NOVI STANDARD – Studio za industrijsko oblikovanje i suvremeno stanovanje 1950-ih

Zbog velikog interesa, za jedan dan, do sutra 10.12. u 19 sati, produljili smo trajanje izložbe NOVI STANDARD – STUDIO ZA INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE I SUVREMENO STANOVANJE 1950-ih. Izložba je posvećena značajnom poglavlju iz povijesti hrvatskog dizajna – djelovanju Studija za industrijsko oblikovanje (SIO) koji je 1950-ih imao važnu ulogu u afirmiranju industrijskog oblikovanja te dao bitan doprinos aktualnim polemikama o „novom standardu“ i kulturi stanovanja. Autorice izložbe su Lovorka Magaš Bilandžić i Patricia Počanić.

Studio za industrijsko oblikovanje osnovan je nakon prvog Zagrebačkog trienala 1955. na inicijativu grupacije umjetnika svjesnih posljedica naglog razvitka industrije te potrebe oblikovanja industrijskih predmeta koji odgovaraju zahtjevima suvremenog čovjeka. Okupljao je 28 članova Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske među kojima su bili autori različitih profesionalnih usmjerenja (arhitekti, kipari, slikari, dizajneri) – Slava Antoljak, Mario Antonini, Boris Babić, Vlasta Baranjaj, Mirko Benažić, Bernardo Bernardi, Mijo Bišćan, Zlatko Bourek, Inge i Zdravko Bregovac, Jagoda Buić-Bonnetti, Milan Dobrić, Vladimir Frgić, Branka Hegedušić, Ante Jakić, Julija Pavelić, Ivo Penić, Mila Petričić, Ivan Picelj, Bruno Planinšek, Zvonimir Radić, Božidar Rašica, Vjenceslav Richter, Aleksandar Srnec, Ljerka Šarić-Jovan, Mirjana Šimanović, Marta Šribar i Milan Vulpe.

3.Jugoslavenski paviljon – XI. milanski triennale, 1957., foto: Arhitektura, br. 1–6, 1957.

Jugoslavenski paviljon – XI. milanski triennale, 1957., foto: Arhitektura, br. 1–6, 1957.

Njihovo djelovanje usko je povezano s društvenim i kulturnim prilikama u Jugoslaviji 1950-ih te sve intenzivnijim propitivanjem stambenog pitanja, „suvremenog stanovanja“ te uloge i obilježja „stana za naše prilike“.

6. Sribar

Marta Šribar, Servis Triennale, vl. Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, foto: Srećko Budek

U onodobnim tiskovinama i na izložbenim projektima koji su obilježili drugu polovinu 1950-ih, poput izložbi Stan za naše prilike i Porodica i domaćinstvo, aktivno se raspravljalo o podizanju životnog standarda i uvjeta stanovanja, te stvaranju ambijenata koji odgovaraju novim društvenim potrebama, a u čemu je važnu ulogu imalo i oblikovanje interijera i uporabnih predmeta – od keramike i stakla do tekstila i namještaja.

1.SIO, katalog Mostra internazionale dell'abitazione Jugoslavia – XI Triennale di Milano, 1957., vl. Arhiv za likovne umjetnosti HAZU, Zagreb

SIO, katalog Mostra internazionale dell’abitazione Jugoslavia – XI Triennale di Milano, 1957., vl. Arhiv za likovne umjetnosti HAZU, Zagreb

Članovi SIO-a su kroz sudjelovanje na izložbama i prijedloge modernoga stana i njegove opreme ponudili model stanovanja koji je odgovarao suvremenim potrebama te udovoljavao visokim standardima na praktičnoj i estetskoj razini.

Čajni stolić s keramikom Vlaste Baranjaj i Ljerke Jovan-Šarić i tekstilom Slave Antoljak na izložbi Stan za naše prilike u Ljubljani, 1956., foto: Pfeifer, Arhitektura, br. 1–6, 1956.

Čajni stolić s keramikom Vlaste Baranjaj i Ljerke Jovan-Šarić i tekstilom Slave Antoljak na izložbi Stan za naše prilike u Ljubljani, 1956., foto: Pfeifer, Arhitektura, br. 1–6, 1956.

Izložba će kroz širok dijapazon predmeta (namještaj, keramika, tekstil itd.), dokumentarnu i periodičku građu te snimke radova i ambijenata prikazati djelovanje članova SIO-a, njihovu suradnju s predstavnicima različitih industrija i sudjelovanje na ključnim izložbama druge polovine 1950-ih te upoznati posjetitelje s onodobnim pokušajima implementiranja novog standarda u oblikovanju životnog okruženja.

Mario Antonini, Stolna svjetiljka, foto: Movrin, Arhitektura, br. 1–6, 1956.

Mario Antonini, Stolna svjetiljka, foto: Movrin, Arhitektura, br. 1–6, 1956.